Discussiegroep

Onderwerp: Mars et Historia zoekt dringend penningmeester

(redactie)
Totaal berichten: 2.102
2.348 keer gelezen
Categorie: Overig Mei 1940
Ik heb eerder gewezen op het zeer waardevolle medium 'Mars et Historia'. Een periodiek orgaan dat alle krijgshistorie geinteresseerden zouden moeten lezen.

Mars is een van de zeer schaarse waardevolle media als het aankomt op de nationale krijgsgeschiedenis van ons land. Zo niet het enige toegankelijke medium als het op deze materie in die brede zin aankomt.

Men is inmiddels al lange tijd op zoek naar een penningmeester. In deze tijd dat vrijwilligers met een vergrootglas gezocht moeten worden, is dat niet onbegrijpelijk. Een penningmeester is niet erg veel tijd kwijt aan zijn werkzaamheden, maar het moet wel goed gebeuren.

Voelt u zich betrokken bij de krijgshistorie, hebt u affiniteit met cijfers en enige verloren uren per maand? Meld u zich dan bij ons of direct bij de heer Zaagman, wj.zaagman@zonnet.nl
» Dit bericht is geplaatst op 7 maart 2009 15:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554