Discussiegroep

Onderwerp: Organistie en samenstelling 33 PzRgt.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 11
1.939 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bewapening en legerzaken
Mijn vragen gaan over de samenstelling van het 33. PzRgt (9. Pz. Division).

Op de (dochter)website 'Zuidfront' - 'Duitse Verslagen' - 'Zuid van Hollands Diep' staat te lezen dat de 1e Afdeling (= I Btn) 95 tanks bevat. Uit de daar boven staande informatie leid ik echter af dat het er maar 64 zijn; namelijk 12 PzII, 36 PzIII en 16 PzIV. Waar zit het verschil? Dat kan toch niet in staff-compagnies of staff-platoons zitten?

Aannemende dat het hier om de organieke sterkte gaat en het IIe Bataljon (dus?) dezelfde samenstelling moet/zal hebben, kom ik op een totaal van 128 (2 x 64) of 190 (2 x 95) tanks voor de 9. Pz. Division.

Brongers - in 'Opmars naar Rotterdam deel 2' - komt tot wat andere waarden (177 organiek, 159 daadwerkelijk inzetbaar), maar minstens even belangrijk is het verschil in samenstelling, namelijk (organiek) 42 PzI (!!), 59 PzII, 52 PzIII en 24 PzIV. Naast de getalsmatige verschillen, duiden de door hem gehanteerde cijfers op een een geringere kwalitatieve samenstelling.

Wie kan me 'de juiste cijfers' geven? Ik wil ze gebruiken voor een aantal wargame-scenario's op de computer (John Tiller's Campaign Series, uitgegeven door Matrix Games een heruitgave van Talonsoft-WestFront)

Overigens, waardering, grote waardering voor jullie website(s) en de daarop geplaatste informatie.
» Dit bericht is geplaatst op 14 januari 2009 13:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Het antwoord op je vraag is net zo eenvoudig als gecompliceerd. Er bestaat geen bekende (vaststaande) Gliederung van 9.PD. Ook Brongers houdt in Opmars naar Rotterdam terecht een slag om de arm. De organisaties veranderden namelijk razendsnel. Zo blijkt uit enkele verslagen van de inzet bij Dordt en Barendrecht dat de samenstelling niet klopte met de Gliederung.

Overigens hadden de ondersteunende eenheden inderdaad nog veel tanks. Commandotanks, bergingstanks, munitietanks, etc. etc.

Helaas zijn de werkelijke Kriegstärkenachweisungen tot nu toe niet consistent gebleken. Vermoedelijk omdat 9.PD in transitie was van een lichte divisie naar een pantserdivisie. Zo waren ook veel van de divisietroepen in feite nog geleende en gedetacheerde eenheden.

Het is nog een zaak die in onderzoek is. Helaas is de Kameradschaft van de 9.PD door overlijden van de gangmaker teloor gegaan. De informatie ligt vooral in Oostenrijk en is slecht bereikbaar gebleken tot noch toe.

De cijfers van Brongers en die van de Feldwebel in kwestie wijken niet zo veel af. Je mag uitgaan van 12-15 ondersteunende tanks in staf en ondersteuningsfuncties. Dit waren overigens in mei 1940 nooit Pz.IV, maar meestal Pz.II en III.
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2009 14:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Voor de volledigheid. De officiele Gliederung voorjaar 1940 gaf het volgende aan:

- Regimentstaf (met aantal tanks, meestal vier Pz.II en een Pz.III)
- Stab 1.Bat (met aantal commandotanks, meestal Pz.I en Pz.II)
- 1e en 2 Kp, met 16 tanks Pz.II en Pz.III elk
- 4e Kp met 16 middelzware tanks Pz.IV
- Leichte kolonne (Pz.I en Pz.II voor verkenning)
- Staffel Panzer Abteilung (onbekend aantal tanks)

- Stab 2.Bat (zie boven)
- Organisatie zoals boven

Deze Gliederung komt echter totaal niet overeen met de tankinventarisatie in april waarnaar Brongers ook verwijst. Tevens is het in strijd met wat de bronnen geven voor organisatie in mei 1940, zoals de reeds weergegeven bron op Zuidfront site. Zo blijkt uit veel bronnen dat er vier compagnieën per bataljon waren en dat de lichte kolonne in de compagnieën was verwerkt. Ik vermoed dat je het probleem van 'de juiste samenstelling' nu ziet. Overigens geldt voor meer Tankdivisies anno mei 1940 dat de werkelijke Gliederung niet te achterhalen lijkt, helaas.
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2009 14:33
Totaal berichten: 11
Hartelijk dank voor je (razend)snelle reactie Allert! Tot nu toe had ik de gegevens van Brongers gebruikt voor de Order of Battle voor mijn scenario's, maar ik denk nu toch wat op te schuiven in de richting van de gegevens van 'de Feldwebel', die toch aardig dicht bij jouw reactie komen. Ik vind namelijk de slechts 16 PzIV's en ongeveer 1/4 deel PzI's, zoals voortvloeien uit Brongers' cijfers, wel erg mager. Nogmaals, bedankt!
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2009 16:27
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Het aantal Pz.IV's zal echter niet erg groot zijn geweest. Dus waag je niet aan te hoge cijfers. De Pz.IV was een tank waarvan er in mei 1940 nog maar weinig waren. Maximaal waren er in 9.PD 32 stuks, tweemaal 16 om precies te zijn.

Het zwaartepunt lag - voor wat Duitse tanks betreft - echt bij Pz.II en Pz.III. In divisies met twee tankregimenten was bovendien het aandeel Pz.I bepaald niet te verwaarlozen. De 9.PD had zelfs in verhouding erg veel Pz.III en Pz.IV. Niet onlogisch, daar ze slechts een tankregiment had.

Laat ik zo zeggen, ik zou het niet te bont maken ;)
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2009 16:38
Totaal berichten: 11
Allert,

Bedankt voor de waarschuwing voor te hoge getallen. We moeten de realiteiten inderdaad niet verontachtzamen! Ik ga - na een beetje puzzelen -nu uit van 168 tanks voor de gehele 9.PzD, inclusief lichte kolonne(s) en staf. Deze tanks zijn als volgt over de verschillende typen verdeeld:

PzI:28, PzII:34, PzIII:74 en PzIV:32

Het totale aantal is goed in lijn met Brongers' getallen (177 organiek, 159 daadwerkelijk), maar komt beter overeen met de krachtsverhoudingen/slagkracht van 'Zuidfront'.
» Deze reactie is geplaatst op 14 januari 2009 21:44
» Dit onderwerp is gesloten
2554