Discussiegroep

Onderwerp: Nederlands Leger

Totaal berichten: 13
3.368 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik bevat mij al lang met het Nederlands Leger, en heb ook alle onderdelen al samen gerekend, maar ik kom niet op 280.000 of 400.000 Man maar op 185.000 Man.

Inlichting
Er bestonden 8 Diviesies dan nog uit de Lichte Divisie en de Peel Ram Divisie en dan nog uit enige Brigades en Vak groepen.
» Dit bericht is geplaatst op 28 december 2008 11:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Ik mis in deze opsomming b.v de Legerkorpstroepen, de Depottroepen ( die een niet onbelangrijke rol hebben gespeeld in de Vesting Holland ) en de diverse Territoriale Troepen, zoals de bataljons in het Oosten en Noorden van het land.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2008 12:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Het is zaak niet op basis van legereenheden maar op basis van dienstvakken en wapenvakken te tellen. Anders kom je er nooit uit. Onderstaande gegevens zijn ongeveergegevens. Bij de onderdelen infanterie komt een kleine dubbeltelling voor omdat enkele wapenvreemde manschappen vast ingedeeld waren. Dat valt weer min of meer weg tegen de kleinere dienstvakken die daaronder niet genoemd zijn.

NB: het betreft cijfers bij benadering!

48 regimenten a 2,250 - 2,500 man = ca 110,000 man
22 grensbataljons a 700 man = 15,400 man
16 grenscompagnieën a 150 man = 2,400 man
10 bewakingscompagnieën a 100 man = 1,000 man
22 extra mitrailleurcompagnieën a 160 man = 3,520 man
8 extra PAG compagnieën a 150 man = 1,200 man
8 depots met elk 3 depotbataljons a 2,500 man = 20,000 man

Dat is voor infanterieonderdelen alleen al 153,520 man

De luchtdoelartillerie bestond uit circa 10,000 man, met een luchtwachtkorps erbij van circa 3,500 man en genietroepen voor bediening van zoeklichten van nog eens 3,000 man. Bij elkaar alweer 16,500 man.

De genie had in totaal circa 20,000 man (min de 3,000 man hierboven dus extra 17,000 man).

De etappen en verkeersdienst bestond uit zo'n 14,000 man.

De artillerie had zo'n 40,000 man. Plus nog 5,000 man kustartillerie.

De cavalerie had circa 12,500 man, plus circa 7,500 man wielrijders met ondersteuning.

De marine had ongeveer 15,000 man in Nederland, inclusief een 1,200 mariniers.

De militaire luchtvaart had ca 5,000 man.

Bij elkaar komen we nu al op ca. 281,000
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2008 12:45
Totaal berichten: 13
Wij praten wel over het Nederlandse Leger, niet over het Nederlands Indies Leger er bei?

Nederland hat 688 artillerie, dar betekend Nederland hat per Kanon 58 Man!?

De Marine mach je niet bei de Landmacht mee rekenen, omdat het een zee Eenheiden is.
De Lucht doel is geen gevechts Eenheid voor de Land macht maar voor de Lucht bestreiding.
Genies bauen Bruggen en Loopgraaf maar een gevechts onderdeel?, elke Divisie heeft Genies maar Nederland hat extra 20.000 Man?
Tot welk onder deel behoren ze dann?

Etappe verkeersdienst hat elk Leger, maar waren geen gevechts Eenheiden, zei regelden de Logiestic en Patrouleerden achter de Front um desateure op te pakken.
De militaire luchtvaart is een Vliegers Onderdeel maar geen Land onderdeel.

Men heeft gewoon alles bei elkaar gerekend, wat wel mag maar niet de echte gevechts Sterkte weergeeft.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2008 13:12
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Het Nederlandse leger is hetzelfde als het Duitse Wehrmacht. U refereert aan een vraag die duidt op de sterkte van de Nederlandse Weermacht [=leger]. Die was net als de Wehrmacht inclusief marine en luchtmacht en alle overige onderdelen. Het betreft bovendien alleen het Nederlandse leger in Nederland zelf.

De Nederlandse weermacht telde 280,000-285,000 man in mei 1940.

Net zoals het Duitse leger kende het Nederlandse leger gebonden en zelfstandige onderdelen. Een deel der eenheden was dus aan gevechtseenheden gebonden [zoals Sturmpionier] en een deel zelfstandig, dat kon worden ingezet op een dynamische wijze.
» Deze reactie is geplaatst op 28 december 2008 13:34

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554