Discussiegroep

Onderwerp: K.Mallan

Totaal berichten: 191
5.407 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Vandaag, 1 mei 2008 is onverwacht oveleden de heer K. Mallan. Hij werd vooral bekend door zijn werk "Als de dag van gisteren", voorzien van vele foto's en handelend over de strijd en de luchtacties in en om Rotterdam.
» Dit bericht is geplaatst op 1 mei 2008 23:00
Totaal berichten: 49
K Malan was bezig om een herdruk te verzorgen van zijn boek "Als de dag van gisteren" wat ik al meer dan een jaar in bestelling heb staan. Weet iemand of dat project wordt doorgezet door iemand anders?
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2008 11:45
Totaal berichten: 134
Ja, dit werk wordt voortgezet door anderen.
» Deze reactie is geplaatst op 20 mei 2008 12:24
Totaal berichten: 191
De dochter van Mallan deelde mij mee dat er een herdruk komt bij de uitgeverij Aspekt.
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2008 14:52
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Heeft ze een jaartal genoemd Eppo? Bij Aspekt weet je het maar niet ... Even zonder gekheid, ik begreep van Edwin dat er een aantal mensen bezig is Mallan zijn werk aan te vullen en te verbeteren. Dan lijkt me een herdruk weinig opportuun ...
» Deze reactie is geplaatst op 28 mei 2008 16:04
Totaal berichten: 4
Met Karel heb ik de afgelopen jaren veelvuldig contact gehad, zijn boek 'Als de Dag van Gisteren' was uitgegeven in 1985. Mede door het internet zijn er veel nieuwe feiten boven water gekomen. Hij was zich daar van bewust en zover ik weet is hij maanden bezig geweest met het aanpassen van de teksten voor deze herdruk. Hij vertelde dat dit hem veel moeite kostte om deze hisorische aanvullingen in een lopend verhaal in te passen. Het manuscript ligt bij de uitgever, samen ga ik, mede door mijn grafische achtergrond, (ben grafisch ontwerper) met de dochters van Karel deze herdruk begeleiden. Ook zijn we bezig met een nieuw boek over de derde JAVA op waalhaven. Dit is een co-productie van Karel Mallan en Frits Gerdessen. Het omvat persoonlijke verhalen van vliegers en grondpersoneel, Karel en Frits hebben namelijk veel mensen gesproken voor hun uitgaven en deze verhalen worden nu vastgelegd.
Ik heb Karel gekend als een goede verteller, die heel precies en serieus bezig was met onze geschiedenis. Zijn overlijden is dan ook een groot verlies. Samen met zijn 2 dochters gaan we zijn werk proberen voort te zetten.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juli 2008 11:00
Totaal berichten: 3
Hallo Martin,
Bedankt voor je update! Ik wist niet, hoe ver het plan gevorderd was. Ik hoop dat het hele project snel klaar zal zijn!
Groeten,
Edwin Hoogschagen
» Deze reactie is geplaatst op 9 juli 2008 21:24
Totaal berichten: 1
L.S
Voor het Oorlogs Verzetsmuseum in Rotterdam doe ik een onderzoek naar de
presieze gang van zaken van de witte vlag(gen) op 13 en 14 mei 1940.

DE WITTE VLAG EN DE ROL VAN SGM HENTZEPETER
op pag.176 van "als de dag" middenkolom, schrijft Mallan iets onduidelijks:
"vaststaat dat dit laatste niet op waarheid berust". Daarmee verwijst hij
naar het laatste van de voorgaande zin, maar geeft vervolgens toelichting
door over het eerste uit te weiden.
Vraag: zijn er archiefstukken of aantekeningen waaruit blijkt
wat Hentzepeter wanneer met welke vlag heeft gedaan?
En zo ja, kan ik die inzien?

Bij voorbaat dank en met vriendelijke groet
» Deze reactie is geplaatst op 10 januari 2010 11:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Voor zover ik weet heeft Karel Mallan zijn beschrijving vooral gestoeld op gesprekken met betrokkenen. De kwesties zijn slecht op schrift vastgelegd. De verslagen die op schrift staan van het kantonnement Rotterdam zijn kwalitatief onvoldoende voor een goede analyse. Maar als u een onderzoek doet, dan dient u zich natuurlijk te allen tijde naar het NIMH te begeven om de voorhanden verslagen te bestuderen. Dat is onderzoeken zoals het hoort.

Mallan heeft ook een opzienbarende (en n.m.m. vermoedelijk juiste) verklaring gegeven voor de schietpartij op 14 mei, die de kogel in het hoofd van Kurt Student opleverde. Mallan stelde namelijk dat de schietpartij wel degelijk door een Nederlander was uitgelokt.
» Deze reactie is geplaatst op 10 januari 2010 14:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Geert, ik heb omdat ik voor een collega de betreffende pagina even scande, nog eens naar je vraag gekeken. Ik begrijp eerlijk gezegd je probleem met de uitleg niet. Los van het feit dat ik het wel een heel triviale kwestie vindt (wie nu welke vlag droeg).

Voor de overige bezoekers lijkt het me handig even het citaat hieronder te vermelden:

< Met name dat laatste is opmerkelijk, aangezien Aad Wagenaar in zijn boek 'Rotterdam mei 1940' heeft gesteld dat de twee mannen voor hun terugtocht naar het Noordereiland op last van Backer de witte vlaggen hadden moeten achterlaten. Op 14 mei zou Backer één van deze witte vlaggen hebben gebruikt tijdens zijn tocht naar de Duitsers als parlementarier en daanra nogmaals toen de capitulatie van Rotterdam werd aangeboden. Vast staat dat dit laatste in ieder geval niet op waarheid berust. De witte vlag die Backer heeft gebruikt, was gemaakt van een laken afkomstig van sergeant-majoor P. Hentzepeter. (...) Hoe dan ook voor kapelaan Commandeur en Johan van der Mast betekde de terugweg naar het Noordereiland een teleurstellend einde van hun goed bedoelde pogingen.>

Volgens mij onderbouwde Mallan nu juist dat Backer een witte vlag gebruikte die van de lakens van SM Hentzepeter was gefabriceerd, die op de staf werkzaam was en dat de vlag van Backer dus niet een van de twee witte vlaggen was die de beide burgers meebrachten, zoals Aad Wagenaar zou hebben gesuggereerd. Ik zie eerlijk gezegd dus geen onlogica in Mallan zijn uitleg.

In dit geheel is wat mij betreft de enige relevante vraag of de beide burgers nu moedwillig zonder witte vlag werden teruggestuurd naar het noordereiland. Wie nu welke witte vlag fabriceerde kan toch haast geen onderwerp van onderzoek zijn? Of ben ik nu aan het muggenziften?
» Deze reactie is geplaatst op 13 januari 2010 14:59
Totaal berichten: 1
Ik ben op zoek naar het document wat verwezen staat in de inventarisatie van neergeschoten vliegtuigen op deze site. Er staat bij de dit document in bezit is van de heer K. Mallan te Zeist. Ik begrijp echter dat de heer Mallan is overleden.

Het gaat om het document A.I.1.(k) 106/1940 betreffende de crash van een Bf-109 boven Tiel/Almkerk.

Ik ben op zoek naar dat document, weet iemand of het archief van de heer Mallan is overgegaan naar iemand?
» Deze reactie is geplaatst op 31 december 2015 18:46
Totaal berichten: 22
Ik heb de heer Brongers ook proberen te bereiken, echter is het mij bekende e-mail adres niet meer in gebruik.
» Deze reactie is geplaatst op 3 januari 2016 09:50

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554