Discussiegroep

Onderwerp: Regiment

Totaal berichten: 15
3.015 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
ik heb onlangs bericht gehad van het Comando Diensten centra een uit treksel van de registratie van mijn vader
wouter Hendrik zeelt hij is bij verschillende onder delen geweest o a 02 februari 1931 geplaatst bij de trein afd 2 Artelerie , brigade , bereden en bij het 8ste Regiment veld artelerie later terug bij de trein afd brigade dit was allemaal van 1931 t/m 25 nov 1935 mijn vraag is hoe en waar heeft dit dan op de grebbeberg plaats gevonden om dat hij volgens mijn heer groen bij het 19 2 r a regiment zat kunt u mij hier een antwoord van geven
» Dit bericht is geplaatst op 11 juli 2008 20:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb nooit met zoveel woorden gezegd dat uw vader bij II - 19 RA zat.
We hebben destijds uitsluitend vastgesteld dat er bij II - 19 RA een Van Zeelt ( dus niet eens Zeelt zonder meer ) diende. Voorletters stonden er niet bij, dus of het inderdaad uw vader was kon en kan ik niet met zekerheid zeggen. Om de een of andere reden heeft u dat toen blijkbaar wel zo aangenomen.
Kunt u trouwens die Militaire Staat van Dienst scannen?
Dan kan ik eens kijken of ik daar wat van kan maken.
» Deze reactie is geplaatst op 11 juli 2008 22:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De Militaire Staat van Dienst vertelt dat uw vader, na eerst bij de z.g trein ( (d.w.z. wagens en auto's waarmee het transport van belangrijke benodigdheden werd geregeld )van de 2e Artilleriebrigade en later bij 8 RA ( dat deel uitmaakte van die 2e Artilleriebrigade en was gelegerd in Ede ) ingelijfd te zijn geweest , in het najaar van 1935 geplaatst is bij de trein van de 4e artilleriebrigade. Dat sluit niet uit en maakt het zelfs enigszins waarschijnlijk dat hij in de meidagen inderdaad deel uit heeft gemaakt van II - 19 RA.
Tot die 4e Artilleriebrigade behoorden namelijk het 1e Regiment Artillerie en het 5e Regiment Artillerie. Uit deze 2 regimenten is later het 19e regiment artillerie voortgekomen, het z.g oorlogsregiment van 1 RA en 5 RA.
Het eerste Regiment had eerst Utrecht en later Harderwijk ( vanaf 1938 ) als thuishaven, het 5e Amersfoort.
Zo'n oorlogsregiment bestond uit hoofdzakelijk reservisten, uit de oudere lichtingen dus. Uw vader behoorde tot zo'n oudere lichting en kan dus best overgeplaatst zijn naar 19 RA.
M.i zou hij dus de Zeelt kunnen zijn die wordt genoemd ( weliswaar als VAN Zeelt ) als militair bij II -19 RA. Maar omdat op de plaatsen waar hij wordt genoemd in de verslagen van II - 19 RA de voorletters ontbreken blijven we daarover toch in onzekerheid.
Het kan hem dus zijn, maar het hoeft niet.

In theorie kan hij mogelijk ook weer terecht zijn gekomen bij 8 RA, dat ook op de Grebbeberg vertegenwoordigd was. Maar dat lijkt me minder waarschijnlijk en ik zou het ook niet kunnen beredeneren. Helaas zijn niet alle overplaatsingen logisch verklaarbaar.
» Deze reactie is geplaatst op 13 juli 2008 12:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554