Discussiegroep

Onderwerp: 3-III-24 RI

Totaal berichten: 2
3.241 keer gelezen
7 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Mijn achterneef Harmen Scholten is overleden/gesneuveld en begraven Drieberg.Hij was soldaat bij 3-III-24 RI.
Kan iemand mij vertellen hoe,wat, waar Harmen is gestorven.
Graag informatie om aan meer gegevens te komen.bvd
» Dit bericht is geplaatst op 15 oktober 2008 20:40
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Scholten

Harmen
Epe (Gld)
04-04-20
Grebbeberg/grendelstelling aan de spwg. (gewond)
13-05-40
Driebergen Nieuwe ABP
Militaire rij - Graf 08
3-III-24 R.I.
Dpl.Sld.

N.H.

I243

GGW
Lotno.: Epe 115. Stam: R.J.
Gewond geraakt in de grendelstelling west van de
spoorlijn bij Rhenen; geen nadere gegevens bekend.

Plaats van overlijden cf nalatenschap van Kpl. M.
Poortman van 1-II-19 R.I.
gewo. 13-5-1940 Grebbeberg bij de spoorlijn
ovle. 13-5-1940 Driebergen in het veld hospitaal
begr. 14-5-1940 Driebergen Nw ABP militaire rij graf
8

Het zou kunnen zijn dat hij bij een andere eenheid ingedeeld geweest is ( een bataljon van b.v 29 RI dat aan de tegenaanval deelnam ), want III - 24 RI lag in reserve in de buurt van kilometerpaal 107 aan de weg Rhenen - Amerongen en heeft geen moment in de buurt van de grendelstelling geopereerd.
Bij de eveneens gesneuvelde militair Claassen van 3 - III - 24 RI wordt dat namelijk ook gesuggereerd.
---------
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2008 21:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
De kans is niet onaanzienlijk dat hij tijdens de aanval van de Stuka's gewond raakte. Die vielen speciek de grendelstelling aan in de middag van 13 mei, waarbij veel dodelijke slachtoffers en gewonden vielen. Voor het overige heeft deze stelling alleen enige vuurcontacten gehad met de Duitse manschappen van IR.322 die in de ochtend tot aan het spoor geraakten. Die werden zonder al teveel moeite afgewezen.
» Deze reactie is geplaatst op 15 oktober 2008 21:20
Totaal berichten: 191
De gegevens omtrent Harmen SCHOLTEN geven aanleiding tot misverstanden. Dit i.v.m. het vermelde in de databank Nederlandse gesneuvelden, ook wel de lijst kol.De Leeuw genoemd. Daarin wordt o.a. bij Harmen Scholten gesproken over de grendelstelling, de spoorlijn oost van Rhenen. Bij de ‘Opmerkingen’ wordt geschreven de grendelstelling west van de spoorlijn. Mogelijk heeft men bedoeld de opstelling van III-24 RI en 11 GB. Deze lag op 13 mei langs een weg die vanaf kilometerpaal 107 aan de straatweg naar Remmerden, in noordoostelijke richting loopt. Dat is hemelsbreed ongeveer 2 kilometer west van de spoorlijn. Vlak vóór de plaats waar III-24 RI zich bevond lagen 2 batterijen 7 Veld van I-16 RA. Kaart C.12 van het betreffende Stafwerk geeft dit weer. Uit datzelfde stafwerk (pag.404) citeer ik:
“De nabijheid van I-16 RA, die enige vuren afgaf en vijandelijk artillerievuur tot zich trok, veroorzaakte ook treffers bij III-24 RI, met als gevolg enige doden en gewonden.”
Een Stuka aanval heeft hier niet plaatsgevonden. In totaal sneuvelden 4 man van III-24 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 16 oktober 2008 17:29
Totaal berichten: 4
LS,

Mijn oom Jozef H.Göttgens (geb. datum: 28-9-1913) was ingedeeld bij MC-III-24 R.I.en heeft op 13 mei gelegen ten westen van Rhenen
Exacte locatie volgens dagboek van bataljonscommandant majoor J.de kruyff:
“Het onderkomen is gesitueerd in het bosch ten Westen van den Kunstweg, die vanaf Kp. 107 aan den Kunstweg Elst-Rhenen in N.O. richting loopt. Het bataljon wordt opgesteld ter hoogte van de villa van den heer Waller”
Hij is hier ergens gewond geraakt, maar we weten niet hoe en waar.

