Discussiegroep

Onderwerp: Von Sponecks relatie met Göring

Totaal berichten: 21
3.800 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Hoewel militair historisch van beperkte waarde (de auteur verwisselt bijvoorbeeld herhaaldelijk divisies en regimenten) is dit artikel op internet niet oninteressant. Herhaaldelijk heb ik gelezen dat Sponeck een naaste vriend van Göring was en dit zelfs als argument voor het Bombardement op Rotterdam aangedragen zien worden. Zoekend naar de terugtocht van de 46e I.D. op het Kerch schiereiland in '41 ontstond er een aanzienlijk ander beeld van de relatie tussen deze twee mannen.

Göring en Sponeck schijnen vooral met elkaar te maken hebben gehad in twee rechtzaken, de eerste van von Fritsch, waarin Sponeck op eigen initiatief als karaktergetuige ten voordele van von Fritsch optrad. Hij zou hier het doel hebben gehad het Nazisme zelf aan de kaak te stellen, maar werd hier hardhandig teruggefloten door Göring en bevolen zich tot de zaak die voorlaf te beperken. Na deze affaire was Sponecks toekomst bij de Luftwaffe afgelopen en keerde hij naar het leger terug.
De tweede rechtzaak is die van Sponeck zelf. Zijn bevel tot terugtocht in de winter van '41 was gegeven nadat een landing in Feodosia de 46e I.D. dreigde af te snijden, in weerwil van de expliciete order stand te houden. Dit culmineerde in een Rechtzaak waarin Göring president van het Militaire Strafhof was en waarin Sponeck schuldig werd bevonden. De doodstraf werd omgezet in gevangenisstraf, maar na de aanslag op Hitler in '44 werd Sponeck ter dood gebracht.

Dit alles lijkt mij niet te wijzen op een al te goede band tussen de twee, maar er moet meer over bekend zijn.
Wat betreft Görings interventie in Rotterdam betreft lijkt het mij namelijk dat in dit licht bezien vriendschap geen argument kan zijn om een doorbraak coute que coute te willen forceren. Waarschijnlijker is het dat Görings haast eerder is ingegeven door de wil een volledig debacle van de 22e I.D. te voorkomen. Het mag dan een Leger eenheid geweest zijn, het zou de Luftwaffe en Göring slecht uitkomen als een divisie die het Leger de Luftwaffe had toevertrouwd onder Luftwaffe commando verpletterd zou worden. Dit laatste is voor het moment eerder een aanzet tot denken dan een verdedigbare stelling. Maar gezien de interne verhoudingen binnen Nazi Duitsland en de eigen koninkrijkjes die binnen dit schijnbaar monolithische blok werden opgebouwd niet onredelijk. Ook is het absoluut zo dat ik dit laatste zeker niet als beslissend argument voor het bombardement op Rotterdam aanvoer. Maar als Göring aan dit bombardement een persoonlijke draai heeft gegeven, lijkt dit laatste me waarschijnlijker dan een nauwe vriendschap met Sponeck.
http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/o/n/Gottfried-H-Von-sponneck/FILE/0001page.html
» Dit bericht is geplaatst op 26 oktober 2008 09:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Voor mij is het volledig nieuw dat Hans von Sponeck ooit een vriend van Göring zou zijn geweest. Ik kan me slechts voorstellen dat de WOI aas Göring voor de WOI held Von Sponeck respect had en hem daarom aanstelde. Wederzijds zal de sympathie niet geweest zijn. Göring was al in WOI als late commandant van het Rode Circus meer gehaat dan geliefd en stond algemeen bekend als een labiele bullebak. Iemand waar een aristocraat als Von Sponeck zich naar mijn idee nooit vriendschappelijk mee zou inlaten. Bovendien is algemeen bekend dat Von Sponeck van het begin af een grote weerzin voelde tegen het nationaalsocialisme. Ik ken ook geen enkele betrouwbare bron die mij ooit de gedachte heeft doen ontwikkelen dat de beide heren vrienden waren.

Het bombardement van Rotterdam had helemaal niets met vriendschappen uit te staan. Wie dat schrijft – en kennelijk heeft iemand dat gedaan – heeft weinig inzicht in de materie. Göring zijn handelingen hadden zuiver en alleen met zijn eigen prestige en ijdelheid te maken. Göring was een narcist, niet iemand die uit enige empathie zou handelen. Het debacle van de Luftwaffe operatie rond Den Haag alsmede de ongehoorde verliezen aan mensen en materieel, speelden een hoofdrol.

