Discussiegroep

Onderwerp: posities verliezen grebbeberg

Totaal berichten: 34
2.822 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Goedeavond,

Graag maak ik van jullie deskundigheid gebruik via het stellen van volgende vragen: Is er een overzicht of kaart beschikbaar met de posities waar beide strijdende partijen verliezen (gewonden en doden) hebben geleden. Ik zou graag meer weten over waar de verliezen het hevigst voor waren voor de strijdende partijen. Zijn er aantallen te noemen buiten de genoemde totalen? Mogelijk ook oorzaken? Mijn gevoel zegt dat dit bij de strijd om de stoplijn moet zijn geweest...De beschikbare historische gegevens geven mij hierover geen duidelijk beeld.

mvg Thomas
» Dit bericht is geplaatst op 19 december 2008 19:58
Totaal berichten: 34
De overweldigende reacties doen me zelf een beginnetje maken(waarbij alvast excuses voor de klinische benadering van de aantallen. Ik ben me bewust van de enrome tragiek die achter de cijfers steekt. Ik hoop door de beantwoording van deze vraag mbt aantallen en posities meer inzicht in de slag te krijgen):

* Site Grebbeberg.nl faq: 420 nl en 238 duitsers gesneuveld
* boek Peter Kruit:
- Voorpostenstrook Grebbeberg 11 mei: 50 nl gesneuveld(Allert noemt 41) 66 gewond. Op welke posities in de strook vielen al deze slachtoffers?
- Hoofdweerstandsstrook 12 mei: 31 gesneuveld 55 gewonden Op welke posities in de strook vielen al deze slachtoffers?
- stoplijn: ??
- ruglijn: ??

Wie helpt mij verder?
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2008 11:31
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Die 'overweldigende reacties' zijn wel logisch. Dit zijn gegevens die vrijwel niemand bezit en soms hebben wij niet direct tijd om instant antwoorden te geven.

Ik wil u wel wat gegevens KIA per linie verschaffen.

11 mei: Voorposten: 41 man, elders 6 man

12 mei: Frontlijn: 58 man
12 mei: Stoplijn en elders, 76 man

13 mei: 246 man totaal [Achterberg 79 man, grendelstelling 11 man, Stoomhamer/viaduct 9 man, stoplijn zelf 60 man, tussenverdediging 13 man, overig 84 elders - voornamelijk tussen stoplijn en spoorbaan]

Het fenomeen ruglijn bestaat niet. Wel was er einde 12e mei een grendelstelling gevormd tussen het viaduct en Achterberg.

Onderdelen frontlijn:

- 1e sectie 1-III: 24 man
- 2e sectie 1-III: 6 man
- 3e sectie 3-III: 13 man
- NB: mogelijk elders of frontlijn: 2 man [bij bovenstaande al opgeteld]
- 4 man op andere locaties dan frontlijn
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2008 12:32
Totaal berichten: 34
Allert,

Het was zeker niet mijn bedoeling jullie onder druk te zetten. Ik waardeer jullie inspanning en ook snelheid van reageren enorm! Denk jij dat het haalbaar is tot een soort kaart te komen waarop posities van slachtoffers is aan te geven?

gr TK
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2008 13:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Dat is zeker haalbaar en zit ook in de planning. Momenteel wordt de structuur en opbouw van de website op de achtergrond geheel herzien. Daarbij meer ruimte voor moderne tools zoals Googlemaps etc. en zoals nu al foto's in Googlemaps zijn geplaatst, zal dat ook mogelijk worden met slachtoffers. Daarbij blijft echter voornaam dat de vindplaats van slachtoffers niet altijd de sneuvelplaats hoeft te zijn geweest. Voor de voorposten geldt dit niet, maar elders is nogal eens gesleept met manschappen, vooral ook als zij nog niet direct overleden waren.

Maar het ereveld zal met meer 'gadgets' worden uitgebreid. Dat is momenteel al (deels) in bewerking.
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2008 13:06
Totaal berichten: 1
Wie kan me wat meer vertellen over maj WP Landzaat als mens en zijn gedrevenheid om tot zulke beslissingen te komen, wat was zijn achtergrond
WIE WAS WILLEM PIETER LANDZAAT
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2009 18:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Kennelijk is over de persoon van Landzaat weinig bekend. We zijn tenminste nog nooit een bruikbare levensbeschrijving tegengekomen. De nadruk ligt altijd op zijn heldhaftige einde in het Paviljoentje. Veel verder dan termen als standvastig, plichtsgetrouw en moedig komen we eigenlijk niet. Ook zijn beleid komt nauwelijks ter sprake. Duidelijk is wel dat hij bij de troep ( althans delen ervan )gedurende de mobilisatie niet bepaald populair was, mogelijk en zelfs waarschijnlijk omdat hij steeds op de Duitse dreiging hamerde en zijn ondergeschikten ervan probeerde te doordringen wat er op hen afkwam. Die boodschap zal niet altijd prettig zijn overgekomen. Tijdens de meidagen zal de waardering door het persoonlijk voorbeeld dat hij gaf ongetwijfeld zijn toegenomen.
Mijn vader ( toen officier bij 10 LUA ) is niet ver voor het uitbreken van de oorlog aan hem voorgesteld (evenals aan Hennnink en Jacometti ) en had de indruk van een 100@ militair, die (daardoor?? ) niet zo sympathiek op hem overkwam. Maar misschien moest Landzaat dat wel zijn te midden van al die goedwillende burgermannen, wilde er tenminste nog iets van terecht komen. De ( korte ) indruk die mijn vader van Jacometti had was duidelijk vriendelijker. De algemene indruk die hij had van de sfeer op en bij de Grebbeberg ( april 1940 ) was " grimmig ", i.t.t de andere mobilisatieplaatsen waar hij met zijn onderdeel verbleef.
Maar het is sowieso duidelijk dat hier qua onderzoek nog een heel terrein braak ligt.
» Deze reactie is geplaatst op 18 maart 2009 11:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554