Discussiegroep

Onderwerp: 2de Regiment Huzaren.

Totaal berichten: 1
2.971 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Ik ben op zoek naar informatie betr 2de Regiment Huzaren, mijn vader, Jan Pieter Kinkel Geb 23/02/17 Ovl 07/03/77 diende in dit Regiment als mobilisatie opgeroepene. Vervulde zijn dienstplicht rond 1937/1939 in Scheveningen bij het 2de Regiment Huzaren.
De vraag is of dit Regiment actief is geweest in Mei 1940 op de Grebbeberg.
Mijn Vader sprak nooit over de Oorlogs dagen los van wat opmerkingen over
de opleiding en paarden in het algemeen, verder kan Ik nog melden dat hij tijdens de mobilisatie ook in Brabant was, daar heeft hij weleens melding van gemaakt.

Ik ben na zijn overlijden in het bezit gekomen van het orginele hand/zakboekje een `denk Ik` zinken dubbele naamplaatje en wat foto,s van het Regiment en mijn vader te paard.

Hartelijk Dank voor welke informatie dan ook,

Jan Willem.
» Dit bericht is geplaatst op 14 september 2008 10:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het antwoord luidt ontkennend.
Eskadrons ( het 5e en het 6e ) van het 2e Regiment Huzaren zijn wel betrokken geweest bij de strijd rond de brug bij Keizersveer op de 13e mei 1940.
Ik kan u eventueel desgewenst wel een overzicht bezorgen van de inzet van het 2e Regiment Huzaren in de meidagen.
Indien u daarin bent geinteresseerd, laat het even weten op mijn prive-adres.
Het resultaat is dan binnenkort/in de loop van de volgende week op de website te zien.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2008 11:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik heb er toch al even naar gekeken.
Daarbij is het ingewikkelder wat dan eerst aangegeven.

Bij nader inzien kan uw vader toch hebben deelgenomen aan de Slag om de
Grebbeberg.

De reden is de Reorganisatie van de Cavalerie op 1 mei 1940.
Aan het begin van de Mobilisatie waren er 2 Regimenten Huzaren ( I RH en II
RH ), elk bestaande uit 4 eskadrons en enkele ondersteunende onderdelen.
De bedoelde reorganisatie hield o.m in een fusie tussen de genoemde
Regimenten Huzaren en de onderdelen Wielrijders van de verkenningseenheden
van het Veldleger. Gevormd werden 5 nieuwe regimenten Huzaren, elk bestaande
uit 6 eskadrons plus ondersteunende onderdelen.
De eerste 2 eskadrons van de nieuw gevormde regimenten waren ruitereskadrons,
de andere 4 wielrijderseskadrons.

Daarbij zijn 3 en 4 - II RH terechtgekomen bij het op 1 mei ( nieuw )
gevormde 2e Regiment Huzaren en 1 en 2 - II RH bij het 3e Regiment Huzaren.
2 - II RH werd daarbij omgevormd tot 2 - 3 RH. En dat laatste eskadron is
inderdaad vanaf de nacht van 12 op 13 mei ingezet bij de Grebbeberg. Niet OP
de Grebbeberg, maar meteen west ervan, feitelijk in Rhenen zelf.
2 - 3 RH was aanvankelijk ( net als 1 - 3 RH ) een eskadron te paard, maar
trad vanaf de 11e mei als wielrijderseskadron op.
Dit omdat het eskadron zo minder kwetsbaar werd.

In alle gevallen verbleef uw vader tijdens de mobilisatie inderdaad in
Brabant
Is hij op 1 mei deel gaan uitmaken van het nieuw gevormde 2e Regiment
Huzaren, dan stond hij ook in de vroege morgen van de 10e mei nog in
Brabant.
Is hij toegetreden tot het eveneens nieuw gevormde 3e Regiment Huzaren, dan
stond hij OF met 2 - 3 RH gedetacheerd op de zuidelijke Veluwe bij 4 RH en
heeft hij deelgenomen aan de Slag om de Grebbeberg OF hij maakte deel uit
van het bij I RH op de noordelijke Veluwe gedetacheeerde 1 - 3 RH.
De andere eskadrons van het 3e Regiment Huzaren lagen bij Overveen /
Haarlem. Dit waren voormalige wielrijderseskadrons.

Mijn vraag is nu: heeft uw vader ooit duidelijk gemaakt of hij TIJDENS de
meidagen nog steeds bij het 2e ( eerst oud, dan nieuw ) regiment Huzaren
diende?
Of weet u alleen in het algemeen dat hij bij dat 2e Regiment heeft gediend?

In het eerste geval kan ik namelijk gewoon de verrichtingen van het nieuwe
2e Regiment Huzaren reconstrueren.
In het 2 geval wordt ook het 3e Regiment Huzaren en daarmee de Grebbeberg
een optie.
Heeft u reden om aan te nemen dat de Grebbeberg inderdaad een rol heeft
gespeeld? Uw bericht begon immers met die vraag ( die mogelijk ergens op
gebaseerd is geweest ).

Soms liggen de zaken inderdaad vrij ingewikkeld.
» Deze reactie is geplaatst op 14 september 2008 14:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554