Discussiegroep

Onderwerp: Gerrit Ossenkoppele

(redactie)
Totaal berichten: 225
2.989 keer gelezen
Categorie: Stichting De Greb
Vandaag vernamen we dat de Grebbeberg veteraan Gerrit Ossenkoppele zaterdag jongstleden in zijn woonplaats Ede aan de gevolgen van een longontsteking is overleden. De heer Ossenkoppele heeft een bijdrage geleverd aan de documentaire over de Grebbeberg. (zie www.grebbeberg.nl/videotheek/index.html) Ossenkoppele behoorde tot de bemanning van een stuk PAG van de derde sectie van de 19e Compagnie pantserafweergeschut.

Ossenkoppele wordt op woensdag 24 december 2008 op de Algemene Begraafplaats aan de Asakkerweg in Ede begraven.

Namens de Stichting de Greb en Stichting Kennispunt Mei 1940 condoleren wij de familie van de heer Ossenkoppele en wensen hen veel sterkte toe.
» Dit bericht is geplaatst op 23 december 2008 12:46

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554