Discussiegroep

Onderwerp: Noordstelling op Texel

Totaal berichten: 94
4.415 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik zat net wat te bladeren in het boek Mei 1940 (Amersfoort & Kamphuis red.), om precies te zijn het hoofdstuk over de strijd in het noorden van Nederland. Op één van de landkaartjes zie ik een Nederlandse verdedigingslinie staan waar in de tekst verder niets over gezegd wordt, en waar ik eigenlijk niets van weet: de Noordstelling op het eiland Texel. Er staan geen plaatsnamen vermeld, maar zo te zien liep hij zo ongeveer van De Koog aan de Noordzeekust, dwars over het eiland naar de Waddenkust, iets boven Oudeschild.

Weet iemand meer over deze stelling? Hij maakte, neem ik aan, deel uit van de Stelling Den Helder en er zal niet gevochten zijn, maar had de stelling iets om het lijf? Had hij überhaupt een vaste bezetting op 10 mei?

Alle info welkom...
» Dit bericht is geplaatst op 31 juli 2008 20:42
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Je krijgt een van de (eerst)volgende dagen een stellingkaart + tekst toegestuurd/gescand van Texel.
Daarop staan ook de eenheden vermeld die daar op de 10e mei waren gelegerd, waaronder een bataljon infanterie ( III - 45 RI ).
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2008 21:11
Totaal berichten: 94
Geweldig, heel erg bedankt alvast.

Nu ik u toch 'spreek': ik heb in het voorjaar met Hans over de Grebbeberg gelopen en hem verteld dat u ooit mijn geschiedenisleraar was. Dat was meer dan 20 jaar geleden, in de jaargang 1987-1988, toen ik brugklasser was in klas 1d, door u steevast aangeduid als '1-druk' (en ik vrees dat ik deels debet was aan die bijnaam).

Als ik het me goed herinner, is het bij dat ene schooljaar gebleven, want in de rest van mijn RSG-tijd heb ik met meneer Toonen te maken gehad. Als u mijn hartelijke groeten nog niet van Hans hebt ontvangen, doe ik ze u bij deze alsnog toekomen. Per slot van rekening maakten u én de heer Toonen van geschiedenis mijn favoriete vak.

- Menno Pot
(die het vorig jaar trouwens nog even met uw zoon over uw mei '40-specialisme heeft gehad, toen we allebei waren gemobiliseerd voor de afscheidsreceptie van meneer Blaakmeer...)
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2008 21:40
Totaal berichten: 1
In 1938 werd de torpedobootjager Tjerk Hiddes op stapel gezet. In 1939 te water gelaten en op 15 mei 1940 vernield. Nu gaat er een verhaal dat het voor het schip bestemde geschut (tijdelijk) gebruikt zou zijn als kustbatterij. (Dit omdat het schip nog niet klaar was) Nu bestaat het vermoeden dat deze kanons geplaatst zijn op een verbreding van de zeedijk te Oudeschild, tegenover de R.K.kerk. Deze batterij (bestaande uit 2 kanons) bestreek de reede en de haveningang. Deze batterij is op 12 november 1939 ingeschoten, maar kam in mei 1940 niet in actie. Het geschut viel in Duitse handen. Er bestaat een foto met de Duitse tekst "Hollandische "Beutegeschütze auf der Insel Texel". deze foto heb ik gemaild. Vraag is nu of deze veronderstellingen kloppen.

» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2014 21:35
Totaal berichten: 2
De in aanbouw zijnde torpedobootjager Tjerk Hiddes is op 14 mei vernield en niet op 15 mei, maar dat terzijde. Het lijkt me niet waarschijnlijk dat van een torpedobootjager in aanbouw, welke al in oktober 1939 te water is gelaten even de boordkanonnen verwijderd worden om ergens anders opgesteld te worden in mei 1940. De Koninklijke Marine wist begin 1940 namelijk niet of en wanneer een Duitse inval zich zou voordoen en ging er gewoon vanuit dat in aanbouw zijnde schepen afgebouwd en in dienst gesteld konden worden.

De Tjerk Hiddes is in juni 1940 gelicht en vervolgens voor sloop afgevoerd door de Duitsers. Wellicht dat toen de kanonnen verwijderd zijn en elders gebruikt.
» Deze reactie is geplaatst op 27 januari 2016 16:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554