Discussiegroep

Onderwerp: familie onderzoek

Totaal berichten: 1
3.431 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Gezocht...
beste mensen
Langs deze weg wil ik u vragen of er non mensen zijn die mijn oom hebben gekend.Hij had het nooit over de oorlog of de Grebbeberg.Ik weet van mijn moeder dat hij nooit iets wou weten van 4 mei ieder jaar weer op nieuw.
Zijn naam is Derk van de Kaa geboren te Ede of gemeente Renkum. Toen hij opgeroepen werd was zijn woonplaats Oosterbeek.
Hij was geleger op de Grebbeberg en heeft de slag overleeft.Ik zoek foto`s of iemand die mijn meerkan vertellen over hem
» Dit bericht is geplaatst op 1 juni 2008 17:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In ons Archief komt hij in elk geval niet voor.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2008 17:32
Totaal berichten: 1
Zou het kunnen wezen dat hij later te werk is gesteld in duitsland?
» Deze reactie is geplaatst op 14 maart 2014 16:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Hij komt i.t.t enige jaren geleden nu wel in ons archief voor. Namelijk in een pas geplaatst dagboek:
1.Dagboek van de sergeant H.J. Jansen, groepscommandant 2e sectie 1-II-8 R.I.

... Drumpt tegen die ook naar huis wil. Deze besluit om met ons mee te gaan. Daarna komen we Piet Verholt en Dirk van de Kaa die ook willen, maar deze gaan niet met ons mee. We besluiten een auto aan te...
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=dagboek-van-de-sergeant-h-j-jansen-groepscommandant-bij-de-2e-sectie-van-1-ii-8-r-i
» Deze reactie is geplaatst op 15 maart 2014 01:41
Totaal berichten: 1
Derk van de Kaa was mijn vader, hij is in 1980 overleden
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2019 18:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554