Overigens staat de website waar je naar verwijst zo barstensvol met feitelijke fouten, dat ik het geheel maar met een flinke korrel zout zou nemen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2008 13:18
Totaal berichten: 191
Hoewel vroeger inderdaad werd vermeld dat er tussen Göring en Von Sponeck een vriendschap bestond, bleek dit later op een misverstand te berusten. Dat blijkt uit een door Generalleutnant Walther von Seydlitz-Kurzbach geschreven verslag, getiteld “Krieggericht gegen Graf Sponeck”. Von Seydlitz was daarbij tegen zijn zin en ondanks zijn protest “Beisitzer”. In dit zeer uitvoerige verslag staat onder meer:

…”Anschliessend vernahm Göring den Angeklagten zur Person. Im Verlauf der Vernehming erkundigte sich Göring unter anderem auch nach der Familie des Grafen, besonders nach den beiden im Felde stehenden Söhnen des Grafen.
Auf die Frage, ob Graf Sponeck ihm schon einmal begegnet sei, erwiderte dieser, das sei im Fritsch-Prozess gewesen. Göring bestätigte das.”

Dit maakt duidelijk dat er van enige vriendschap nimmer sprake is geweest.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2008 16:51
Totaal berichten: 21
Zoals ik aan het begin aangaf is de militiar historische bruikbaarheid van deze site beperkt. Als ik het goed begrijp is het een stuk van de naar Zuid-Afrika geëmigreerde Deense tak van de familie, voornamelijk bedoeld voor interne comsumptie. Waar het weinig of niets toevoegt aan de kennis over de operaties in mei '40, geeft het wel een interessant beeld van het karakter van Hans von Sponeck.
Wat mij trouwens verbaasd is dat er op het debacle rond Den Haag een Ritterkreuz volgde. Toegegeven, na de mislukte aanval in de eerste uren heeft hij de groep rond Ockenburg niet slecht geleid en de tocht naar Overschie mag als een succes bestempeld worden. Maar of het Ritterkreuz materiaal was, hmmmm. Ik dacht dat een lawine van medailles na een militair debacle vooral een Britse traditie was, maar blijkbaar zijn onze Angel-Saksische vrienden niet alleen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2008 18:03
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Ik begrijp je als je zegt dat die site weinig historisch betrouwbaar is vanwege familiair gebruik, maar waarom zou ik veel waarde hechten aan de gegevens als vrijwel alle vermeldingen rond bijvoorbeeld de bevorderingen van Von Sponeck verkeerd staan aangegeven? De legitieme vraag die je dan kan stellen, want weet men dan van het overige?

Sponeck wordt elders overigens ook gekarakteriseerd als een militair met een duidelijk oude Pruisische stempel, aristocratisch en weinig op hebbend met de nazi's.

De debacle van de luchtlanding bij Den Haag valt Von Sponeck totaal niet te verwijten natuurlijk. Daarbij mag dan de primaire opzet zijn mislukt, de secundaire opzet tot binding van het 1e Legerkorps is meer dan geslaagd, mede dankzij armoedige bevelvoering door de C-VH. Dat succes was mede te danken aan uitstekende leiding die Von Sponeck in eerste instantie aan de ca. 1,000 man bij Ockenburg en in twee instantie bij Schiedam gaf. Dat er een zekere politieke betekenis aan het Ridderkruis werd gegeven, is denk ik duidelijk. Het was tenslotte vooral Hitler zijn plannetje bij Den Haag.

Overigens vind ik dat medailles los dienen te staan van winst of verlies. Een militair debacle hoeft niet te betekenen dat men massaal operationeel gefaald heeft. Als je naar de Nederlandse medailles kijkt, dan zie je helaas dat er veel symbolische medailles zijn uitgereikt aan officieren en minderen die op aansprekende fronten vochten. Elders kwam men er bepaald bekaaid vanaf, in het bijzonder bij de Maas, IJssel en Peel-Raam. Dat doet veel tekort aan de troepen die daar vochten. Ik vind het juist legers sieren die voor militairen die een verliesrijke en uiteindelijk verloren slag streden, medailles over hebben. Het had ons land gesierd als het daar vroeger én nu meer aandacht voor had.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2008 18:13
Totaal berichten: 1
Beste heer Goossens,

Ik ben geïnteresseerd in de rol die Graf von Sponeck heeft gespeeld in WOII ten aanzien van Nederland en zijn visie op Nazi-Duitsland. Zou je mij wellicht meer informatie kunnen verschaffen? Of zou je mij wellicht enkele titels van literatuur kunnen geven?

