Discussiegroep

Onderwerp: mijn Opa Ronda 3-II-1 10-05-1940

Totaal berichten: 5
3.349 keer gelezen
14 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Goedemiddag,

Terwijl het vaderdag is en ik terugdenk aan mijn geweldige opa, ben k nog maar eens in zijn oude spullen gedoken.
In deze moderne tijd van het internet, dacht ik eens te gaan zoeken naar ' het verhaal van de boerderij...' die hij me 15 jaar geleden vertelde.
Ik heb nu ook zijn brief die hij van de koningin heeft gekregen gevonden en ging op zoek naar meer informatie, ook van deze boerderij..maar ik kan niet ech wat vinden..

De informatie die ik heb:
Joh Ronda
Gelegerd Vliegveld Waalhaven.
Regiment? 3 - II - 1

Wat in de brief staat is dat hij terwijl hij beschoten werd door nederlandse soldaten de maas? is overgezwommen en daar een boerderij heeft bestookt met granaten, daarvoor heeft hij ook het bronzen kruis gekregen...

Weet iemand meer over dir regiment, of welke boerderij dit is..
Alle informatie of links zijn welkom...

alvast hartelijk dank hiervoor...

groet
Dave
» Dit bericht is geplaatst op 15 juni 2008 17:41
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik zal zo gauw ik de tijd kan vinden in uw/je vragen verdiepen.
Dat zal waarschijnlijk ergens eind komende week worden.
Iets moeten we toch boven water kunnen brengen.
Het kan natuurlijk zijn dat iemand zich al eerder meldt.
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2008 18:57
Totaal berichten: 5
Bedankt alvast!

Het is inderdaad na het bombardement op het vliegveld, daar was zijn taak als boordschutter ten einde.
Daarna gezwommen via de Maas naar de noordzijde van de Rotterdamse schie. bij de overgang naar de kleipolder

Luchtvaarregiment: 3-II-1
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2008 19:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Op http://www.waroverholland.com/zfh/index.php?page=ijsselmonde kunt u zien dat III-RJ het vliegveld Waalhaven verdedigde. Het 1e Regiment was daar niet bij betrokken. Wellicht moet u nog even het regiment verifiëren waar uw grootvader bij betrokken was. Ik ben wel benieuwd waar uw grootvader bij hoorde, want een Bronzen Kruis werd niet zomaar verleend. Hopelijk kunt u iets meer melden...
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2008 20:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Toch nog "even" gekeken.

Dat Bronzen Kruis klopt inderdaad, het is verleend aan dpl. sergeant J.H Ronda. Wat precies zijn verdienste is geweest heb ik (nog? )niet kunnen vinden.
Het Stafwerk over de Luchtverdediging maakt er in elk geval geen melding van.

Ik ben vervolgens, gezien de opmerking over een door Nederlanders beschoten boerderij in de buurt van de Rotterdamse Schie even gaan zoeken bij het Westfront in Rotterdam. In aanmerking zou kunnen komen een aanval op de 13e mei op een door de Duitsers ( zo'n 80-90 man )bezette boerderij en een houtopslagplaats aan de westkant van het Schiekanaal vanaf een aan de Oude Kleiweg gelegen munitieopslagplaats, dicht bij de Rotterdamse Schie.Voor deze aanval zijn door de Commandant van het Depot Luchtstrijdkrachten ( er was ook een detachement van de 3e Luchtvaartcompagnie ter plaatse ) vrijwilligers gevraagd, wat een nogal bont gezelschap opleverde. Zo was een van de groepscommandanten een wachtmeester-vlieger en een andere een dpl. sergeant ( of deze tot de Luchtmacht behoorde wordt overigens niet vermeld, maar het is natuurlijk niet uitgesloten en het zou in theorie uw opa hebben kunnen zijn / er waren daar dus niet uitsluitend Landmachtmilitairen ). Ook enkele Huzaren - Motorrijder hebben overigens aan de aanval meegedaan.
Wat die granaten betreft, de Duitsers zijn in elk geval door Nederlands pantserafweergeschut beschoten.Uiteindelijk hebben de Duitsers zich 500 meter moeten terugtrekken op een volgens hen beter verdedigbaar punt.
Ik denk concluderend dat je niet kunt uitsluiten dat uw opa zich bij de Commandant van het Depot Luchtstrijdkrachten ( immers dichtbij de Rotterdamse Schie aanwezig ) gemeld heeft en daarna aan het westfront van Rotterdam is ingezet. Dan zou hij daar zijn onderscheiding verdiend kunnen hebben. Maar om dat echt te kunnen bewijzen moet er natuurlijk meer op tafel komen. We zouden dan moeten weten wat precies de motivatie voor dat Bronzen Kruis is geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2008 00:28
Totaal berichten: 5
Hartelijk dank voor de snelle reacties...super1

Ik heb nu even de brief niet bij de hand, maar ze spreken erover dat hij na het bombardement op het vliegveld de maas is overgezwommen terwijl hij beschoten werd door vriendelijk vuur.

