Discussiegroep

Onderwerp: Tussen Mobilisatie en Capitulatie

Totaal berichten: 134
3.640 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Stichting De Greb
Ik vroeg me af waar dit boekje van Bernier Cornielje te koop is?
» Dit bericht is geplaatst op 21 december 2008 11:56
Totaal berichten: 9
Edwin,

Het boek van Bernier Cornielje is voor 12,50 euro te koop bij Historische Kring Kesteren en zeker ook bij Boekhandel Kniphorst in Wageningen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 december 2008 21:05
(redactie)
Totaal berichten: 224
Tussen mobilisatie en capitulatie – De Betuwe in verweer
auteur: Bernier Cornielje

Hoewel de titel dat voor een leek misschien niet direct zou doen vermoeden heeft dit boek van Bernier Cornielje betrekking op periode vanaf de mobilisatie 1939 tot de capitulatie van mei 1940. Over de Betuwestelling 1940 en haar korte prelude is tot nog toe betrekkelijk weinig gepubliceerd. Op onze site staan een aantal verslagen van krijgsverrichtingen de Betuwe betreffende. Op de vernieuwde site komt een stuk over de Betuwestelling 1940 bezien vanuit historisch militair perspectief. Het boek van Cornielje biedt meer dan dat; het boek gaat bij tijd en wijle diep in op de materie. Hij beschrijft die periode vanuit het menselijk perspectief in de context van de omstandigheden ter plaatse. Bernier is er in geslaagd om de lezer inzicht te verstrekken in de aanloop naar en het verloop van de strijd om de Betuwestelling mei 1940.

Met name de aanloop naar die strijd is in zijn boek zeer uitgebreid beschreven. Bernier heeft zich bij het onderzoek voor het boek grotendeels gericht op de (lokale) kranten uit die periode. Hij schept met citaten en verhalen een goed beeld van de moeilijkheden waarmee de bevolking en de militairen in de Betuwe in die periode van 1939/1940 kampten. Men bedenke bijvoorbeeld dat de bevolking van de dorpen rondom de Betuwestelling met de komst van de 2 regimenten infanterie bijna verdubbelde.

Een aantal onderwerpen passeren in het boek de revue. Zo was reeds in de mobilisatieperiode de angst voor verraad een belangrijk gegeven. Tijdens de meidagen 1940 heeft die angst dramatische gevolgen gehad. De strijd in de Betuwe tijdens die meidagen 1940 staat mede in het teken van misverstanden en communicatiestoornissen, al dan niet veroorzaakt door vijandelijke inmenging. Dat neemt niet weg dat de strijd om de Betuwestelling 1940 in zoverre succesvol is gebleken dat de Nederlandse verdedigers niet voor een Duitse aanval behoefden te wijken. Uiteindelijk ontving men het bevel om terug te trekken waarmee de strijd om de Betuwestelling 1940 in het voordeel van de Duitsers was beslecht.

Joost Bruinsma - Stichting de Greb / Stichting Kennispunt mei 1940

Het boek is rijk geïllustreerd en wordt uitgegeven door het Arend Datema Instituut te Kesteren. De prijs bedraagt € 12,50 en het boek is verkrijgbaar in de lokale boekhandels in de Betuwe en bij het Arend Datema Instituut. www.hkko.nl
» Deze reactie is geplaatst op 22 december 2008 14:45

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554