Discussiegroep

Onderwerp: Druten en de tegenaanval

Totaal berichten: 1
5.236 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Gezocht...
Mijn vader Jan van der Linden, geboren sept.1909, uit Vlaardingen lichting 1929 regiment jagers werd gelegerd in Druten tijdens de mobilisatie. Een fot gemmakt op16 sept 1939 door foto Grijpink uit Nijmegen toont hem met zijn kameraden voor een barak in Druten.

Hij is op dertien mei 1940 ingezet tijdens de tgenaanval ik tracht te achterhalen wat hij heeft meegemaakt, hij sprak weinig tot niet hierover. Alleen tijdens een hevige koortsaanval voordat hij overleed begin jaren tachtig deed hij zijn verhaal in vlagen. Zijn dienstkameraad Klaas Dickens uit Enschede heeft zijn leven gered tijdens de Stuka aanval, door hem in een greppel te trekken.Is er iemand die mij meer kan vertellen hierover of hem herkent of de foto. Zesde persoon vooraan op de foto voor de barak in Druten en op de andere foto vijfde gehurkt op de tweede rij.
De barak stond in Druten schuin tegenover het oude stadhuis en tegover een groot gesticht. Zie bijgevoegde foto's waarschijnlijk was hij ingedeeld in 2-2-24 Ri, bij Buwalda.

» Dit bericht is geplaatst op 19 mei 2008 19:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Heer vd Linden, onze collega Hajo Groenman behandelt deze vragen normaliter. Hij is echter nog een weekje met verdiende vakantie. Daarna zal hij uw vraag met grote mate van duidelijkheid en precisie weten te beantwoorden. Ik vraag dus om een weekje geduld ...
» Deze reactie is geplaatst op 19 mei 2008 19:21
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik weet natuurlijk niet waarop u precies baseert dat uw vader deel uitmaakte van de compagnie van kapitein Buwalda, maar het zou inderdaad heel goed kunnen. Deze compagnie was weliswaar gelegerd op de uiterste linkervleugel van de Maas-Waalstelling een paar km ten westen van Druten, maar de militairen van dit onderdeel zullen daadwerkelijk ingekwartierd zijn geweest in Druten.

Wat betreft de belevenissen van uw vader tijdens de tegenaanval: er zullen hier en daar zeker nog ooggetuigen van destijds in leven zijn ( zelf hebben we nog geregeld, zelfs na 68 jaar, vraaggesprekken met “ veteranen “, zij het tot nu toe niet van II – 24 RI ), maar de kans dat zich hier zo iemand op de website meldt, die meer zou kunnen vertellen en persoonlijke informatie uit de eerste hand zou kunnen geven is natuurlijk uiterst klein. Al is zoiets in het verleden wel voorgekomen.
Wij kunnen u op dit moment alleen een aantal verslagen en rapporten bieden, die in elk geval iets meegeven van de gebeurtenissen van die 13e mei 1940.
Op de website ( onder bibliotheek ) staat een reeks verslagen van II – 24 RI, waaronder een drietal van de 2e compagnie. Lezenswaardig is daarbij het verslag van luitenant Noorbergen.
Boeiend is trouwens ook het verslag van kapitein Dijs van de 3e compagnie van II – 24 RI, ook hij ( maar dat zullen er natuurlijk veel meer zijn geweest ) vertelt dat hij dekking moest zoeken in een sloot of greppel tijdens de STUKA-aanval.
Naast deze verslagen zijn er ook nog die van de beide bataljons van 29 RI en I – 20 RI.
Mogelijk had u ze trouwens al ontdekt.
Voor een tamelijk compleet verhaal over de tegenaanval mag ik u ook nog attenderen op de website van Rob Verhoef, wiens vader eveneens aan de actie deelnam. Kijk ( bij Google ) onder TEGENAANVAL Grebbeberg.
De meeste aandacht gaat daarbij trouwens uit naar de bataljons van 29 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 29 mei 2008 11:27
Totaal berichten: 10
beste Koos
er is een boek dat de tegenaanval van de 24 R.I. beschrijft
het boek is van Jaap A. Kip
titel "de tegenstoot"
ISBN 90-5911-481-7
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2008 01:39
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het boek van Kip beschrijft alleen de inzet van I - 24 RI op de Grebbeberg, niet de tegenaanval op de 13e mei waaraan II - 24 RI deelnam.
» Deze reactie is geplaatst op 7 juni 2008 06:30
Totaal berichten: 1
Dit jaar 13 mei 2015 ben ik met mijn zus en zwager op zoek gegaan in Druten om te ontdekken waar de barak heeft gestaan die op de foto te zien is om daarna naar de Grebbenberg te gaan. Wij hadden het vermoeden dat deze barak heeft gestaan tegenover het ambtshuis in de ambtshuis straat. Na daar rondgekeken te hebben en nog geen bevestiging alhoewel de boom die wij daar zagen staan verdacht veel leek op de boom zichtbaar op de foto. Besloten wij naar de Grebbenberg en Achterberg te gaan. Mijn zwager wilde nog wel even een kopje koffie in de Gouden Leeuw in Druten. Direct nog even navraag gedaan bij de eigenaar of hij wist waar de barak had gestaan aan de hand van de foto. Deze kwam direct terug met een boekje over oud Druten waar tot onze grote verbazing dezelfde foto instond met onze vader en sla nog een bladzijde of wat om en zie een foto waar ik de dienst kameraad Klaas Dicken zie staan en mijn zus zegt ja dat klopt en daarnaast je vader (derde vanaf boven aan de linker trapkant) zo ook nog een foto waar hij op staat in de oude tabaksloods met een dekentje om zich heen geslagen. Plus het bewijs dat hij inderdaad deel uitmaakte van 2-II-24RI. Direct gevraagd waar wij dit boekje konden krijgen naar betreffende boekhandel gegaan en kregen daar te horen dat zij een laatste exemplaar hadden wat ik direct heb gekocht Dit alles om koude rillingen van te krijgen op dertien mei 2015. Zoals eerder gezegd hij heeft mij nooit iets hierover verteld alleen tijdens het ijlen t.g.v. een hevige koortsaanval en de soms het verhaal van mijn moeder. Ook het marsorder vak ten westen van de weteringsteeg richting Friesesteeg nog bezocht. Een heel bijzondere dag waarop een minuscuul stukje geschiedenis van een oud dienstplichtig eenvoudig soldaat die bij de tegenaanval werd ingezet met minieme middelen en plannen op zijn plek viel. De geschiedenis van mijn rolvoorbeeld en held mijn vader Johannes - Jan- van der Linden.
» Deze reactie is geplaatst op 24 augustus 2015 11:10
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Dank voor het opsturen van het verhaal over uw vader. Toch wel
bijzonder dat er zo toch na al die jaren een antwoord op uw vragen is
gekomen.
Gelukkig zit het soms mee. Ik heb het met interesse gelezen en het is, zoals u
kunt zien, inmiddels geplaatst.
» Deze reactie is geplaatst op 24 augustus 2015 11:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554