Discussiegroep

Onderwerp: Voor het eerst in ruim 50 jaar een MWO uitgereikt!

(redactie)
Totaal berichten: 2.109
2.963 keer gelezen
8 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik besef volkomen dat ik i.c. zondig tegen onze eigen forumregels, maar het bericht in kwestie acht ik de uitzondering op de regel.

De oud-marinier Marco Kroon, tegenwoordig kapitein bij het Korps Commandotroepen, is de Militaire Willemsorde 4e klasse toegekend. Deze zal op 29 mei aanstaande officieel aan hem worden uitgereikt.

Kapitein Kroon is niet voor een enkelvoudige actie benoemd tot in de MWO, maar wegens een aantal operaties waarbij hij zich uitzonderlijk doortastend als leider, militair en mens heeft getoond. Deze acties vonden plaats in de periode maart-augustus 2006 in Afghanistan.

Ik verwijs graag naar het defensiebericht over deze uitzonderlijke benoeming. http://www.defensie.nl/missies/nieuws/isaf/2009/02/10/46127423/Eerste_Militaire_Willems_Orde_in_50_jaar
» Dit bericht is geplaatst op 10 februari 2009 16:36
Totaal berichten: 4
Een geweldige prestatie, een man waar we als Nederlanders met recht trots op mogen zijn. Langs deze weg mijn felicitaties aan Kapitein Kroon. Misschien nog een leuke wetenswaardigheid, een drager van de MWO moet door iedere Nederlandse militair gegroet worden, dus ook door zijn meerdere.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2009 05:50
Totaal berichten: 7
Het is een bijzondere dag natuurlijk - 29 mei - om de militaire willemsorde uit te reiken. Ik denk dat na zoveel jaar dit ook een kans is om allen anderen - die in bijna tweehonderd jaar deze onderscheiding hebben gekregen - nog eens te noemen. Voor elke plaats is de herinnering aan de eigen helden van toen een kans om het moment van 29 mei te regionaliseren. In Dordrecht kom ik aan twee ras-Dordtenaren die de MWO hebben gekregen. Adjudant Koster, waarnaar een straat is genoemd en LTZ 3 Aart Alblas, waarnaar in 2006 een brug is genoemd. Sla ik een Dordtenaar over? Overiigens: het zou een mooie actie zijn om gemeenteraden te vragen, rond 29 mei, om mensen te noemen.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2009 19:04
Totaal berichten: 10
kleine correctie; men groet niet de drager maar de orde.
» Deze reactie is geplaatst op 11 februari 2009 21:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Is dat wel zo?

Artikel 36 van het reglement bepaalt:

Aan militairen, ridders der Orde, wordt, wanneer zij het model ordeteken zichtbaar dragen, de militaire groet gebracht door hun niet met dit ordeteken gedecoreerde rang- of standgenoten.

Artikel 37 bepaalt:

Schildwachten geven aan een ridder der Orde, indien deze het model ordeteken zichtbaar draagt, hetzelfde eerbewijs als aan een officier.

In beide gevallen wordt gesproken van het groeten van de ridder der Orde, niet de Orde zelf. Het lijkt me ook merkwaardig dat een Orde wordt gegroet. Men groet immers de Ridder, als lid VAN de Orde. Het respect dat daarvan uitgaat, komt de decorandus toe.
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2009 01:44
Totaal berichten: 1
Het misverstand zal hem wel zitten in het "zichtbaar dragen". In ieder geval doet het aan de verdienste niks af. In de dienstplichtperiode gaf dit groeten aanleiding tot veel "ongemak", wellicht is dat nu anders door een wat gerichtere professionele opleiding. Het is goed dat de MWO terug is.
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2009 09:18
Totaal berichten: 29
Volgens mij is de MWO nooit weggeweest hoor.
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2009 12:05
Totaal berichten: 134
Drie jaar geleden werd een Poolse brigade toch ook al gedecoreerd met de MWO vanwege hun bijdrage tijdens Market Garden?
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2009 15:32
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Inderdaad, nooit weggeweest, slechts in 54 jaar niet meer aan individuen uitgereikt. Die voor de Poolse parachutistenbrigade was een collectieve orde, dat is wel een heel ander gehalte dan de persoonlijke toekenning.
» Deze reactie is geplaatst op 12 februari 2009 17:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554