Discussiegroep

Onderwerp: Het oorlogsherinneringskruis: een onderscheiding?

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
7.021 keer gelezen
16 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In de vandaag op onze website gepubliceerde naspeuring naar de gebeurtenissen rond het sneuvelen van Gerrit Jan Septer staat het in de slotzin vermeld. Hij 'kreeg postuum het oorlogsherinneringskruis met gesp mei 1940'. Het suggereert alsof het oorlogsherinneringskruis een onderscheiding was, maar dat was het niet. Toch wordt dit heel vaak onterecht gedacht.

Het was dus anders. Het kruis was een herinneringsmedaille, ofwel, iedere soldaat die in mei 1940 onder de wapenen was [en die vanaf 10 mei tenminste 6 maanden in functie dienst had gedaan] kon deze medaille aanvragen. Als men van onbesproken gedrag was, wat het gros was, dan kon men de medaille kopen. Krijgen deed men hem niet.

De gespen die bij het kruis verkrijgbaar waren, waren er voor de krijg ter zee, oorlogsvluchten, koopvaardij, oorlogsdienst-visserij en krijg ter land. Bovendien voor Nederland mei 1940, Nederlands Indië 1941-1942, Javazee 1941-1942 en Noord-Afrika - Italie 1942-1944. Later werd dit nog uitgebreid.

De kosten voor het kruis waren aanzienlijk. Inclusief baton en gesp kostte het destijds, vlak na de oorlog, 7 gulden 50. Een forse som voor die tijd.

Het is wellicht teleurstellend dat het kruis geen dapperheidsonderscheiding was, hoewel veel mensen het wel als zodanig ervaren en het bij genealogische beschouwingen vaak wel als een dapperheidsonderscheiding wordt gemeld. De dapperheidsonderscheidingen waren echter de Kruis van Verdienste, Bronzen Leeuw en het Bronzen Kruis alsmede de Militaire Willemsorde [in vier klassen]. Het Kruis van Verdienste en het Bronzen Kruis vervielen echter in 1944 en werden door de Bronzen Leeuw vervangen. Omdat diverse toekenningen van onderscheidingen al tijdens de oorlog vielen, werden nog een aanzienlijk aantal militairen met het Bronzen Kruis of Kruis van Verdienste onderscheiden voor hun prestaties en/of moed.
» Dit bericht is geplaatst op 12 mei 2008 22:47
Totaal berichten: 2
De beschrijving die de heer A.Goossens geeft betreffende het Oorlogsherinneringskruis, lijkt gedeeltelijk betrekking te hebben op het Mobilisatie-Oorlogskruis.
Het Oorlogsherinneringskruis kon -naar mijn mening- niet worden
aangevraagd.
De "Soldaat van Oranje" kreeg het Oorlogsherinneringskruis met twee gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen.
Anderen "met den gesp". (Er waren aanvankelijk vier gespen voor bijzondere
krijgsverrichtingen)
Wanneer men intikt "Slotopmerkingen 10-14 mei 1940" (behorende bij de site Vliegveld Valkenburg) is onder het hoofdstuk: "Na de strijd"
een foto te vinden van de Overste Buurman.
Deze ontving (zoals te lezen is) alsnog het Oorlogsherinneringskruis met
den gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen.

Het is overigens niet mijn bedoeling een waardeoordeel te geven over
genoemde onderscheidingen.
Met vriendelijke groet,
Wil Timmermans-Bakker
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2008 18:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Ik moet u teleurstellen. Het oorlogsherinneringskruis kon iedere militair aanvragen, die van onbesproken gedrag was en die tenminste 6 maanden na 10 mei 1940 dienst had gedaan. De gesp gaf slechts een indicatie van de actitiviteiten waarvoor het kruis was verdiend. Er kwamen in tegenstelling tot de voorloper van [Ereteken voor belangrijke krijgsverrichtingen] geen speciale prestaties voor kijken.

Helaas wordt inderdaad op het internet veel verkeerde informatie gegeven. Overigens kreeg overste Buurman een Militaire Willemsorde 4e klasse. Dat was de hoogste onderscheiding die men kon krijgen (op een 3e klasse na, die slechts Karel Doorman kreeg). Men kon niet tweemaal voor dezelfde moed (beleid of trouw) worden onderscheiden. Een extra aanwijzing dus dat het Oorlogsherinneringskruis geen onderscheiding maar een herinneringsteken was.

Men kan het OHK vergelijken met Campaign Medals die in andere krijgsmachten werden verleend. De gesp gaf de activiteiten aan waarvoor men machting tot dragen had verkregen. Het is nadrukkelijk GEEN dapperheidsonderscheiding!
» Deze reactie is geplaatst op 15 mei 2008 21:45
Totaal berichten: 5
LS,

Niet Kol. Buurman kreeg een MWO 4e klasse maar wel twee van zijn bataljonscommandanten.
Te weten:
Maj. J. Mallinckrodt en Res. Maj. J.J.N. Cramer.

MvG,
F. Oorschot
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2008 17:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Je hebt helemaal gelijk Frans, ik dacht overste Buurman ook. Maar die is er bekaaid vanaf gekomen! Zoals velen trouwens.
» Deze reactie is geplaatst op 16 mei 2008 17:35
Totaal berichten: 2
Zowel het Bronzen Kruis als het Kruis van Verdienste bestaan nog en zijn niet in 1944 vervangen door de Bronzen Leeuw. Integendeel, ze bestaan nog steeds naast elkaar. Recentelijk zijn nog uitgereikt een Bronzen Kruis (Korporoaal der Mariniers, Cambodja 1992), een Bronzen Leeuw (Posthuum aan Sosabowski) en tenminste 7 Kruizen van Verdienste (Irak/Afghanistan). Op korte termijn zullen er meer van dergelijke dapperonderscheidingen volgen.

