Discussiegroep

Onderwerp: Digitaal kenniscentrum WO2 on-line

(redactie)
Totaal berichten: 2.106
2.662 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Nederland is weer eens een portaaltje van de overheid over WO2 rijker. Vandaag ging http://wo2online.nl live. Een portaal waar overheidsinstellingen zogenaamd betrouwbare informatie geven. Een van de voornaamste doelstellingen voor dit initiatief was om een loket te genereren voor betrouwbare WO2 informatie.

Ik heb uiteraard vanmorgen vroeg wat over de site gebrowsd en was weer eens onder de indruk van de vele onvolkomenheden. Zo viel me op dat er voor de gebeurtenissen in mei 1940 naar de STIWOT site werd doorgelinkt. Alle goede intenties van STIWOT daar gelaten, maar hun meidagen content is beneden peil. Alle traditionele onzorgvuldigheden, fouten en omissies (en nog meer fouten) staan erin opgenomen. Als dan je uitgangspunt is om betrouwbare informatie te bieden, zorg dan ook dat dit gebeurt.

Als overheidsportaal bovendien afhankelijk zijn van een private stichting vind ik ook weinig verheffend. Zie de lijst met partners eens. Het doet je direct denken dat die overdaad aan instellingen (dus) geen enkele aanleiding tot verbeterde informatiestroom biedt. Dan pretenderen dat je juist als betrouwbaar medium bekend wilt staan is dan dus wel erg ambitieus.

Overigens was vanmorgen vroeg de site al gehackt. Er verschenen als bizarre adressen bij bepaalde links. Voorts is de site vanmiddag offline gegaan, vermoedelijk nadat nu.nl er melding van maakte. Ach ja.

Overigens komt u over mei 1940 weer een aantal foto's tegen die aan de Grebbeberg worden gelieerd door overheidsarchieven. Maakt u zich weinig illusies. Het betreft vooral foto's die niets met de Grebbeberg van doen hebben. Maar een kapotgeschoten huifkar tegen een bosrijke omgeving is nu eenmaal een zeer treffende samenvatting van ons vermeend archaïsche en kansloze leger dat ten onder ging aan de Grebbe ... Dan maakt het niet uit dat bossen en huifkarren geheel west Europa sierden in die dagen.

Enfin, als de portal weer online is, surft u dan eens lekker rond. Ben benieuwd hoe de indrukken van anderen zijn.
» Dit bericht is geplaatst op 16 maart 2009 13:23
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Men is weer online. Rare links zitten er nog steeds in.
» Deze reactie is geplaatst op 16 maart 2009 13:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Als u de site inmiddels hebt bezocht, kunt u ook vaststellen dat de Canon er ongewijzigd in staat. Dus inclusief de feitelijke fouten dat de Duitsers in hun ultimatums aan kolonel Scharroo in Rotterdam de overgave van het Nederlandse leger eisten (terwijl ze 'slechts' de capitulatie van de stad eisten) en dat het Nederlandse leger op 15 mei capituleerde terwijl zij dit op 14 mei om 1900 uur deed (en slechts de capitulatie op 15 mei werd ondertekend). Buitengewoon teleurgesteld ben ik in instanties als het NIOD dat zij ondanks beschaafde brieven - waarop wordt geantwoord dat men 'de zaak in beraad zal nemen' - bewust foute informatie laat staan. Te trots om het te wijzigen. Maar wel pretenderen met dit nieuwe portaal dat de hoofdzaak is een wegwijzer naar betrouwbare informatie te bieden.

Ik wil niet teveel hakken op Stiwot, want zij doen fantastisch werk. Maar wie bij het NA, NIOD of NIMH heeft bedacht dat juist de twee secties van STIWOT over Fall Gelb en de Luchtlandingen in deze portaal moesten worden opgenomen. Die zijn beide inferieur van kwaliteit. Stiwot doet heel veel goed werk, en ik bewonder de dames en heren om hun steeds maar uitdijende informatieportaal. Maar in sommige zaken zijn ze niet goed (genoeg). Als een organisatie zoals deze verzameling instellingen pretendeert met name het onderwijs een betrouwbaarheidslabel te willen bieden in de jungle die internet heet, dan dient men zelf eerst te verifiëren wat men aanbiedt.

Maar het meest stuit mij tegen de borst dat 19 overheidsinstellingen, die vele miljoenen euro budget per jaar hebben en honderden mensen in dienst, zelf niet in staat zijn goede en betrouwbare content te leveren. Ik vind het ongelofelijk dat private stichtingen zoals STIWOT en de Stichting de Greb/Stichting Kennispunt mei 1940, nauwelijks gesubsidieerd en vooral afhankelijk van eigen mensen en middelen, zo'n voorname rol moeten spelen in een dergelijke portaal. Ik was al niet erg positief over ons onderwijssysteem (dankzij vijfentwintig jaar afbraakpolitiek), maar dit 'resultaat' stelt mij bitter teleur. Het spijt me als ik enige overdaad aan kritiek toon in deze, maar goed onderwijs is heilig voor mij. En het doet me pijn te zien dat scholen in Nederland nu opnieuw van overheidswege ondermaats worden bediend.
» Deze reactie is geplaatst op 17 maart 2009 00:45
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Inmiddels is door de redactie van WO2 online contact met ondergetekende gezocht. We zullen nader afstemmen met hen omtrent verbetering van de portal. Het is als zeer positief ervaren dat men onze kritiek vanuit de webredactie van wo2-online dus positief ter harte heeft genomen. Dat ervaren wij regelmatig anders.

Met Stiwot heb ik inmiddels afspraken gemaakt te assisteren bij het verbeteren van het informatie aanbod aangaande mei 1940, zodat straks scholieren en overige geinteresseerden kwalitatief goed worden geinformeerd. Onze samenwerking met Stiwot was altijd al prima.

Nadere samenwerking zal dus moeten leiden tot het uiteindelijk bereiken van de doelstellingen een juiste portaal voor het Nederlandse onderwijs te maken van wo2-online. Zoals bekend staat Stichting de Greb en Kennispunt Mei 1940 die doelstelling zeer na. Aangaande de meidagen zullen wij dus onze inspanningen gaan plegen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 maart 2009 18:38

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554