Discussiegroep

Onderwerp: Mysterie 1

Totaal berichten: 15
3.420 keer gelezen
6 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
In het schrift van Majoor Landzaat staat bij ingekomen bevelen en
berichten: op 10 Mei 13.40 innundatie kom wordt afgetapt tot 5.90.
stond er daarom te weinig water?.
Dan het volgende. In een officieel document(rapport) waarin de
belevenissen van het sluiswachtdetachement oftewel het innundatiepersoneel
beschreven staan.Staat dat de sluisbrug in avond van 10 Mei door Nederlandse militairen is opgeblazen (laten springen).
Maar omdat de sluisbrug nog overschrijdbaar was door infanteristen
is die op 11 mei nogmaals opgeblazen: met alle gevolgen vandien.
Daarom staat er in de verslagen geschreven: dat had men niet moeten doen.
Nu zitten we opgesloten. Dat gevoel hadden ze toen meteen al: dus niet achteraf. Want de Sluisbrug mocht pas worden opgeblazen als de Duitsers
er overheen kwamen.
En er moest geschoten worden op iedereen die er over wilde.
Dus konden ze zich niet terugtrekken op de Grebbeberg als dat nodig mocht
zijn. Daarbij kwam nog bij dat een vluchtroute via het viaduct onmogelijk
werd gemaakt om aldus terug te kunnen trekken achter de waterlinie.
Zo zijn ze dus willens en wetens opgeofferd.
Want wat schrijft Majoor Landzaat in zijn meldingsregister op 12 Mei
10.15 als uitgaand bevel: terugtrekkend personeel wordt doodgeschoten.
» Dit bericht is geplaatst op 15 januari 2009 12:04
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Het verlagen van het inundatiepeil zou te maken kunnen hebben met de beperking van de overschrijdbaarheid van de Grift ter plaatse. Immers hoe lager het water hoe lastiger van een hoge oever in een boot of op een drijfzak stappen. Anderzijds doet het me vreemd aan. Het verlagen zonder sluis zou het gehele inundatiestelsel in gevaar kunnen hebben gebracht.

Er is bij mijn beste weten geen sprake geweest van tweemaal opblazen van de brug. Op 11 mei in de avond werd de brug opgeblazen. Dat was conform draaiplannen. Het pas opblazen als de Duitsers er overheen lopen was een risico dat men helemaal niet kon nemen. Men was daarbij net geisoleerd, want er waren overgangsmiddelen om de boel te bevoorraden. Dat er niet zomaar kon worden teruggetrokken, is een feit. Maar dat was inherent aan de positie. Een bastion voor de Grift.

Willens en wetens opgeofferd. Het klinkt natuurlijk dramatisch. Maar heer Hoefnagel, daar zijn legers (helaas) voor. Om te strijden en niet om terug te trekken als de kogels eenmaal vliegen. Het bevel tot standhouden was voor de oorlog al bekend. Landzaat deelde dit bericht steeds met de troepen. En hij was niet de enige.

De kwestie van het viaduct en het standhouden tot de laatste man is op dit forum voldoende behandeld. We willen niet steeds in herhaling vallen. Wat betreft het tweemaal opblazen van de sluisbrug ben ik zeer benieuwd naar uw bronnen. Dat is namelijk voor ons allen nieuws. Wij kennen slechts de vooroorlogs al geplande vernieling op 10 mei.
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2009 12:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Als de sluisbrug werkelijk op 10 mei werd opgeblazen, vervolgens overschijdbaar bleef voor infanteristen en daarom nog eens werd opgeblazen op de 11e, dan is het toch wel vreemd dat de Duitsers er toch nog op de 12e gebruik van hebben kunnen maken. Tweemaal vernield en nog steeds overschrijdbaar is toch wel tamelijk onwaarschijnlijk.
In werkelijkheid is de sluisbrug pas in de avond van de 11e opgeblazen en bleef vervolgens inderdaad overschrijdbaar voor de Duitse infanterie.
Ook een kleine voorhoede van II - 19 RI is in de nacht van 11 op 12 mei zo over de Grift gekomen.