Jan Schoeman
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 22:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Heer Schoeman heeft helemaal gelijk. De BL werd ingesteld ter vervanging van de eervolle vermeldingen op het BK en KV. Dat staat dus idd verkeerd in de aanhef van deze thread.

Laten we het overigens maar niet over de BL voor Sosabowski hebben. Tot op de dag van vandaag een beschamend onderwerp voor dit land, dat deze man met een BL werd afgescheept. Maar dat zal de heer Schoeman wel met me eens zijn.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 23:57
Totaal berichten: 12
Mijn vader heeft eerst in ongeveer eind jaren 70,op aansporing van een vriend het verzetsherdenkingskruis aanvaard. wie weet , waar ik kan informeren of dit is ingeleverd en of ik het met de oorkonde mag hebben.
Graag info, bijvoorbaat dank , marianne van der wal.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2008 23:59
Totaal berichten: 70
Wellicht dat de Kanselarij der Nederlandse Orden u verder kan helpen.

Meer:
http://www.onderscheidingen.nl/nl/medailles/ww2/vzhk.html

Gedenkboek "Verzetsherdenkingskruis"
Samenstellers: C.C. van den Heuvel en W.J.C. Tensen.
Nationaal Comite / Samsom Uitgeverij, 1985.
Met register van dragers van het kruis.

Met betrekking tot de door u genoemde datering, het kruis is niet van eind jaren 70 , doch eerst in 1980 ingesteld:

Nationaal Comité Verzetsherdenkingskruis, 1980 - 1988
Bij Koninklijk besluit van 29 december 1980, nr. 104 (Stb. 715) werd het verzetsherdenkingskruis ingesteld. Bij beschikking van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie en van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk van 27 maart 1981 werden nadere regels gesteld voor de uitvoering van de werkzaamheden van het Comité. Als sluitingsdatum voor het indienen van een verzoek om toekenning werd 1 mei 1984 vastgesteld. De afwikkeling van het Comité heeft tot eind 1987 geduurd, waarna het Comité op 11 mei 1988 werd opgeheven.
» Deze reactie is geplaatst op 20 juli 2008 02:26
Totaal berichten: 29
de gesp Noord Afrika-Italie 1942-1944 bestaat niet.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2009 00:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Volgens historische informatie bestond die gesp wel degelijk vanaf 1944, maar werd verviel bij KB in 1948 weer.
» Deze reactie is geplaatst op 2 juni 2009 00:46
Totaal berichten: 29
(op een 3e klasse na, die slechts Karel Doorman kreeg).

J P van Helsdingen heeft ook de Militaire Willemsorde 3e klasse verdiend
» Deze reactie is geplaatst op 4 augustus 2009 02:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Helemaal juist. I stand corrected.
» Deze reactie is geplaatst op 4 augustus 2009 17:10
Totaal berichten: 1
In het boek "Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945" staan op
bladzijdenr.: 69 de onderstaande namem van politiefunctionaris die beiden
voor hun aandeel in de strijd tegen de Duitsers in mei dagen te Delft
het Oorlogsherinneringskruis hebben ontvangen, te weten:

- de heer Lampe,
- de heer Turkesteen.

VRAAG:

Wat moet ik doen om hun voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, enz.
te weten te komen?
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2010 11:40
Totaal berichten: 70
N.a.v de vraag:
QUOTE
In het boek "Oorlog en Verzet in de Prinsenstad 1940-1945" staan op
bladzijdenr.: 69 de onderstaande namen van politiefunctionaris die beiden voor hun aandeel in de strijd tegen de Duitsers in mei dagen te Delft het Oorlogsherinneringskruis hebben ontvangen, te weten:
- de heer Lampe,
- de heer Turkesteen.
VRAAG:
Wat moet ik doen om hun voornamen, geboorteplaats, geboortedatum, enz.
te weten te komen?
UNQUOTE

De heer Turkesteen (een collega van mijn vader)had als roepnaam Jan. Hij woonde in Delft in de Sabangstraat, waarschijnlijk op nummer 4. In andere Delft-gerelateerde literatuur die de strijd bij het Kruithuis beschrijft heb ik geen verdere informatie aangetroffen.

Maar waarschijnlijk ligt een sleutel tot het antwoord op dezelfde blz. 69, waar wordt verwezen naar een koninklijk besluit uit 1948 en een ministeriële beschikking. Die zijn in te zien bij het Nationaal Archief te Den Haag. http://www.nationaalarchief.nl)

En een goede kans: bij de auteur en/of het Gemeentearchief in Delft.
» Deze reactie is geplaatst op 14 februari 2010 19:40
Totaal berichten: 1
Huib van Ochten drager van het oorlogs herrinerings kruis met de gespen heeft op de grebbe berg de laatste uren gevochten in de stop lijn. Hij was collega duiven Melker van mijn vader .Nooit wat vertelt. Alleen toen het einde naderde ,vertelde hij dat op een open terrein majoor Jacometty met een zelfgemaakte witte vlag over gelopen is naar de Duitsers,maar niet veel verder kwam. Van Ochten is na de oorlog tewerk gesteld op veel forten als militair werkman tot zijn pensioen
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2020 17:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Jacometti is op 12 mei bij een tegenstoot gesneuveld. Bijzonder, dat verhaal met die witte vlag een dag later.
» Deze reactie is geplaatst op 12 november 2020 17:58

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554