Discussiegroep

Onderwerp: Welk onderdeel op Bernhardkazerne gedurende mobilisatie 1939/1940

Totaal berichten: 23
5.684 keer gelezen
15 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Toen de Bernhardkazerne te Amersfoort in mei 1939 officieel in gebruik werd genomen, waren op deze kazerne het 2e Eskadron Pantserwagen en het 3e eskadron (opleiding gemotoriseerde zware mitrailleurs en gemotoriseerd pantserafweergeschut) van het 1e Regiment Huzaren gelegerd. Nadat de algemene mobilisatie eind augustus 1939 was afgekondigd werden de dienstplichtige huzaren van beide eskadrons, die nog onvoldoende waren opgeleid, overgeplaatst naar het Depot Cavalerie dat te Den Haag was gemobiliseerd. Daar zou hun verdere opleiding tot het minimaal vereiste niveau plaatsvinden.
Sinds enige tijd ben ik op zoek naar informatie betreffende de gemobiliseerde landmachtonderdelen die daarna tot de meidagen van 1940 op de Bernhardkazerne waren gelegerd. Helaas tot dusver zonder resultaat.
Wellicht kunnen de bezoekers van dit forum mij helpen.
» Dit bericht is geplaatst op 8 maart 2009 16:26
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
John, kun je ons meegeven welke bronnen en archieven je al hebt aangeboord tijdens je zoektocht?
» Deze reactie is geplaatst op 8 maart 2009 20:47
Totaal berichten: 23
Allert,

Tot dusver ben ik alleen op onderzoek geweest in de archieven van het Cavaleriemuseum in Amersfoort.

Groet, John
» Deze reactie is geplaatst op 8 maart 2009 20:55
Totaal berichten: 433
Tijdens de mobilisatie lag 3 [A]MC (de Artilleriemeetcompagnie van IV LK)in de Prins Bernhardkazerne te Amersfoort .
II-5 RA werd als enig ander artillerie-onderdeel ook in een kazerne ondergebracht, n.l. in de Prins Willem III Kazerne.

In de overige Amersfoortse kazernes waren toen gelegerd:
I-5 RI en II-16 RI in de Infanteriekazerne,
III-5 RI in de Kazerne Bereden wapens.

In de Nieuwe Geniekazerne (Dumoulin Kazerne)te Soesterberg was 20 RI ondergebracht.

Andere onderdelen van IV LK werden in openbare gebouwen en bij burgers ingekwartierd. Verder werd ook huisvesting verzorgd door het bouwen van barakkenkampen in een kring rond Amersfoort, Leusden, en Doorn (Austerlitz).
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2009 09:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Infanteriekazerne, d.w.z de Juliana van Stolbergkazerne.
na de oorlog werd deze kazerne op een bepaald moment omgevormd tot het Depot Geneeskundige Troepen.
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2009 10:09
Totaal berichten: 23
Beste Kees,

Veel dank voor de waardevolle informatie. Hierdoor kan ik weer verder met mijn onderzoekje betreffende de Bernhardkazerne en zijn bewoners.

John
» Deze reactie is geplaatst op 9 maart 2009 13:09
Totaal berichten: 23
Kees,

Inmiddels aan de hand van jouw informatie mijn eigen boeken en documenten nog een gericht geraadpleegd.
Naar aanleiding daarvan nog even een vraagje: moet de aan het IVe Legerkorps ter beschikking gestelde artilerie meetcompagnie niet zijn
1 A.M.C. in plaats van 3 A.M.C., zoals door jou aangegeven?

John
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2009 12:33
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Kees zal inderdaad 1.AMC hebben bedoeld. 3.AMC behoorde immers tot het 3e Legerkorps.
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2009 14:38
Totaal berichten: 433
Nee, sorry, die laatste conclusie is niet juist. Maar ik heb jullie ook op het verkeerde been gezet.

"3 [A]MC" is een lees- en daarna interpretatiefout van mij. De eenheid in de Prins Bernhardkazerne was 8 MC. Dus de mitrailleurcompagnie van VIII Div.

Er waren voor het Veldleger in 1939/1940 nog maar twee meeteenheden beschikbaar (opgeleid en uitgerust). 1 AMC was bij IV LK ingedeeld, en lag bij mobilisatie in Bosch en Duin. 2 AMC was bij II LK ingedeeld, en lag bij mobilisatie in Driebergen. I LK en III LK beschikten niet over een AMC.
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2009 17:35
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Kees, volgens mij ben je abuis. 3.AMC hoorde bij 3.LK. Het zou voor 3.LK ook merkwaardig zijn geen artilleriemeetcompagnie te hebben, daar zij geisoleerd optrad.

In de organieke samenstelling van 3.LK staat de eenheid ook gewoon vermeld voor 10 mei 1940. Ik bezit overigens van hen geen verslag (hoewel dat voor zo'n eenheid die niet in de strijd kwam niet merkwaardig is), dus kan hen niet anderszins bevestigen. Het zou me echter voor 3.LK met de lichte divisie in haar midden (operationeel bevel) als uiterst curieus overkomen als zijn geen AMC hadden gehad. Van 1.LK weet ik dat zij inderdaad geen AMC hadden. Daarover geen misverstand.
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2009 18:00
Totaal berichten: 433
Allert, je hebt helemaal gelijk dat III LK uiteindelijk wel een AMC had. Maar dat was niet vanaf het begin van de mobilisatie zo.
We zijn het ook eens, dat I LK in mei 1940 (nog ?) geen AMC had. Maar misschien was die al wel in opbouw als 4 AMC.

