Discussiegroep

Onderwerp: Krispijnse weg

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
2.609 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Overige relevante onderwerpen
Een bijzondere site!
Dit omdat het volkomen aansluit op de verhalen die ik als klein jongetje van "de oudere Dordtenaren" mocht aanhoren.
Opvallend is dat er geen beeldmateriaal op de site bestaat van de Krispijnse weg in mei 1940.
Opvallend, omdat juist dit een dicht bevolkte straat is én omdat het een focus was van de Duitse luchtlandingen. Mogelijk was het ook te gevaarlijk om foto's te maken, van meet af aan.
Ondergetekende is zoon van apotheker Logger( "de Vijzel"), toen krispinsche weg 109, een huis "met een verhaal" over de meidagen.
Divers materiaal en een verhaal zijn ingeleverd bij het plaatselijke museum.
reacties welkom.

Hans logger
» Dit bericht is geplaatst op 10 november 2008 19:00
Totaal berichten: 1
Geachte heer Logger.
Inderdaad is het opvallend dat er geen beeldmateriaal aanwezig is van de Krispijnseweg. Anderzijds kan ik mij indenken dat dit toch in omloop zou moeten zijn. Na uitschakeling van 3./Fjr1 in De Polder (u bekend huidig Weizigtpark, Nassauweg, Mariastraat en omgeving)zal naar grote waarschijnlijkheid iemand toch wel foto's gemaakt moeten hebben. Laten we hopen dat die nog eens opduiken. Met name foto's van De Polder zouden waardevolle informatie kunnen verschaffen.

Overigens verneem ik graag van u waarom de Krispijnseweg in uw optiek een focus van de Duitsers was. Bij mijn weten was het doel de Zwijndrechtse brug en werd daarom 3./FJR1 in De Polder gedropt.

Tenzij cafe Sebes ook in Duitsland wereldberoemd was ;)

Met vriendelijke groet,

Hugo
» Deze reactie is geplaatst op 10 november 2008 20:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Heer Logger, ik ben zeer benieuwd naar het verhaal van het huis no. 109. Wellicht dat het mij bij onderzoeken naar de gebeurtenissen aan het zuidfront van dienst kan zijn.

De Krispijnse weg is niet het enige dat niet zoveel werd gefotografeerd, maar inderdaad valt het op dat we van deze omgeving toch niet veel foto's kennen.
» Deze reactie is geplaatst op 10 november 2008 21:06
Totaal berichten: 2
Geachte heer Logger,

Ik ben blij met uw bericht en deel uw opmerkingen en de interesse ten aanzien van de Krispijnseweg.

Ik wil hier overigens aan toevoegen dat mij van bewoners uit deze buurt bekend (via mijn grootouders die kort na de oorlog aan de Patersweg zijn komen wonen) is dat er door velen foto's werden gemaakt van gevechtshandelingen in dit gebied. Daarbij heb ik regelmatig het verhaal gehoord dat in wat nu Oud Krispijn heet (gebied naar Brouwersdijk toe) uitkamacties hebben plaatsgevonden van Nederlandse militairen die op zoek waren naar parachutisten in tuinen. Hiervan zouden ook foto's bekend zijn. Dit verhaal wordt bevestigd door een boek van kort na de oorlog dat weinig historisch verantwoord genoemd mag worden maar waar ook dit verhaal in staat (Dodenwacht bij onze gevallenen).

Ik ben erg benieuwd naar nieuw materiaal.
Dank voor alle reacties,
» Deze reactie is geplaatst op 11 november 2008 09:03
Totaal berichten: 1
Dank voor de reacties!

Het "verhaal van nr 109" is alsvolgt:

In de nacht van 9 op 10 mei sliep de dienstdoende apotheker in een houten ledikant ( met hoog houten voet- en hoofdschot) in de dienstkamer aan de voorzijde ( uitziend op De Polder) .
De man werd op 10-5-'40 ruw gewekt door schoten op straat, waarvan er enkele via het bedbeschot vlak naast het hoofdeinde in de muur sloegen. Een schilderij boven het bed werd darbij in de lijst doorboord. De kogelaanslagen ( 2 stuks ) hebben nog jaren in de muur gezeten. Het schilderij met kogelgat is inmiddels in bezit van het oorlogs en verzetsmuseum in Dordt.
Van de apothekersassistenten zijn er enkele ondanks de gevechten toch op het werk verschenen en hebben zich o.a.bezig gehouden dan het provisorisch behandelen van enkele gewonden en het in de achtertuin van de apotheek begraven vande brandbare stoffen zoals een voorrad aceton en wasbenzine.

Dit relaas is bekend geworden door de inmiddels overleden mevr. Kraaij- Romijn, destijds assistente in de apotheek. Zelf ben ik "van na de oorlog ( 1948) ", maar luisterde altijd gefascineerd naar haar verhalen over de meidagen.


Hans Logger
» Deze reactie is geplaatst op 4 december 2008 20:58
» Dit onderwerp is gesloten
2554