Discussiegroep

Onderwerp: Renovatie loopgraaf bij S17

(redactie)
Totaal berichten: 225
2.771 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb
De schotten in de loopgraaf bij de kazemat S17 waren node aan vervanging toe. Dat bleek wel toen ze daadwerkelijk uit de grond waren. Na overleg is gekozen voor een loopgraaf die aansluit bij het deel dat iets verderop in het landschap nog zichtbaar is. De loopgraaf vormde de verbinding tussen de S17 en de G18 kazemat waarvan de resten iets westelijker liggen.

We stuitten bij de graafwerkzaamheden op grint in het zand, dat waarschijnlijk bij de bouw van de kazemat is gebruikt ter wapening van het beton.

Het voorbereidende en afsluitende grondwerk is deels verricht door de gemeente Rhenen in overleg met onze penningmeester. Nadat de tekening was vervaardigd konden op 7 juni 2008 de schotten worden gezaagd en in elkaar geschroefd bij Houthandel Bullinga aan de Grebbedijk.

Op 28 juni 2008 zijn de eerste schotten op de juiste plaats gesteld, op 1 juli 2008 het tweede deel en binnenkort zullen de schotten allen staan. Daarna kan de borst/rugweer worden opgebouwd en het grondwerk worden hersteld, daarmee is dan de loopgraaf weer klaar voor vele jaren trouwe dienst. wordt vervolgd .....

Zie ook: http://www.gelderlander.nl/voorpagina/devallei/3369743/Eigenlijk-is-dit-werk-voor-soldaten.ece
» Dit bericht is geplaatst op 3 juli 2008 09:56

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554