De 3-II-1 is het enige wat vermeld staat op de brief.


De aanval vond plaats op 12-05-1940, dus niet de 13e.

Wat hij me vroeger heeft verteld is dat terwijl hij met granaten de boerderij heeft bestookt, zijn kameraden de duitsers aan de andere kan met machinegeweren opwachtten.

Maar net zoals velen wat ik hier op deze site lees, vertelde hij nooit veel hierover.

Ik zal vanavond anders de brief letterlijk overtypen, misschien wordt dan wat meer duidelijk.

Groet
Dave
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2008 09:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Alles wijst erop dat zich een en ander aan het Westfront van Rotterdam heeft afgespeeld, o.a de aanwezigheid van boerderijen en natuurlijk de Rotterdamse Schie.
Met de Duitsers in de boerderij ( die vanuit hun positie het al genoemde munitiemagazijn bedreigden ) die ik noemde is ook al op de 12e mei zo nu en dan vuurcontact geweest, maar er was toen geen sprake van een werkelijke aanval.
Het kan inderdaad geen kwaad om of de brief op de website te zetten of hem mij/ons toe te sturen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2008 10:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Jawel, 3-II-1 LvR moet het zijn. Ik had de tweede mail gemist, en zag dus niet dat het om een luchtschutter ging en zocht daarom bij de 3e compagnie, 2e bataljon van het 1e Regiment Infanterie. Het gaat echter om het 3e JaVA [IIe Afdeling 1e Luchtvaartregiment], de met G-1's uitgeruste squadron op Waalhaven. Uw grootvader heeft niet gevlogen maar is vermoedelijk met een aanzienlijk aantal anderen via de noordwestelijke Waalhaven [langs de pier van 77.Bt LuA] naar de overkant gebracht en zodoende in Rotterdam Noord terecht gekomen. Hajo zal vast de andere oplossing bieden voor het gebeuren rond de boerderij.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juni 2008 10:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Vanuit het West - en Noordfront van Rotterdam ( ik heb al duidelijk gemaakt dat de kans dat je Opa daar terecht is gekomen veruit het grootst is ) zijn nauwelijks offensieve acties tegen de Duitsers ( bij Overschie ) gepleegd. De daar verblijvende Nederlandse militairen hebben in hoofdzaak de Duitsers afgeschermd van Rotterdam en veel meer dan zo nu en dan vuurcontact is er niet geweest. Uitgezonderd die actie op de 13e mei waarbij die/een boerderij een belangrijke rol speelde. Veel meer mogelijkheden om het verhaal van je Opa te plaatsen zijn er niet. Je meldt als datum 12 mei, maar is dat helemaal zeker? Kan dat niet gewoon op een vergissing berusten? Er is destijds in een paar dagen veel op deze miitairen afgekomen.
Mijn advies is om eens te informeren naar de motivatie die bij het verlenen van het Bronzen Kruis ( bij www.onderscheidingen.nl vindt je daar niets over, maar in het Stafwerk Luchtverdediging wordt de naam Ronda inderdaad wel vermeld als het om onderscheidingen gaat ) is gegeven.
Dan worden plaats en tijdstip waarschijnlijk ook genoemd en krijgen we meer echte zekerheid tav wat er destijds is gebeurd.Tot nu gaat het vooral om veronderstellingen ( die mogelijk wel dicht in de buurt van de waarheid zouden kunnen komen ).

Dat zou dan moeten gebeuren bij Defensie Sectie Onderscheidingen.
Adres ( voorzover ik weet ): Brinkhorstlaan 135, 2516 BA Den Haag / Postadres: 20703, 2500 ES Den Haag / tel: 070 339 7025.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juni 2008 18:20
Totaal berichten: 5
Goedemorgem

Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om de brief te plaatsen en/of te versturen...

Kan ik dat telefonisch opvragen of moet ik daarvoor een brief schrijven?


Tevens nog een kleine vraag tussendoor.
Ik ben vanaf 12 augustus tot 16 augustus in Den Haag, is er dan een mogelijkheid om deel te nemen aan een rondleiding?