Bij voorbaat dank,

L. Kobus
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2008 20:43
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
De rol van von Sponeck ten aanzien van Nederland is mij onbekend. Naar mijn beste weten was hij spoedig na de capitulatie vertrokken, werd hij ingezet op de Balkan en later bij de Legergroep zuid in de Sovjet Unie waarna hij wegens een ongesanctioneerd terugtrekkingsbevel werd gearresteerd, berecht en vastgezet. Zijn leven eindigde vlak na de Putsch in 1944.

Von Sponeck was een tegenstander van de nationaal-socialistische leer en bekritiseerde - voor iedereen die het horen wilde - de nazi's al voordat hij bij de Luftwaffe werd ingedeeld om de luchtlandingsdivisie te leiden. Hij was echter teveel militair om zijn pet aan de wilgen te hangen, zoals menig Duitse hoofd- en opperofficier.

Von Sponeck wordt bij mijn beste weten niet in enige literatuur beschreven buiten de vermaledijde kwestie rondom de homofiliebeschuldiging aan het adres van v. Fritsch en zijn eigen Kriegsgericht. Hij figureert slechts in boeken als zijdeling persoon. Maar het kan best zijn dat er ergens wel een boek bestaat dat hem uitgebreid beschrijft. Dat is mij dan niet bekend.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2008 21:21
Totaal berichten: 103
Naar ik meen is er wel het boek "Das Exempel Graf Sponeck. Ein Beitrag zum Thema Hitler und die Generale, Eberhard, Bremen 1970.".

Overigens kunnen we hier de diverse bloedlijnen bekijken http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/o/n/Gottfried-H-Von-sponneck/

en hier de gehele familie geschiedenis: http://familytreemaker.genealogy.com/users/v/o/n/Gottfried-H-Von-sponneck/FILE/0001page.html

waarbij ik de lezer de navolgende wetenschappelijke benadering niet wil onthouden:
"Operation Holland – the order of attack came shortly. Early in the morning on the 10th May 1940 the forces moved forward. The 9th Armoured Division was ordered over the Maas to push through to the Walchern Island. At this time Colonel Graf Sponeck was to push his forces through Eindhoven, Tilburg and Breda. General von Hubitsky divided the division into two forces. A Colonel von Apell was in charge of one and Colonel Graf Sponeck in command of the other. This tactic to divide a division was seldom done. Theo appreciated the freedom that was given to commanders in the German army to operate as the battle and circumstances dictated. The overall Armoured Divisions were under the command of their originator, General Guderian, and were very successfully proved in battle. The Dutch defences were weak but the blown bridges and the waterways hindered the German advance. Nevertheless, they succeeded in reaching their goals.

At the beginning of the attack paratroopers of the Luftlande Divisions were used. Colonel Theo Sponeck’s cousin, Major General Hans Graf Sponeck was in command of one such division – the 22nd Division. Both sides of the great bridges at Moerdijk were taken and the bridges secured by Lieutenant General Student. Thereafter Major General Hans Sponeck’s Luftlande troops were landed. However, every available force of the Dutch was thrown into the conflict against the German invaders and the situation became critical. At this time, Colonel Theo Sponeck’s commanding officer, General Küchler summonsed him urgently and said to him: “Sponeck, go help your cousin Sponeck at Moerdijk, he needs it urgently!” Theo charged off, he states, to the bridges concerned with his division and pressed through thus making sure that the Dutch forces were not able to gain a victory against the Luftlande Division of Hans Sponeck. Theo Sponeck however did not find his cousin as Hans had been seriously wounded and had already departed for Berlin under orders of his commander-in-chief. With the salvation of the situation at the Moerdijk bridges the brave defence of Rotterdam collapsed and the city capitulated. It was however too late to recall the bomber attack on the city and they stood helpless on the southern side of the Maas and watched as the old city centre went up in flames. With this Holland surrendered."
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2008 23:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Hugo, zoals je ziet was die link al bekend. De grootste onzin wordt er verkocht, waarvan je een typerend voorbeeld geeft. Student en Sponeck worden verwisseld (als het op verwonding aankomt) en Sponeck was lt-gen en geen gen-maj. De opmerking over de deels opgesplitste 9.PD klopt wel, zij het dat er in wezen drie colonnes waren geformeerd. Dat dit noodzaak was ivm de smalle wegen en de snelheid van de opmars, alsmede de kans met Franse troepen in de regio te maken te krijgen, vermeld het stuk niet.

Helaas zien we het internet vol staan met particuliere initiatieven die op zich charmant bedoeld zullen zijn, maar zeer slecht informeren.
» Deze reactie is geplaatst op 15 december 2008 23:09

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554