Discussiegroep

Onderwerp: Werkelijke sterkte 22.ID

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.215 keer gelezen
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Bewapening en legerzaken
Toch wel met enige trots meld ik dat ik erin geslaagd ben na heel lang verzamelen van informatie, hersenbrekend onderzoek en rekenen en buitengewoon veel vermakelijke discussies met Hugo van Dijk met name, om een naar mijn mening buitengewoon betrouwbare SOLL Stärke [= organieke sterkte] van het luchtlandende deel van 22.ID te kunnen publiceren op http://www.waroverholland.com/zfh/index.php?page=22-ll-id

In Nederlandse publicaties is sinds WOII zeer sterk overdreven hoeveel Duitse troepen in het westen des lands zouden landen en hoeveel er daadwerkelijk geland zijn. Zelfs het in die zin bescheiden 'Mei 1940 - Strijd op Nederlands grondgebied' [tweede druk] overdrijft die krachten nog, hoewel men een waarlijke poging tot nuchterheid ondernam.

De bronnen die in hoofdzaak zijn gebruikt zijn de KTB met bijlagen van 22.ID, het Erfahrungsbericht van 22.ID, de KStN [Kriegsstärkenachweisung] van 22.ID Fliegende Staffel uit de winter 1939/1940 en vooral het Verladeplan 22.ID [van december 1939 met bijwerkingen tot april 1940]. Dat laatste dossier, bestaande uit een schema met belading van de Ju-52 vloot, bood een hoog detailinzicht in de bewapening, uitrusting, beladingsgraad en het aantal manschappen per eenheid.

Op basis van een berekening vanuit de KStN en het Verladeplan is met de uitkomst een kruisvergelijking gemaakt met die gegevens die voor handen zijn uit Duitse gevechtsverslagen, KTB en Erfahrungsbericht van 22.ID. Uit die vergelijkingen bleek dat in sommige gevallen exact op de man en het wapen, het Verladeplan accurate cijfers gaf. Slechts bij de vergelijking van IR.16 bleek een verschil van rond de 8% op te treden. Dat kan verklaard worden doordat van 11./IR.16 vrijwel zeker alleen de twee pelotons en Stabstrupp geland zijn [die kwamen met watervliegtuigen op de Maas aan] en dat het overige deel niet is ingezet en bovendien kan verklaring worden gezocht in het verschil tussen SOLL (organiek) en IST (aanwezige) sterkte. Organieke sterktes worden immers vrijwel nooit werkelijk gehaald.

Bij het totstandkomen van de weergegeven onderbouwing heb ik ongelofelijk veel steun gehad aan Hugo van Dijk. Niet alleen in de vorm van constant overleggen, 'challangen' en 'schieten', maar ook in de vorm van het leveren van broninformatie. Zonder enige overdrijving kan ik zeggen dat zonder Hugo zijn inbreng het me nog veel meer tijd en energie zou hebben gekost tot dit resultaat te komen - als ik er al was gekomen ...

Ook de dagelijkse contacten met mijn Duitse medeonderzoeker (naar het onderwerp Zuidfront) Oberst a.D. Karl-Heinz Golla hebben enorm geholpen. Golla - net als ondergetekende een geboren 'eigenzinnige geest' - heeft diverse malen theoriën naar de sterren kunnen schieten voordat ze me op een dwaalspoor zetten. Daarbij heb ik met hem zaken kunnen verifiëren die men nog verder sterken in het gevoel eng dicht tegen de werkelijkheid aan te zitten met de weergegeven Gliederung.

Al mijn inzet en enthousiasme, de inzet van de voornoemde personen, en mijn rotsvaste vertrouwen dat ik inmiddels 'right on target' zit, neemt niet weg dat ik verplicht ben te allen tijde een reserve in te bouwen. Wijzigingen op het laatste ogenblik zijn aan de orde van de dag geweest aan de vooravond van 10 mei. Het is daarom ondanks mijn vertrouwen mogelijk dat er alsnog onnauwkeurige gegevens zijn opgenomen. Tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat eventuele bijstellingen marginaal zullen zijn. Op het totale luchtlandende deel van 22.ID zal hoogstens een paar procent fluctuatie kunnen bestaan is mijn stellige overtuiging. Desalniettemin daag ik een ieder uit om mijn bevindingen met bronnen of sterke aanwijzingen te toetsen en mij van hun perceptie op de hoogte te stellen. Zoals Hugo en anderen weten sta ik absoluut open voor onderbouwde afwijkende inzichten als het aankomt op dit soort feitelijke zaken.

In de tussentijd hoop ik dat mijn enthousiasme deze queeste te hebben afgerond [m.m.] mij door de bezoeker vergeven wordt ...
» Dit bericht is geplaatst op 22 januari 2009 14:16
» Dit onderwerp is gesloten
2554