Jozef moet gewond geraakt zijn in de periode (namiddag) 13 mei- 14 mei. Tijdstip en locatie onbekend. Het dagboek van majoor de Kruyff vermeldt op 13 mei nog 2 doden en 9 gewonden, maar die vallen door granaatvuur in de 1e compagnie.
Verder geen vermelding van gewonden/doden/vermissing daarna. Door de grote chaos op dat moment, kan het zijn, dat andere gewonden niet meer gemeld/geregistreerd zijn.
Er doen binnen de familie twee theorieën de ronde:
1. Hij is een aantal dagen vermist geweest, voordat hij gevonden werd (hoe lang, door wie gevonden, waar behandeld ?)
2. Hij is een poos behandeld in een Duits veldlazaret (hoe lang, waar en bij welke eenheid ?)
Beide theorieën sluiten elkaar niet uit, maar het is niet duidelijk wat er op/na 13 mei met hem is gebeurd. Het is ons alleen bekend, dat hij door zijn arm en buik is geschoten, waarbij het projectiel via zijn rug het lichaam weer heeft verlaten. Nederlandse of Duitse kogel, granaatscherf ?
Vooralsnog is onze theorie, dat hij zo’n buikwond niet overleefd zou hebben, als hij lang ergens alleen gelegen zou hebben, voordat men hem vond. Het verhaal van het Duitse veldlazaret lijkt daarmee aannemelijk. Het was toen nog gebruikelijk, dat beide partijen elkaars gewonden behandelden als ware het eigen soldaten. Zeker weten doen we het dus niet.
Is hij krijgsgevangene geweest ? Waarom is hij niet door zijn eenheid gevonden en meegenomen ? (paniek, haast ?)
Uit zijn foto’s blijkt dat hij in ieder geval van augustus-september 1940 in het militaire herstellingsoord villa Kareol te Bloemendaal heeft verbleven.
We missen dus de periode 13 mei –juli 1940.

Kunt u meer info geven, of verwijzen naar andere bronnen ?

Bij voorbaat dank voor uw moeite

R.H.M.Göttgens (neef)
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2015 22:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
In Den Haag bevinden zich zowel bij het NIMH als bij het Rode Kruis ( afdeling nazorg ) lijsten met gewonden uit de meidagen. Met daarin meerdere duizenden namen. Daarbij is ook een Duitse lijst. Het is wel moeilijk zoeken. In de ene lijst ontbreekt b.v het onderdeel, in een andere de aard van de verwonding. Bovendien zijn ze niet alfabetisch. Er bestaat wel een database, opgesteld aan de hand van alle bestaande lijsten. Het is echter de vraag of men daar bij het Rode Kruis op dit moment over beschikt. Hij is destijds opgesteld door Peter Kruit, maart die werkt daar niet meer. Ik raad u aan contact op te nemen met het Rode Kruis, afdeling nazorg ( eigen website ) en dan zo mogelijk met Marieke Bos. Hoewel ik ook niet weet of die daar nog werkt.
Het is ook nog mogelijk dat er bij het NIMH een verslag/rapport is van de 3e compagnie ( kapitein van Hartevelt ). Mogelijk staat daar wat in, al acht ik het niet waarschijnlijk.

U had hier beter een apart bericht van kunnen maken. Dan valt het meer mensen op. Desgewenst kunt u dat alsnog doen.
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2015 22:56
Totaal berichten: 2.106
De vraagstelling van R. Göttgens vind ik lastig te duiden. Wellicht lees ik ergens overheen, maar de betrokkene is op 13 mei kennelijk gewond geraakt en kennelijk zoek geweest, maar wat de gegevens daaromtrent betreft, geen helderheid.

Als betrokkene daadwerkelijk in de afwachtingsstelling west van Rhenen zat en op 13 mei gewond raakte, dan is er geen aanleiding te veronderstellen dat hij in een Duitse gewondenpost terecht kwam, tenzij deze verwondingen in de avond werden aangebracht, toen de Duitsers dit gebied beheersten. Voordien lijkt een Hollandse hulppost voor de hand te liggen. Daarvan waren er diverse.

De rapporten rond slachtoffers zijn lang niet altijd accuraat geweest. Dat moet men zich in de regel niet al te veel zorgen om maken. Ze werden gemaakt uit aantekeningen en flarden informatie. In sommige gevallen bleken ze achteraf heel betrouwbaar, vaak echter zeer door de omstandigheden beïnvloed. Het prettige overzicht van nu had men uiteraard niet. Men moet in dit era van overvloedige informatie niet vergeten dat er in die tijd heel summier werd gecorrespondeerd over details en dat weinig duidelijk en overzichtelijk was.

Doorgaans werden gewonden van alle oorsprong in de gewondenketen opgenomen, die inderdaad, net als nu (conform de conventies) non-discriminatoir werden behandeld. Inderdaad werkte dat redelijk conform de overwegingen van de conventies in mei 1940. Het betekende dat gewonden in allerhande hulpposten of veldhospitalen konden worden opgenomen. De Nederlandse rode kruis inrichtingen te velde werkten nog dagen door, ondanks de plaatselijke, later de algehele capitulatie. Ook de Duitsers nemen gewonden op in hun keten, welke eerstelijns bij Wageningen, tweedelijns in Arnhem terecht kwamen. Na de vijandelijkheden ziet men de gewonden in de 'reguliere' gezondheidsketen terecht komen, zoals de ziekenhuizen in Arnhem, Amersfoort en Utrecht. Uiteindelijk worden gewonden vanuit die triageketen terug komen in de reguliere en nieuw opgezette herstellingsoorden. Voor zwaar gewonden en militairen met duurzaam verlies van lichaamsdelen was een vrij intensief revalidatietraject beschikbaar.
» Deze reactie is geplaatst op 9 juni 2015 10:34
Totaal berichten: 4
Aan de heren H.Goenman en A.Goossens,

Bedankt voor uw snelle reacties n.a.v. mijn vragen over J.Göttgens.
Ik ga verder aan de slag.

R.H.M.Göttgens
» Deze reactie is geplaatst op 15 juni 2015 14:21

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554