Discussiegroep

Onderwerp: Actueel kaartmateriaal

Totaal berichten: 3
4.364 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Veel lokaties in Rhenen e.o. die in de meidagen van 1940 onderdeel van het strijdtoneel zijn geweest, zijn vrij eenvoudig terug te vinden. Toch zijn er ook een aantal moeilijker te traceren. (In ieder geval door mij...)Bijvoorbeeld de CP van de overste Hennink: ik weet wel ongeveer waar die geweest is, maar niet exact. Daarom mijn vraag: bestaan er actuele kaarten waarop e.e.a. terug te vinden is?
» Dit bericht is geplaatst op 18 mei 2008 10:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Waarom zou een CP van Hennink anno 1940 op actuele kaarten moeten worden aangegever? Ik begrijp de vraag misschien verkeerd. In elk geval hebben we niet de status van de stelling op 9 mei 1940 op hedendaagse kaarten ingetekend.

De preciese locatie is inderdaad ter plaatse lastig terug te vinden. Advies is om de restanten van de nabij gelegen kazematten als oriëntatiepunt te gebruiken. Dan is de locatie van de CP van Hennink goed terug te vinden.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2008 11:26
Totaal berichten: 19
In het verleden is eens aangegeven dat er een overzicht zou worden gepresenteerd met daarop de belangrijke locaties, met GPS-coördinaten. Ik hoop dat dit nog steeds in de planning ligt. Het zou mooi zijn wanneer in de uitgebreide toelichting van de strijd op de Grebbeberg, zoals op deze site is beschreven, de GPS-coördinaten van locaties worden opgenomen.
Ook ik heb regelmatig gezocht, en ja, ook naar de exacte locatie van de CP van Hennink.
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2008 11:55
Totaal berichten: 3
Ik denk inderdaad dat de heer Goossens mijn vraag verkeerd begrepen heeft, wat ongetwijfeld veroorzaakt is door mijn vraagstelling. Natuurlijk 'moet' de lokatie van de CP van de overste Hennink niet op actuele kaarten ingetekend worden. Het is puur mijn eigen interesse: waar heeft e.e.a. zich afgespeeld? Van veel lokaties weet ik het wel, maar van een aantal ook niet. En het zou leuk zijn als ik die plekken kon terugvinden op een kaart van de huidige omgeving.
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2008 08:40
(redactie)
Totaal berichten: 219
U moest eens weten wat we allemaal voorbereiden en hoe weinig tijd we daarvoor eigenlijk hebben. We zijn nu al erg tevreden dat we zover zijn gekomen met het fotomateriaal dat u als bezoeker de locatie van veel fotomateriaal kunt terugvinden op google earth. Er zijn volop ideeën over google earth en GPS gegevens en als u onze site regelmatig bezoekt zult u daarvan uiteraard op de hoogte worden gehouden.

Het motto moet dan ook zijn: "Wat in het vat zit verzuurt niet."
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2008 22:38
Totaal berichten: 191
Op pag 305 van het Stafwerk Veldleger vindt men een zeer gedetailleerde kaart (1:25)van de cp en omgeving van overste Hennink. O.m. met schuilplaatsen, lignissen, rijwielbergplaatsen, loopgraven, scherfvrije mitrailleuropstellingen enz.
» Deze reactie is geplaatst op 24 mei 2008 13:03
Totaal berichten: 5
Bijzonder interessant. Ik ben echter niet in het bezit van 'het stafwerk'. Vandaag (zaterdag 5 juli) ga ik naar het ereveld (pay my respect) en de voor mij lange reis zou extra interessant zijn geweest indien ik een kopie van pagina 305 had gehad.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2008 00:22
Totaal berichten: 5
Update: stafwerk-kaartmateriaal ontvangen. Bedankt!
Veel respect voor jullie werk.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juli 2008 18:41
Totaal berichten: 63
Ik zou ook graag eenzelfde copy in bezit willen krijgen van de stelling van overste Hennink. Zoals misschien bekend is mijn oudoom daar op 13 mei 1940 om 0940 uur gesneuveld.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juli 2008 09:00
Totaal berichten: 19
Indien het een gemakkelijk te versturen document is, zou ik het ook graag per mail willen ontvangen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 juli 2008 13:14
Totaal berichten: 2
Het is alweer enige jaren geleden dat deze discussie is gevoerd. Na het lezen van het boek van soldaat Vink, ben ik toch weer herinnerd aan de commandopost van Hennink. Van Landzaat en Jacometti zijn ze wel bekend (c.q. makkelijk te vinden), maar van Hennink vind ik het lastig. Is n.a.v. deze discussie hierover al wat meer beschikbaar gesteld (t.a.v. locatie e.d.)?
» Deze reactie is geplaatst op 12 december 2013 20:26
Totaal berichten: 6
Beste mensen,


Ik ben bezig geweest om de CP van Hennink te ontdekken maar tot op heden nog niet echt iets gevonden. Er wordt gesproken over kazematten in de buurt, er zouden resten te zien zijn maar kan nergens wat vinden. Ze hebben ondertussen wel een hoop gekapt.....

Kan iemand mij duidelijkheid geven?
» Deze reactie is geplaatst op 11 maart 2014 21:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554