Discussiegroep

Onderwerp: Overige verdedigingslinies Holland

Totaal berichten: 7
2.428 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Goedemorgen,

Ik heb een vraag.
Indien Rotterdam niet was gebombardeerd/gevallen zou zijn en wanneer het Nederlandse leger terughad gevallen was op de Waterlinie (zonder dreiging Utrecht en andere steden te bombarderen),welke linies en verdedigingsplannen waren daar nog achter ten opzichte van de Verdediging van Amsterdam in verband met doorbraak door de Waterlinie?

Zou de Hoofdstad verdedigd worden?Ook met evt gevechten in de stad vandien?
» Dit bericht is geplaatst op 10 februari 2009 09:24
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat Amsterdam betreft: rond de hoofdstad lag in een grote cirkel de z.g Stelling van Amsterdam, bestaande uit te stellen grote inundaties met een groot aantal forten op strategische plaatsen.
De in mei 1940 al behoorlijk verouderde Stelling Amsterdam behoorde bij het noordfront Vesting Holland voor het noordelijke deel, bij het Westfront voor het westelijke deel terwijl de overige delen nergens toe behoorden en (muv omgeving Schiphol) onbezet waren. De forten werden vooral gebruikt voor opslag van legermateriaal, wapens en munitie.

Op de 11e mei werden de inundaties benoorden het IJ gesteld.
Twwee dagen later ( 13 mei ) werd het noordfront van de Vesting Holland bezet als gevolg van het gerucht dat de Duitsers van de 1. Kavalerie Division bezig waren vanuit Friesland het IJsselmeer over te steken.
Opstellingen van infanterie en LuA werden langs het Noordzeekanaal ingenomen en de kust van het IJsselmeer werd bezet. Dit gold ook voor het forteiland Pampus.
Hiervoor moest men noodgedwongen ongeoefende troepen gebruiken.

In principe heeft het dus zeker in de bedoeling gelegen Amsterdam te verdedigen.
Men mag aannemen dat analoog aan het vormen van het pantserfront ten zuiden van Den Haag en Leiden, een provisorisch scherm rond Amsterdam zou zijn gevormd. Voor het bezetten van de oostelijke en zuidelijke toegangswegen tot Amsterdam had men bij voorbeeld intussen al resp. II - 31 RI en I - 31 RI aangetrokken van het Oostfront van de Vesting Holland. De vraag is echter in sterke mate hoe de OLZ ( Winkelman ) zou hebben gestaan tegenover een doorbroken zuidfront en oostfront. Wij denken dat op dat moment het punt zou zijn bereikt waarop de regeringsinstructie [‘zinvol verzet’] geen opgeld meer zou doen en de capitulatie aan de orde zou zijn. Het is dus pure speculatie als het gaat om het beantwoorden van de vraag of het b.v tot straatgevechten in de hoofdstad zelf gekomen zou zijn.
Eerlijk gezegd denk ik persoonlijk van niet.
» Deze reactie is geplaatst op 10 februari 2009 15:44

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554