Discussiegroep

Onderwerp: De slag om de Grebbeberg, Majoor Landzaat.

Totaal berichten: 2
4.203 keer gelezen
11 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Mediazaken en internet
Hallo,

ik heb reeds veel gelezen over de oorlog in Mei 1940 in Nederland. Is er eigenlijk wel eens een goede film/docu over de strijd in die dagen gemaakt?
Volgens mij niet, en ook geen speelfilm zoals bv " Een brug te ver ".
Wel natuurlijk " Soldaat van Oranje " maar niet een film over de Duitse inval in Nederland en de strijd die werd gevoerd.
Ik heb de oorlog niet meegemaakt, maar mijn vader en toendertijd mijn grootouders en mijn moeder wel en ik luisterde vaak naar hun verhalen als jong kind ( ben van 1959 )en ik had ook een hoofdschoolmeester ( Meester Leen ) die als soldaat heeft meegevochten tijdens de Duitse luchtlandingen bij de vliegvelden in Zuid-Holland. Wat kon hij vertellen, dat sprak tot de verbeelding!
Wat een impact moet dat toch geweest zijn op de mensen tijdens die eerste oorlogsdagen.
Waarom wordt er niet eens een film gemaakt over deze heftige periode, er is genoeg gebeurd in die 5 dagen, de veradelijke aanval, luchtlandingen, de Grebbeberg met o.a. het heldhaftige optreden van Majoor Landzaat, de afsluitdijk, het vertrek van Hare Majesteit de Koningin en de Koninklijke Familie, het bombardement van Rotterdam, Zeeland, enz.
Deze film of films kunnen mischien een voorbeeld zijn of een waarschuwing voor bv de jeugd, niet ter verheerlijking van geweld natuurlijk.
» Dit bericht is geplaatst op 1 augustus 2008 16:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Er is nog nooit een film gemaakt over de meidagen op zich. Het meeste dat zich daarvan vertoond heeft was in Soldaat van Oranje te zien, de tv-serie (die beduidend langer is dan de bekende film). Daarin werd hevig geimproviseerd, zoals door cineasten altijd wordt gedaan. De waar- en werkelijkheid is immers vaak niet fijn te verfilmen.

Een uitgebreide film maken over de meidagen zou betekenen dat er een zeer groot budget zou moeten bestaan. Denk daarbij aan tientallen miljoenen. Budgetten die voor dergelijke films niet beschikbaar komen in ons land. Zeker niet nu de maatstaf voor oorlogsfilms dankzij Spielburg en Hanks op een ongekend hoog niveau is gebracht qua acteerwerk en special effects. Voor het budget van een aflevering 'Band of Brothers' kan in Nederland echter een enorm scala aan films worden gemaakt ... van Nederlands niveau natuurlijk.

De praktijk is dat als er in Nederland een film over de gebeurtenissen zal worden gemaakt, die voor ingevoerde kenners en historici tenenkrommend slecht zal zijn en vermoedelijk ook weer eens mateloos slecht geacteerd. Bovendien hebben Nederlandse cineasten, zelden dwars gezeten door kennis terzake, er een enorm handje van ons leger in 1940 als een karikatuur neer te zetten. Ik zit niet op zo'n Nederlandse film te wachten. Het zal slechts leiden tot een enorme schade aan de kennis over de meidagen omdat vooral jonge mensen geneigd zijn films te geloven en de boeken terzijde te leggen.

