Discussiegroep

Onderwerp: Bevoegdheid van minister tot overdracht van zijn verantwoordelijkheid

Totaal berichten: 6
2.083 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Oorlogsmisdaden en oorlogsrecht
De minister van Defensie de Grave schreef op 23 oktober 2001 in zijn brief Def-00-166 aan de vaste commissie voor Defensie dat hij besloten heeft de aanbevelingen van dr. Schulten over te nemen. Die maatregel houdt in dat de ministerieele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de publicaties van de Defensie overgedragen worden op de historici van Defensie zelf.

Desgevraagd antwoorde de vaste commissie mij dat de vaste commissie nog op op 21 januari 2002 de brief Def-02-13 en op 7 mei 2002 de brief Def-02-109 over deze kwestie had ontvangen en schreef "dat zij beide brieven voor kennisgeving heeft aangenomen. Dit houdt in dat de commissie als zodanig gemeend heeft op deze brieven geen actie te moeten nemen".

Op mijn vraag of de minister ook bevoegd was zijn besluit van 2001 met terugwerkende kracht tot het jaar 1990 - toen het boek "Mei 1990" uitgeven is - geldend was kreeg ik nooit antwoord. Ook drs P. H. Kamphuis wilde mij op die vraag geen antwoord geven.

Mijn vraag aan u is dus of u een weg weet om dit antwoord te krijgen.
Misschien ligt het niet op uw weg dit antwoord te geven.Neem mij dan mijn vraag niet kwalijk!

Ik ben nog elke dag dankbaar voor het werk dat onze Stichting doet. Met veel genoegen las ik bijvoorbeel de discussie over "Een mythe in scherven".

Ik heb het gekocht maar ben er niet blij mee net zo min als met Amersfort. Van deze professor heb ik geen hoge pet op al is hij een bekende figuur.
» Dit bericht is geplaatst op 4 maart 2009 18:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.102
Geachte heer Jagtenberg,

Uw vraag is goed overgekomen. U vraagt zich af of het besproken besluit van eigen verantwoordelijkheid der defensie historici ook met terugwerkende kracht zou kunnen gelden.

Ik denk dat het antwoord daarop ronduit 'neen' zal zijn. Wetgeving wordt zelden met terugwerkende kracht ingevoerd. Daarvoor dient immers een dwingende aanleiding - zoals grove onrechtvaardigheid of bijvoorbeeld nietigheid van wetgeving - aan de orde te zijn. Dat is in casu niet het geval dunkt me.

Overigens zou dat aan de casus waar u op doelt ook niets veranderen. De kortgedingrechter heeft indertijd de eis van U en de uwen niet ingewilligd. Daarbij is - voor zover mij dat helder ter geest staat - in het dictum niet de status van de auteurs besproken, maar aangegeven dat de eisen onmogelijk konden worden ingewilligd daar de eis vele jaren na publicatie werd gesteld. Dat was in wezen - ten aanzien van ontvankelijkheid van de eis - al een doodvonnis. Daaraan zou een andere titel van de 'schuldigen' niets veranderen.

In die zin is het dus ook niet relevant of de wetswijziging onverhoopt met terugwerkende kracht zou werken.

U kunt het overigens als meest voorname en prominente opponent van Kamphuis en Amersfoort - in hun hoedanigheid als auteurs van het werk Mei 1940 eerste druk - wellicht als een kleine overwinning zien dat de Minister over is gegaan tot deze maatregel in de kennelijke overweging dat Ministeriƫle verantwoordelijkheid voor krijgshistorische pennenvruchten van de heren in kwestie wellicht niet (meer) met overtuiging werd gedragen. U kunt zich afvragen of zonder uw initiatief tot het in het geding brengen van de kwestie, de Minister tot deze wetswijziging zou zijn overgegaan. Ik denk van niet. Men heeft dus kennelijk ergens ten burele van het Ministerie de aarde enige tijd heet onder de voeten gewaand. De magistratuur meende echter de aarde weer te moeten afkoelen.
» Deze reactie is geplaatst op 4 maart 2009 23:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554