Discussiegroep

Onderwerp: opleiding dienstplichtige in het interbellum

Totaal berichten: 3
3.212 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Naar ik begrijp was de diensttijd van de Nederlandse dienstplichtige in het interbellum te kort om meer dan 'elementaire basis-vaardigheden' te kunnen behandelen en te beoefenen.
Waaruit bestond de diensttijd van een gemiddelde dienstplichtige in die tijd ? Was er zoiets als een syllabus waarin beschreven stond welke vaardigheden behandeld moesten worden ? En wat waren die vaardigheden ? Waren er vervolg-opleidingen en oefeningen ( bv het ISK Harskamp ) ?

Als dienstplichtige uit de periode 'Koude Oorlog' kan ik me wel iets voorstellen bij een Elementaire Militaire Opleiding en het verdere vervolg hierop zoals ik die indertijd zelf heb mogen ervaren ( hoewel ik me wel afvraag hoe wij het zouden hebben afgebracht als 'De Rus' via de Noordduitse vlakte op was komen dagen. Heb zo mijn twijfels ... ).
» Dit bericht is geplaatst op 23 november 2008 22:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.104
Sinds begin jaren twintig was de diensttijd voor de meeste dienstplichtigen teruggebracht tot slechts 5 1/2 maand. Daar kon men zelfs onder omstandigheden nog een soort korting op krijgen door enige zeer basale training 'in eigen omgeving' te genieten, waarna men slecht enkele weken werkelijk onder de wapenen kwam.

Er bestond inderdaad een elimentaire training die men in die 5 1/2 maand doorliep. Daarbij moet men echter vooral denken aan elimentaire krijgstucht, theorielessen in wapengebruik en de basale kennis van het wapenvak waarin men dienstbaar was, mars- en excercitie oefeningen en meestal een enkel bezoekje schietbaan voor het verschieten van een handvol patronen. Voor bereden functies - waarbij de diensttijd beduidend langer was - lag de extra tijd vooral opgesloten in het remonteren, paardrijden, paardverzorging en colonnerijden.

De elimentaire training stelde militair gezien - eenvoudig gezegd - werkelijk niets voor als het aankomt op de soldaten.

Anders was dat voor reserve kader, zeker in de technische vakken. Hun opleiding was redelijk, zij het wederom met veel aandacht voor technische aangelegenheden. Reserve officieren in technische dienstvakken kregen periodiek (bij de artillerie zelfs jaarlijks) een theoretische bijscholingscursus en een periodieke herhalingsoefening van enkele weken.

Reserve officieren die het tot compagniescommandant of bataljonscommandant (en equivalenten) schopten, kregen korte cursussen ten aanzien van de meest voorname aspecten die het commando van dergelijke verbanden met zich meebracht. In alle gevallen moet men zich bij dergelijke bijscholing niet al teveel voorstellen.

De opleiding van soldaten t.a.v. tactische zaken was nihil. Voor reserve kader was het slecht tot matig.

De opleidingen die dienstplichtigen naoorlogs kregen, zeker tot de jaren zeventig, zijn niet te vergelijken. De interbellum dienstplichtige militair was in wezen werkelijk een burgersoldaat met een burgermentaliteit functionerend in een era dat men vaak voor het eerst van zijn leven buiten de eigen gemeenschap trad terwijl men het uniform droeg. Men was zo blue als het maar kan ten aanzien van het militaire vak, de algehele toestand van het leger en de aard der zaken om hen heen. De naoorlogse militair werd veelal opgeleid door oorlogsgehard kader, diende veel langer, in een veel professioneler leger en met een veel wereldser beeld.
» Deze reactie is geplaatst op 24 november 2008 00:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554