Discussiegroep

Onderwerp: NIOD Canon: bedroevend stukje werk - dl 1

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.450 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Het noemt zichzelf hét centrum in Nederland voor de kennis en bestudering van Nederland en de Tweede Wereldoorlog. Welnu, hét centrum mag dan nog wel eens wat gaan doorstuderen, want zelfs Lou de Jong zijn weergave van de meidagen - hoewel inmiddels flink gedateerd - is accurater dan de dames en heren van hét NIOD ons volk voorschotelen in hun Canon. Er zijn twee meidagen gerelateerde onderwerpen. Ik zal ze allebei - in een eigen topic - even citeren. Kunt u zelf oordelen hoe slecht deze beide waarheidsgetrouw zijn vormgegeven.

[quote]
Grebbeberg
mei 1940
Op 1 september 1939 was Hitler Polen binnengevallen, waarna Frankrijk en Groot-Brittannië Duitsland de oorlog hadden verklaard. De Tweede Wereldoorlog was begonnen. Hitlers plan was om na de veldtocht in het oosten zo snel mogelijk een westelijk offensief te beginnen. Nog voordat de Fransen en Britten de kans zouden krijgen de Duitse opmars te stuiten, wilde hij Nederland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk veroveren. Snel doorstoten tot aan de Noordzee moest voorkomen dat het Britse leger op de Nederlandse kust zou landen, zich in de Vesting Holland (het gebied ten westen van de Nieuwe Hollandse Waterlinie) zou verschansen en van daaruit zijn luchtmacht tegen Duitsland inzetten.

In de ochtend van 10 mei 1940 trokken de Duitse troepen de Nederlandse grens over. De Luftwaffe slaagde erin de kleine Nederlandse luchtmacht bijna volledig uit te schakelen. Ook vielen de bruggen bij Dordrecht en Moerdijk spoedig in Duitse handen. De zwaarste strijd werd geleverd in de Gelderse Valei bij de Grebbelinie, waarachter zich ongeveer eenderde van het Nederlandse leger had teruggetrokken. Het was niet gelukt al het land vóór de linie onder water te zetten en evenmin waren de geplande bunkers en andere verdedigingswerken in gereedheid gebracht. Na hevige gevechten veroverde het SS-regiment ‘Der Führer’ de voorpostenstrook, maar door felle tegenstand kwam de Duitse opmars tot stilstand. Maar niet voor lang: op 13 mei braken de Duitsers door de Grebbelinie en moesten de resten van het Nederlands leger zich terugtrekken achter de Hollandse Waterlinie.

Omdat er veel schortte aan de (telefoon)verbindingen had de Nederlandse militaire leiding zich nauwelijks een beeld kunnen vormen van de krijgshandelingen, waardoor een consistente strategie onmogelijk was. Na drie dagen vechten waren op de Grebbeberg 380 Nederlandse soldaten omgekomen, aan Duitse zijde sneuvelden iets meer dan 300 man. Onder de Nederlandse doden in de meidagen bevond zich ook sergeant Meijer. Hij was gedeserteerd en voor de krijgsraad gebracht, die hem na een korte rechtszitting ter dood veroordeelde.
[unquote]

Dit onderwerp is nog het minst slecht geschreven hoewel het buitengewoon weinig nieuws biedt. Opvallend is dat men stelt dat er aan de Grebbelinie het felste werd gevochten. Dat is apert onjuist. Rond Den Haag en zeker rond Dordrecht en Rotterdam waren de gevechten minstens zo fel. Bovendien waren die in Rotterdam vijf dagen onafgebroken gevoerd. Het is dus onwerkelijk dat het NIOD het terugbrengt tot de Grebbeberg.

Er vielen 420 Nederlandse doden aan de Grebbeberg en nog circa 150 elders aan de Grebbelinie. Geen 380.

Het is ook onzuiver om te suggereren dat de Nederlandse luchtmacht bij de inval vrijwel direct werd uitgeschakeld. Dat is feitelijk onjuist. Dat gaat op voor de Belgische luchtmacht waarvan vrijwel al het moderne materieel in de eerste aanvalsgolven werd vernietigd. De Nederlandse luchtmacht verloor flink, maar als men naar het aantal sorties en vliegtuigen kijkt dat na de eerste uren nog gevlogen heeft, kan men bezwaarlijk vol houden dat onze kleine luchtmacht vrijwel volledig werd uitgeschakeld.

Men stelt dat er circa eenderde van ons leger achter de Grebbelinie lag. Dat betekent 95,000 man. Veel meer dan 60,000 man lag er echter niet achter de Grebbelinie. Twee legerkorpsen, later aangevuld met een brigade, maar toen waren er ook al eenheden naar het westen gehaald.

Er valt nog op enkele slakken zout te leggen, maar ik vind niet dat een Canon ieder woordje op zijn plaats moet leggen. Daarvoor is het niet bedoeld, dus ik zal dat de lezer besparen ... Deel 2 over Rotterdam is echter werkelijk te gek om los te lopen.
» Dit bericht is geplaatst op 3 augustus 2008 11:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554