En wat betreft Landzaat's bevelen tot standhouden en niet terugtrekken: oorlog is nu eenmaal geen spelletje waarbij er primair aan moet worden gedacht hoe men zich eventueel in veiligheid kan brengen, zo gauw het een beetje spannend wordt.
Het klinkt hard, maar capituleer dan meteen.
.
» Deze reactie is geplaatst op 15 januari 2009 13:12
Totaal berichten: 15
Dat de sluisbrug op 10 mei is opgeblazen heb ik uit een rapport dat is gemaakt in zake de vermiste Nederlandse Militairen A van Hal en B van der Wal. Dat document heb ik bezit. (daarin staan de belevennissen beschreven
van het sluiswachtdetachement).Dan zou je moeten eens kijken in de
categorie foto, onder nummer 37 (daar is het brugdek verdwenen) en op foto
46 is alles weg. Daarbij zie je dat bij alle opnamen de sluis vernield is.
Verder kun in het verslag van reserve-Majoor J B van Apeldoorn (Commendant)
(staf 11-19-RI) Waarom de tegenaanval niet doorging en tevens dat Kapitein
van Walsum met een brugdek klaar zou staan.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2009 16:53
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Ik sluit niets uit, want ik ken dat rapport van de sluiswacht niet. Het bevreemdt me wel.

Welke rapporten u er ook op naleest van de mannen in het Hoornwerk, geen eentje spreekt er over het tweemaal opblazen van de brug. Iedereen die er over spreekt, spreekt van het opblazen op zaterdag. Dat daarbij de sluis ernstig werd beschadigd is bekend. Maar er was nog steeds sprake van dat men op zondag (12 mei) over de sluis naar de overkant kon komen met enige moeite. Talloze verslagen spreken hierover. Controleert u de verslagen van de manschappen op het Hoornwerk maar eens.

Veel foto's zijn misleidend omdat ze ruim na de strijd werden genomen. Dat is voor ons al vaker bij analyses bezwaarlijk gebleken.

Zo'n 'brugdek' was niets meer dan een aantal in elkaar geschoven planken die normaliter over pontons werden gelegd. Daar moet u zich dus niet al te veel bij voorstellen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 januari 2009 17:58
Totaal berichten: 15
Mysterie 2.

Dit is het vervolg van Mysterie 1.

Laten we eens teruggaan naar mei 1940 en dan de belevenissen van het detachement volgen.
Zij waren belast met de bewaking van de brug, tevens sluis over de Grebbe, en de controle over de waterstand van de Grebbe en zij waren ingekwartierd in de dependance van het hotel de Grebbe (dat was dus niet de schuilplaats van de sluis). Laten wij ze eens stap voor stap volgen, dus ga ik de stappen nummeren, lijkt mij makkelijk als er een reactie komt op een bepaald nummer.

De feiten.
1. In de avond van de 10 mei lieten Nederlandse militairen de brug springen.
2. In de nacht van 10 op 11 mei haar gewone wacht aan de Grebbe gehouden.
3. Zaterdagmorgen 11 mei op last van Commandant Van Hal begonnen met het graven van een schuilplaats, plus minus 200 meter van de brug op den Berg, dicht bij een ommuurde kwekerij (volgens mij bij Villa de Ridder), de afmeting was 3 bij 2 meter en is ongeveer 1.60 meter diep geweest.
4. In de namiddag van 11 mei is het gehele detachement in de schuilplaats gegaan (dus Commandant Van Hal en de overige van het detachement groot 16 personen, dus met 17 personen in die kleine ruimte?!).
5. Op Pinksterzondag 12 mei in de voormiddag is er een Duitser gekomen, die de geweren boven op de kuil heeft vernield en enkele schoten heeft gelost, waarbij geen doden vielen.
6. In de namiddag van 12 mei kregen ze de eerste keer te maken met Duitsers die handgranaten gooide (dus 12 mei zouden de eerste gesneuveld kunnen zijn).
7. Op 13 mei zijn er nogmaals een aantal handgranaten naar binnen gegooid.
8. Conclusie die getrokken wordt: het komt er op neer dat Commandant Van Hal en Van der Wal gesneuveld zijn bij deze schuilplaats en dat zij ter aarde besteld zijn in de nabijheid van hun gesneuvelde makkers van het sluiswacht detachement.
9. dat de persoonsbeschrijving bij een opgraving aanwijzigingen kunnen geven.
10. dit alles staat in een officieel rapport.
Dit is dus het verhaal van het sluiswachtdetachement.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 18:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Heer Hoefnagels, ik zou uw aandacht willen vestigen op de beide rapporten van de 4e Compagnie Pioniers, die verantwoordelijk waren voor alle vernielingen in het vak van IV.Div en het terrein tussen het vak en Arnhem.
http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=1665 http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/rapport.php?rap_id=2143

Ik denk dat beide verslagen volstrekt helder maken dat er geen vernieling van de brug over de sluis plaatsgevonden heeft op 10 mei.

Men dient zich te bedenken dat bijzonder veel mensen de dagen door elkaar halen, ook kort na de oorlog. Voor de mensen aan de Greb was 11 mei feitelijk de eerste strijddag. Achteraf terugredenerend begint men echter vaak bij 10 mei. Daarom zien we vaak dat zij in rapporten, verslagen en verhalen last hebben van 'verspringende datums'.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2009 00:27

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554