Mijn gegevens zijn de volgende.
In de oorlogsorganisatie 1935 waren er nog maar twee AMC's, ingedeeld als Legertroepen. Dus toen uitdrukkelijk niet gekoppeld aan één van de vier Divisiegroepen van het Veldleger, die in 1939 Legerkorpsen werden.
Bij mobilisatie waren er volgens de Adreslijsten van 1939 (map NIMH 402/16) ook nog maar twee AMC's. Die werden ingedeeld waar ze het hardste nodig leken, namelijk in de Grebbelinie bij IV LK resp. II LK.
III LK kreeg op het nippertje (begin april 1940) ook een meetunit, 3 AMC.
» Deze reactie is geplaatst op 12 maart 2009 23:18
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
We zijn het helemaal eens Kees. De AMC van III.LK was bij mijn beste weten ook niet op sterkte. Maar zoals gezegd heb ik van hen geen verslag en kan dit dus niet vanuit de organisatie zelf ondersteunen. Ik zal een volgende keer als ik in Den Haag ben eens kijken of er een verslag voorhanden is.
» Deze reactie is geplaatst op 13 maart 2009 00:25
Totaal berichten: 15
John,
Een citaat uit een stuk gemaakt door (oud) huzaar J.Velthuis in nov 1990:
"Na een paar maanden verhuisde het Eskadron naar de Bernhard Kazerne. We werden geplaatst in het linker gebouw en rechts van de poort in het rechter gebouw zat de P.A.G.".

Hij heeft het in zijn stuk over 3-1RH. Toch zet hij zichzelf als collegea van Scholten en Onstenk (gesneuveld in Nijkerk) van de 3-ME-1RH.

Ik zal separaat zijn relaas opsturen per mail Helaas kan ik de genoemde foto's niet mee sturen maar zal in het Archief van het voormalig 1RH zoeken naar mogelijke aanwijzingen. Groeten van
Hans Steenmetz. Ritmneester Cavalerie (bd)
» Deze reactie is geplaatst op 13 april 2009 10:20
Totaal berichten: 23
Hans,

In de organisatie van het vredesregiment 1 RH, die vanaf 1 januari 1939 gold, was het 3e eskadron (het zogenoemde specialisteneskadron) bestemd voor de opleiding voor de gemotoriseerde zware mitrailleurs, gemotoriseerd pantserafweergeschut (pag van 4,7 cm en 2 cm geweren tegen pantsering)en later ook gemotoriseerde 81 mm mortieren.

Voor de algemene mobilisatie van eind augustus 1939 was de betreffende dpl huz dus in opleiding bij 3-1 RH, gelegerd op de Bernhardkazerne te Amersfoort. Even terzijde de eskadronscommandant 3-1 RH was ook kazernecommandant van de Bernhard.

Na deze algemene mobilisatie ging hij waarschijnlijk over naar het Depot Cavalerie te Den Haag om de minimaal noodzakelijk geachte opleiding te voltooien. Eind april 1940 was dat het geval en werd hij met zijn sectie naar het Veldleger uitgezonden. Eerst nog naar de secties
zware mitrailleurs van IV Verkenningsafdeling die na opheffing van deze verkenningsafdeling op 1 mei 1940 overgingen in ME-1 RH.

Altijd graag bereid jouw verdere vragen (zo mogelijk) te beantwoorden.

John Bom
Bij Cavaleriemuseum Amersfoort o.m. adviseur periode 1935-1940 en museummedewerker.
» Deze reactie is geplaatst op 14 april 2009 19:22
Totaal berichten: 1
Vanaf ? september 1939 tot ? april 1940 waren bij ons in Heesch N.B., militairen (huzaren)ingekwartierd. Kunt U mij berichten hoeveel soldaten (ongeveer) in deze gemeente ingekwartierd waren en waar deze militairen naar toe gegaan zijn, of waar kan ik dit navragen?
Tijdens hun verblijf in Heesch werden (in samenwerking met deze soldaten ?)door Heesche werklozen werkzaamheden verricht aan de Peel- Raamstellingen in de omgeving van Herpen en Uden. Kunt U mij daarover meer informeren, ik ben nl. bezig met het verzamelen van gegevens van Heesch uit die tijd?
Bij voorbaat dank voor de moeite.
Maricus v.d.Stappen.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2009 13:23
Totaal berichten: 433
Volgens mijn gegevens ging het om wat in september 1939 nog de "IIIe Verkenningsafdeling (III VerkA)" heette. Een gemengde afdeling van Huzaren met 2 compagnieën Wielrijders. Het huzarengedeelte bestond uit een Staf, een Mitrailleurpeloton, een Reserve-eskadron Huzaren (bereden), een Sectie Mortieren, en een Sectie Pantserwagens.

Deze eenheden werden ondergebracht in huis nr 121 C. Er waren in Hees toen nog geen straatnamen.

In mei 1940 werden de Regimenten Huzaren gereorganiseerd en de vroegere Verkenningseenheden daarin opgenomen. Bij III LK hoorde 2 RH.

Over de aantallen per eenheid van de VerkA zijn me geen gegevens bekend.
Wel geeft http://www.geocities.com/Pentagon/Barracks/1247/lk3.htm de cijfers voor 2 RH.
» Deze reactie is geplaatst op 4 mei 2009 09:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554