En een waarschuwing voor de jeugd kan men al terugvinden in de drama's die de film Saving Private Ryan en de serie Band of Brothers tonen. In de praktijk echter raakt men toch vooral door de actiescenes onder de indruk, maar niet op een wijze die tot waarschuwen leidt. Niet voor niets blijken dergelijke films voor de wervingsafdeling van de landmacht juist lonend te zijn in plaats van afschrikwekkend.
» Deze reactie is geplaatst op 3 augustus 2008 11:53
Totaal berichten: 2
Ik begrijp wel dat een film op Holywood-niveau niet haalbaar is in Nederland, dan zou een dergelijke film door een Amerikaanse cineast moeten worden gemaakt.
Toch ben ik van mening dat een film op Nederlands niveau op kosten van o.a. de Nederlandse staat (bv: defensie )moet komen óf een serie.
De film zou dan bv op documentaire-achtige wijze kunnen worden gemaakt waardoor Holywood-achtige fragmenten achterwege zouden kunnen worden gelaten. Ik ben van mening dat niet iedereen een liefhebber van sensatiefilms is.
Op terug te komen over het idee van een film zou ik dan het onderwerp De Grebbeberg nemen. Een film over de gehele inval in Nederland in Mei 1940 zal bijna niet te doen zijn.
Ik blijf dus bij mijn standpunt dat zo'n film moet worden gemaakt omdat ik veel negatieve reacties hoor over " ons " leger tijdens die dagen.
Laat in deze film dus zien in wat voor omstandigheden recruten moesten doormaken tegen SS-eenheden die in Polen ervaring hadden opgedaan.
Er zal echt wel een cineast zijn in ons land die NIET het Nederlandse leger als een karikatuur zal gaan neerzetten, en er zijn zeker goede acteurs die in staat zullen zijn om degelijk vakwerk af te leveren, daar ben ik van overtuigd.
Tegenwoordig raadplegen cineasten ( denk aan 'Saved Private Ryan' en aan 'Der Untergang' ) ook specialisten en oud-strijders of getuigen die nog leven voor het beoordelen van een film naar waarheidsgetrouw.
Nogmaals, een dergelijke film, óf een serie óf een documentaire moet er gaan komen. Voor de gevallenen, voor hen die een voorbeeld stelden ( denkend aan o.a. Majoor Landzaat ).
Ik vindt dat zoals bv de stichtingen van Nederland in WO 2, Defensie, hier voor een lans moeten opwerpen.
We zijn dit moreel verplicht.
» Deze reactie is geplaatst op 3 augustus 2008 13:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Prima, daar blijven we het dan over oneens. Overigens zal defensie nooit aan zo'n film bijdragen. Dan zouden zij zich immers met het product verbinden, wat ze nooit zullen doen en wat ook zeer onwenselijk is.

En één ding nog: zo'n film zal de negatieve gedachten over de geschiedenis van ons leger alleen maar vergroten. In aanmerking komende cineasten in ons land zoeken stuk voor stuk de sensatie, niet de kwaliteit van het verhaal. Men vergroot juist bepaalde zaken maar al te graag uit. Maargoed, daarover zullen we het vast niet eens worden.

Overigens was SS Der Führer een volledig onervaren eenheid die niet in Polen heeft gevochten. Zij kregen op enkele kaderleden na hun vuurdoop aan de IJssel in Nederland.
» Deze reactie is geplaatst op 3 augustus 2008 13:40
Totaal berichten: 10
Ik ben het met Allert eens dat een film een vertekend beeld zal geven wat niet ten goede zal komen.
Maar met het verstrijken van de tijd neemt de kennis en interesse af en alleen de geïnteresseerde zal zijn kennis op niveau houden en uitbreiden.
Ik zie het in mijn omgeving dat de kennis over de 2e WO steeds minder wordt.
Zeker bij de allochtonen is er totaal geen kennis.
Er zijn in de loop der tijd genoeg TV reportages gemaakt over de meidagen.
Maar deze behandelde afzonderlijke onderwerpen. En daar zie je de laatste 1½ decennia steeds minder van.
Het zal eens tijd worden dat er een TV reportage wordt gemaakt over de mei dagen waarop zo veel mogelijk gebruik word gemaakt van eerdere uitzendingen. Er zijn genoeg ooggetuigen verklaringen opgenomen zodat er een goed beeld kan worden gemaakt.
Af en toe word de 2e W.O. weer actueel als er ergens een bom wordt gevonden
zoals nu weer in Rotterdam(500 ponder) midden in een woonwijk bij een verkeersader en op z'n 300 meter van centraal station. Deze wordt in oktober geruimd en zal de nodige last veroorzaken. De interesse zal weer wat opleven maar spoedig daarna is het weer orde van de dag.
Een site als deze en natuurlijk de andere sites zijn een goede bron van wetenswaardigheden maar alleen die er in geïnteresseerd zijn zoeken die op.
Een documentaire die de mei dagen volledig in beeld brengen lijkt mij op z'n plaats.
Het is allen wachten op en daar zal het wel bij blijven.
» Deze reactie is geplaatst op 9 augustus 2008 01:34
Totaal berichten: 15
beste rein van de zee.