Vanavond zal ik de brief plaatsen.

groet
Dave
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 08:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In principe zal zoiets wel schriftelijk dienen te gebeuren , maar informeer daar gewoon eerst telefonisch naar. Dan is het meteen duidelijk.
Ik hoop overigens dat adres en telefoonnummer nog kloppen, al heb ik niet direct een reden daaraan te twijfelen.
Om welke rondleiding zou het ( 2e vraag ) dan moeten gaan?
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 09:46
Totaal berichten: 5
' Heeft zich door moedig optreden tegenover de vijand onderscheiden door in de morgen van 10 mei 1940, behorende tot het personeel van 3-II-1 luchtvaartregiment, dat gelegerd was p het vliegveld waalhaven, nadat dit vliegveld door de vijand was gebombardeerd en zijn taak aldaar een einde nam, zich met levensgevaar aan gevangenniming te onttrekken en de maas over te steken, daarbij onder vuur van eigen troepen de noordelijke oever ween te bereiken en vervolgens verder aan de strijd deel te nemen.
In het bijzonder door op 12 mei daaraanvolgende zich geheel vrijwillig ter beschikking te stellen voor een actie aan de Noordzijde van de Rotterdamse Schie, zich daarbij onder zwaar en goed gericht vijandelijk mitrailleur- en mortiervuur moedig te gedragen bijde aanval op een boerderij, welke een sterk vijandelijk steunpunt vormde aan dit kanaal en de overgang er van naar de Kleipolder beheerste.
Door zijn optreden, waarbij hij trachtte de vijand met handgranaten te bestoken, er in belangrijke mate toe bij te dragen dat de vijand na het lijden van zware verliezen tenslotte dit steunpunt ontruimde...

Dit is de betreffende brief van 16-08-1950, nr 15.

Het komt toch inderdaad aardig in de buurt van onderstaand verhaal...

Groet
Dave

ps. ik zou graag waalhaven en deze boerderij in het bijzonder willen bezichtigen en de omgeving in het algemeen...

bedankt!
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 18:56
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kijk, daar is de motivatie al.
Dit is vrijwel 100% zeker de situatie die ik al schetste.
Die wordt er alleen maar meer door bevestigd.
Hier staat b.v ook dat je Opa als vrijwilliger deelnam, wat overeen komt met het verhaal zoals ik het aantrof. Daarin werd ook om vrijwilligers gevraagd. Ook zijn de Duitsers uiteindelijk uit de boerderij vertrokken.
De datum kan eventueel een vergissing zijn, het Stafwerk plaatst deze offensieve actie nadrukkelijk op de 13e mei. Er wordt wel verteld dat ook op de 12e mei al vuurcontact bestond met de boerderij, maar de Nederlanders waren het water toen nog niet overgestoken.

Wat betreft het voorgenomen bezoek aan Waalhaven: het is in elk geval zeker dat het vliegveld niet meer als zodanig bestaat. Het is na de oorlog na de verwoesting in mei 1940 nooit meer opgebouwd.
Wat betreft de boerderij heb ik geen idee of die nog steeds bestaat.
Het kan daar in theorie wel helemaal zijn veranderd.
Ik heb een vrij eenvoudig kaartje van het gebied waar destijds die gevechten hebben plaatsgevonden, waarop de belangijkste gebouwen enz. zijn aangegeven. Ik kan dat morgen wel scannen. Daarbij moet ik dan wel weten of het e-mailadres juist is, een vorig persoonlijk bericht kwam net zo hard weer terug.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juni 2008 23:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Van Waalhaven is geen spoor meer te vinden. Slechts een spoorlijn loopt nog waar die toen liep, maar het gehele gebied is veranderd in een containeropslag en industriegebied. Aan een bezoek aldaar heeft u niets meer. Wat dat betreft bieden de geschiedenisboeken en het eerder gememoreerde verslag op www.zuidfront-holland1940.nl u vermoedelijk meer houvast.

In Overschie zijn nog enkele delen min of meer onaangeroerd.
» Deze reactie is geplaatst op 19 juni 2008 00:01
Totaal berichten: 70
Aardige website over Waalhaven:
frans.gordijn@kpnplanet.nl/vvwaalhaven_charlois.html" target="_blank" >http://home.kpnplanet.nl/~frans.gordijn@kpnplanet.nl/vvwaalhaven_charlois.html

[EDIT: gehele link selecteren en copiëren in uw browser]
» Deze reactie is geplaatst op 21 juni 2008 20:32

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554