Discussiegroep

Onderwerp: In memoriam Steef Kuipers

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
3.174 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb / Stichting De Greb
Na een periode van een jaar waarin zijn gezondheid steeds verder afnam is ons medebestuurslid Steef Kuipers op 18 november 2008 op achtenzestigjarige leeftijd overleden. Op deze plaats willen wij nogmaals onze deelneming betuigen aan de familie Kuipers.

Als geboren en getogen Rhenenaar had Steef een levendige interesse in de geschiedenis van zijn geboortestad. Als medebestuurslid zette Steef zich altijd volledig in voor het behoud voor de tastbare herinneringen en andere nog in het landschap aanwezige sporen die verwijzen naar de meidagen van 1940.

De eerste keer dat wij kennis maakten met Steef was in september 2004 tijdens de aanleg van de gereconstrueerde loopgraaf in de Stoplijn. Steef wandelde vrijwel dagelijks op de Grebbeberg en kwam vol interesse naar ons graafwerk kijken. Ik herinner me het moment nog goed dat iemand aan hem vroeg of hij mee wilde helpen en prompt een spade ter hand nam. Sindsdien is Steef bij ons in het bestuur actief en altijd betrokken geweest bij ons wel en wee op de Grebbeberg. Tot zijn eigen plezier noemden wij Steef daarom wel eens gekscherend onze Directeur Groen.

Steef legde makkelijk contacten en was op de hem zo eigen wijze ongedwongen in de omgang met anderen. Deze eigenschappen kwamen hem goed van pas wanneer hij tijdens zijn vele wandelingen poolshoogte kwam nemen bij de door onze Stichting gerenoveerde kazematten en aangelegde loopgraven. Altijd hield hij een oogje in het zeil bij achterstallig onderhoud. Als er naar aanleiding daarvan iets gedaan moest worden dan konden wij, hulpvaardig als hij was, altijd een beroep op hem doen.

Wij bewaren dierbare herinneringen aan al die keren dat wij met Steef hebben samengewerkt en kunnen nog maar moeilijk wennen aan het idee dat hij niet meer onder ons is.
» Dit bericht is geplaatst op 1 december 2008 13:15

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554