dat we het niet mogen vergeten ben ik met je eens.
en wat meer aandacht is ook niet verkeerd.
Maar dan wel heel zorgvuldig te werk gaan.
En zeker heel goed lezen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 oktober 2008 19:34
Totaal berichten: 134
Er wordt gewerkt aan een documentaire over de luchtstrijd tijdens de meidagen van 1940. Geen idee hoe het daar nu voor staat, maar dat hij komt staat vast!
» Deze reactie is geplaatst op 22 oktober 2008 00:03
Totaal berichten: 1
Het is inderdaad teleurstellend dat de intresse in de 2e ww terugloopt.
Ik ben geboren in 1962. Het de oorlog niet meegemaakt, maar door de verhalen van mijn vader is het voor mij gaan leven.

Een film over de mei dagen van 1940 is een goed idee. Ik denk dan in de vorm van een documantaire, voorzien van archiefbeelden uit die tijd.
Je kan dan aandacht geven aan alle aspecten van de meidagen. De strijd ter land, in de lucht en ter zee.
Volgens mij is dat minder kostbaarder dan een speelfilm over de meidagen.
Bovendien de cineasten kunnen dan geen eigen interpretatie of zich bezondigen aan creatieve vrijheden.
De documantaire kan door historice gemaakt worden.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2008 05:46
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Er is het laatste decennium juist sprake van een aanzienlijke toename van de interesse in WO2. Dat is grotendeels veroorzaakt door een aantal Hollywood producties, wat helaas dan ook de maatstaf is voor de herleefde interesse. Men romantiseert het gebeuren.

Ik zal niet in herhaling vallen voor wat betreft een meidagen film.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2008 09:46
(redactie)
Totaal berichten: 219
Op zich merken we inderdaad niet dat de interesse terug zou lopen voor WO2. Zeker niet wat betreft de diepgang en de kennis van zaken dienaangaande.

Met de komst van het internet is de toegankelijkheid van informatie over de meidagen 1940 enorm toegenomen. Veel informatie is toegankelijk geworden voor een ieder, elke dag en overal. Met grote regelmaat is er nieuwe of extra informatie te vinden op internet over WO2. Aldus beschouwd is een teruggang van de interesse voor WO2 absoluut niet zichtbaar. Voor wat betreft de meidagen 1940 zijn er juist steeds meer initiatieven, te denken valt aan de reenactment, de restauratie van een pantserwagen, de bouw van een G1, om maar wat te noemen. Naast alle digitale initiatieven.

Ik heb de indruk dat de heer van der Zee de boodschap van nooit meer oorlog zou willen overbrengen aan een meer specifieke doelgroep en maakt hij zich zorgen of die boodschap bij de jonge generaties wel aankomt. De gedachte en de interesse van elke generatie voor WO2 wordt natuurlijk grotendeels gevormd op school, dus primair is het de taak van de leraar geschiedenis om die boodschap aan elke generatie opnieuw over te brengen. Persoonlijk ben ik van mening dat wij daar ook een belangrijke taak in hebben, naast de pure informatieverstrekking uiteraard.

Met een film kan een groot publiek worden bereikt, dat is ontegenzeggelijk. Teneinde een dergelijk groot publiek te bereiken kan niet worden volstaan met een opsomming van feiten. De beleving en de gevoelens van de (hoofd)personen in de film vormen een belangrijk element van de beleving van een film.

