Discussiegroep

Onderwerp: Lied

Totaal berichten: 1
2.560 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Geachte lezer;
Vandaag is Mei 10; een herinnering aan wat gebeurde 68 jaren geleden. Ik was
een 10 jarige jongen in Haarlem.
Twee jaar later leerde ik een liedje op de speelplaats van mijn school; een
liedje dat nog steeds in mijn hoofd leefd.
Zo ik wil het nu delen - voor het te laat is en ik het niet meer kan. Ik
geloof dat ik dit adresseer aan het beste mogelijke Instituut.
Misschien heeft U er nooit van gehoord; misschien is het overbekend - ik
weet het niet - ik ben 56 jaar weg vanuit Nederland.

Wij zongen het op sport parades; als Duitse soldaten ons passeerden op het
schoolplein an later, in 1944 toen 16 jarige Duitse jongens nabij onze
school hun militaire opleiding kregen, was het nog steeds de melodie waarmee
ze afmarcheerden; wij marcheerden er achter en zongen mee, maar met onze
eigen woorden.
Ik weet niet waar het vandaan kwam, of hoe wel bekend het was. Ik hoop dat U
het kunt gebruiken als een "late" bijdrage voor de verzameling van het
Instituut.
Met beste wensen,
Riemer Brouwer
2/5 Arthur Street
Briar Hill, Victoria 3088
Australia

Tot de melodie van "Wir fahren gegen Engeland"

Op de Grebbe linie zijn gevallen
Onze jongens voor het Vaderland
Maar zij wisten niet waardoor zij vielen
Want zij vielen door verraad and schandt
Het was land verraad, NSB-ers daad
Rust zacht mijn vriend,
mijn vriend en kameraad ru-ust zacht.
Want wij wreken, want wij wre e-e-ken,
want wij wreken Neerlands land verraad, la-and verraad.
la-and verraad
» Dit bericht is geplaatst op 10 mei 2008 10:36

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554