Discussiegroep

Onderwerp: G 18 / B 18

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 629
3.588 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Bewapening en legerzaken
Kees van de Waal zegt over bewijzen te beschikken dat de kazematten B 18, B 18A, B 18B en B 18C geen ( zoals de naam wel suggereert ) flankerende betonkazematten zouden zijn geweest, maar G - kazematten.
Over de technische bewijsvoering kan ik niet veel zeggen, ik heb daarvoor te weinig kennis. Wel vond ik in het veelgeprezen boek van Berend Vinke een passage die de stelling van vd Waal ondersteunt.
Vinke beschrijft nl. een achter zijn stelling ( die van 16 MC ) staande kazemat als een gietstalen koepel - kazemat. Zeer waarschijnlijk is dit B 18 A.Ook Jan Boer vermeldt in zijn boek over sergeant Meyer ( eveneens gelegerd in vak 16 MC ) deze kazemat, waaraan Meyer even zou hebben gedacht als veilig onderkomen voor zijn PAGbemanning net voor zijn fatale vlucht.
Heb ik overigens gelijk ( vraag aan Rutger Bol ) als ik veronderstel dat de kazemat G 18 ( waarvan de restanten niet zo lang geleden zijn herontdekt vlakbij de gerestaureerde S 17 ) identiek is aan de op veel kaarten als B 18 aangeduide kazemat?
Die dus een G- en geen B-kazemat zou zijn?
En nog een vraag aan Allert Goossens tot slot.
In de verslagen van de strijd aan de Maas op 10 mei 1940 komt voor de sergeant A Goossens ( vak Tegelen of Venlo ). Familie?
» Dit bericht is geplaatst op 13 juni 2003 17:29
(redactie)
Totaal berichten: 849
De B-18 zoals aangegeven in het Stafwerk is inderdaad in werkelijkheid een gietstalen koepel geweest. Daarmee kun je dus gelijk stellen dat er geen B-kazematten op / bij de Grebbeberg hebben gestaan. De B-18A t/m C zijn inderdaad ook gietstalen koepels. Ik heb daar wel foto's van. Wat rest zijn grote ronde putten, de koepels zijn duidelijk opgeblazen. Zie ook de foto's 3 + 4 in de categorie Stellingen. Deze foto's zijn gemaakt bij (een van) de koepels 18 a/c. Dit lijkt mij wel voldoende bewijs, ik zou namelijk anders niet weten welke koepel op deze foto's staat afgebeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2003 18:54
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Ik ben de sergeant A. Goossens ook al eens tegengekomen. Het kan familie zijn, maar de familiebanden aan de zijde van de Goossens kant zijn niet zo sterk geweest. Te meer omdat mijn kant van de Goossens familie (er zijn er uiteraard meer) al sinds begin jaren 30 in Indie zaten.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juni 2003 21:57
Totaal berichten: 22
Ook de kaart in het boek kazematten in het interbellum staan inderdaad ook verscheidene B kazematten aangegeven.
Bestaat er geen inventarisatie van alle kazematten zodat voor eens en altijd een kloppende kaart gemaakt kan worden?
» Deze reactie is geplaatst op 14 juni 2003 13:14
(redactie)
Totaal berichten: 849
De kaart in het boek Kazematten in het interbellum is wat betreft de Grebbeberg een compleet mysterie. Zo zie ik 3 (!!) S kazematten tussen de Dijk en de straatweg Rhenen - Wageningen terwijl daar maar 1 S kazemat staat (nu nog). Ook ontbreekt er de Pag. kazemat op het terrein van de aannemer Van Dam (staat er nu ook nog). Het verhaal van de B-kazematten is inmiddels min of meer duidelijk. Kees van de Waal heeft lang onderzoek gedaan en alles in kaart gebracht, o.a. met behulp van zijn GPS. Hierdoor is een zeer nauwkeurige kaart ontstaan met exacte lokaties van de G18-serie. Blijkbaar hebben de auteurs van het boek Kazematten... niet de bronnen op internet nagekeken, anders had dit kaartje (m.b.t. de Grebbeberg) er zeker totaal anders uitgezien. En dat is jammer, want er is een zeer actieve groep mensen die via internet hun bevindingen communiceren. Wij hebben als Stichting plannen voor een boekje, hierin zal zeker een kaart komen met daarop de stellingen en kazematten.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2003 23:23
(redactie)
Totaal berichten: 629
Ook ik zocht aanvakelijk tevergeefs naar de Pkazemat op het terrein van Van Dam. Met een beetje goede wil staat hij er toch op.
Op het Hoornwerk st

onden 5 kazematten, 3 stekelvarkens ( S12,13 en 14 ) en 2 Pkazematten.Op het kaartje zijn op het Hoornwerk inderdaad 5 kazematten aangegeven, maar er is verzuimd bij een ervan een "P" aan te geven. Verder had een Skazemat meer moeten worden geplaatst N. van de verkeersweg.
Ook met de 3 Skazematten in het gebied tussen de verkeersweg en De Dijk lijkt me niet zoveel mis.Die 3 zouden dan zijn: S23 ( bij Kruiponder ), S17 en S15.In principe lagen ook S12 en S13 Noord van de verkeersweg.
Er is dus ( afgezien van de kwestie van de Bkazematten ) niet sprake van grote fouten, er is alleen wat slordig omgesprongen met het Hoornwerk.Al blijft fout natuurlijk fout.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2003 20:00
(redactie)
Totaal berichten: 849
Ik bedoelde met De Dijk de (Grebbe)dijk / weg richting Rijn / voetveer en uiteindelijk langs de Rijn naar Wageningen. In de driehoek tussen deze dijk en de doorgaande straatweg staan inderdaad 3 stipjes, terwijl daar slechts 1 kazemat staat. Verder een prachtig boekwerk!
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2003 20:19
(redactie)
Totaal berichten: 629
Sorry, ik dacht dat het ging om De Dijk bij Achterberg. Inderdaad is er in de driehoek Nude - Grebbedijk maar 1 kazemat, de S 12.
Ter afsluiting van deze kazemattenronde: kazemat G3A is nogal moeilijk toegankelijk vanwege het natuurgebied. Ik neem aan dat de Duitsers om de bekende reden ook deze koepel hebben opgeblazen. Liggen de fundamenten er nog?
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2003 12:48
(redactie)
Totaal berichten: 849
Resten van G3a zijn vooralsnog niet gevonden! Koepel is zeer zeker afgevoerd naar Duitsland.
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2003 09:34
» Dit onderwerp is gesloten
2554