Zodra filmmakers aan de haal gaan met de gevoelens van de veteranen zal dat ons al snel een doorn in het oog zijn omdat die gevoelens en de situatie van de veteranen zeer moeilijk te vatten zijn, laat staan te verwoorden in geschrift dan wel uit te beelden op het doek. De gebeurtenissen op de berg en omgeving van mei 1940 hebben een zo grote tragiek en dramatiek dat het niet eenvoudig zal zijn om die zodanig op het doek te laten verschijnen dat de boodschap nooit meer oorlog zal beklijven en daarbij een groot publiek zal aanspreken.

Hier ligt een grote uitdaging voor filmmakers, wat mij betreft.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2008 12:14
Totaal berichten: 103
Het probleem met films is dat filmakers zichzelf altijd het recht van artistieke vrijheid toedichten, m.a.w. het produkt moet verkopen en zal derhalve niet gespeend blijven van enige "marketing" maar ook politieke gekleurdheid.

Denk hierbij aan bijvoorbeeld de bekende Hollywood-productie's waar kleine groepjes geallieerden grote hoeveelheden aanstormende domme Duitsers afslachten, en de vele overdrijvingen in helden-daden.
En het bijvoorbeeld stee-vast Duitse beschietingen zijn die Franse dorpjes in puin leggen, daar waar de geallieerden er ook wat van konden.

Het maken van een oorlogsfilm over de mei-dagen zal daarnaast een klein publiek trekken, namelijk de Nederlands-taligen. Wereldwijd zal het zeer zeker geen volle zalen trekken. Helaas.

Neem daarnaast het feit dat nagenoeg alle lokatie's waar een en ander plaatsgevonden heeft volgebouwd zijn (Dordrecht, Ypenburg), niet meer bestaan (Waalhaven, Ockenburg) en dat men een gedegen onderzoek zal moeten doen om "de waarheid" aan het daglicht te brengen. Als we dan zien met hoeveel inzet en toewijding een aantal bekende personen op "De Greb" in de afgelopen jaren veel verhalen hebben kunnen nuanceren, verwijzen naar het rijk der fabelenen etc. moet je er eigenlijk niet aan denken dat men in de afgelopen 50 jaar mei '40 verfilmd had, en zodoende had bijgedragen aan mythe-vorming en hoaxen die de geschiedenis vervalsen.

Mischien is het maar beter dat we het verfilmen overlaten aan de grote buitenlandse bedrijven. Mocht mei '40 interessant worden komt men vanzelf deze kant op. En als wij er met zijn allen voor zorgen dat we tegen die tijd "de waarheid" zoveel mogelijk aan het daglicht gebracht hebben, zal de gemiddelde Nederlander die de interesse heeft zichzelf al geinformeerd hebben en de films in het juiste perspectief kunnen plaatsen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2008 19:55
Totaal berichten: 4
Ter informatie:
(Uit 'de Kring' van december 2008)

" Op 18 november werd de documentaire De Meivliegers van Hans Vos in het kader van de KiDFa op de Kring vertoond. De Meivliegers handelt over de speurtocht van Hans Vos, naar aanleiding van het verleden van zijn vader, naar de verrichtingen van het Wapen der Militaire Luchtvaart in Mei 1940.
Hans heeft zes veteranen weten op te sporen die het ongelofelijke verhaal van de ongelijke strijd in de lucht in die vijf dagen in mei 1940 na kunnen vertellen. De reconstructie in de documentaire van deze 'bijna vergeten geschiedenis' heeft de mens als uitgangspunt. De op hoge leeftijd verkerende veteranen geven niet alleeen en verslag van de tumultueuze gebeurtenissen. De weerklank van het verhaal van deze mannen, na al die jaren vertelt (en nuanceert)ook alles over begrippen als karakter, heldendom, angst, jeugd, discipline , inzet en avontuur."

Vijf van de zes veteranen waren bij de premiere aanwezig.
De documentaire zal voor zover bekend medio 2009 op tv vertoont worden.
» Deze reactie is geplaatst op 5 december 2008 10:49

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554