Discussiegroep

Onderwerp: Dagboek sub 2.3 12mei

Totaal berichten: 1
2.891 keer gelezen
9 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Beste mensen,

Op de volgende site: http://www.grebbeberg.nl/bibliotheek/data/G_Deel2H2-3.pdf,
vindt ik op bladzijde 13 de volgende drie zinnen:

Het is daarom niet verwonderlijk, dat de drie gemotoriseerde eskadrons van 1 RH op 12 mei in zware gevechten betrokken raakten. We vatten die hier kort samen. Uitgebreider lezingen zijn elders te vinden [78].

Ik heb over het bovenstaande een paar vragen, maar ik zal me in eerste instantie beperken tot de volgende vraag: Waar zijn die uitgebreide lezingen te vinden?


Met vriendelijke groeten,
» Dit bericht is geplaatst op 31 maart 2009 22:37
Totaal berichten: 191
Behalve in het Stafwerk vindt U uitgebreide beschrijvingen met ooggetuigeverslagen in het werk "Grebbelinie 1940", 10e of 11e druk, pags 144 t/m 153.
» Deze reactie is geplaatst op 31 maart 2009 23:02
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
In deel 2H5 van deze studie van Cees Ruissen worden onderaan de bronverwijzingen benoemd. In casu betreft het bron 78 [Stafwerk Veldleger, pg 534-540, Brongers Grebbelinie, p.144-159 en Brongers Nederlandse Cavalerie pg 111-123].
» Deze reactie is geplaatst op 1 april 2009 01:30
Totaal berichten: 15
In de drie zinnen staat een onjuist gegeven.
1RH was niet gemotoriseerd. Het bestond uit:
1RH met onder bevel 5RH (geheel bereden), 1-3RH (bereden). Tevens onder bevel: 2 Pelotons van 2e Esk PAW(Landsverk) en twee secties (verouderde) pantserwagen (2 x Carden Lloyd carrier en 2 x Morris pawa) van KRA.
Eigen eenheden:
1-1RH en 2-1RH (beiden bereden), 3-1RH, 4-1RH, en 5-1RH uitgerust met rijwielen. ME-1RH, Pag Eenheid en Mr Eenheid 1RH waren gemotoriseerd.
6-1RH was onder bevel van de Brigade A in de Betuwe en die verslagen zijn te vinden in de Bibliotheek van deze Stichting onder Verhalen en Verslagen.

De verslagen en handelingen zijn te vinden en te lezen in het boek van Brongers "De Nederlandse Cavalerie in de Meidagen 1940 ISBN 90-76428-01-8, en vooral op www.sytzama.nl.
Het Regiment was ingezet in het vak vanaf het IJsselmeer tot aan de noordpunt van de Grebbelinie globaal tussen Soesterberg en het Apeldoornskanaal.

Op 10/11 mei 1940 heeft Commandant Veldleger alle bereden eenheden teruggenomen achter het front. Dus uit de frontlijn gehaald. Daardoor bleef in het vak van 1RH alleen 3-1RH, 4-1RH en 5-1RH over en de pawa's met de Mrn en het ME. De pantserwagen kregen opdracht om op 12 mei naar Den Haag te verkassen.

Als u interesse heeft benst u uitgenodigd bij de herdenking van de gevallenen van 1RH bij het monument in Voorthuizen (zie www.sytzama.nl)

Traditiehandhaving voormalig 1e Regiment Huzaren
Ritmeester Cavalerie (bd)
Hans Steenmetz
Hertog Willemlaan 9
5961 TK Horst aan de Maas
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2009 10:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Ik meen dat de Morris paw niet onder 1.RH vielen, maar in Haarlem waren. Bovendien dat men slechts 1 Cardon Lloyd carrier had.

Inderdaad wordt 'mobiel' nogal eens verward met 'gemotoriseerd'. De cavalerie had geen zelfstandige onderdelen die - met uitzondering van de eskadrons pantserwagens en enkele kleine ondersteuningsonderdelen - gemotoriseerd waren.

Het enige gemotoriseerde onderdeel in het Nederlandse leger was de Lichte Divisie, en daarin waren bijvoorbeeld de regimenten Wielrijders dus zelfs nog per fiets, hoewel hun treinen en staf wel gemotoriseerd waren.
» Deze reactie is geplaatst op 11 april 2009 12:08
Totaal berichten: 23
Ten overvloede maar toch nog even ter verduidelijking.
Naast het 1e en 2e Eskadron Pantserwagens waren in de oorlogsorganisatie van de Lichte Divisie ook het 1e en 2e Regiment Huzaren-Motorrijder (volledig gemotoriseerd) ingedeeld.

Per 1 mei 1940 werden in de oorlogsorganisatie van het Veldleger vier gedeeltelijk gemotoriseerde regimenten huzaren geformeerd. In de organisatie van ieder regiment was een peloton (moderne) pantserwagens opgenomen. Daarvoor waren pantserwagens M. 39, fabrikaat DAF, bestemd. Zolang deze pelotons nog niet gereed waren, werd tijdelijk een sectie pantserwagens van het Korps Rijdende Artillerie ingedeeld.
Voor 1 RH was dat de 4e Sectie pantserwagens, die tot 1 mei 1940 in de alsdan opgeheven IVe Verkenningsafdeling was ingedeeld. Bij deze sectie waren de wielpantserwagen Wisent en de rupspantserwagen Panter in gebruik. Deze sectie pantserwagens moest in de middag van 11 mei 1940 naar het Algemeen Hoofdkwartier in Den Haag worden gezonden.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 13:20
Totaal berichten: 430
John,

Een zijlijn, maar: Weet je misschien ook waar de vier andere rupspaws (Lynx, Poema, Jaguar en Luipaard)in mei 1940 waren ingedeeld. Als ik het goed heb, stonden twee daarvan op vliegveld Waalhaven bij III RJ(welke ?), en waren er 2 toebedeeld aan 4 RH (welke ?). Met name de namen van de paws van Waalhaven zoek ik al jarenlang. Stafwerk deel III/4C, beschrijft e.e.a. nogal summier. Als ik het goed heb, geeft de heer Brongers in zijn "Opmars naar Rotterdam" aan, dat één van de twee rupspaws daar onder bevel van lt. Des Tombe stond.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 16:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Kees, de beide pantserwagens stonden onder bevel van luitenant Des Tombes.

Naast de 1e sectie (2 st) op Waalhaven, was er één (4e sectie) ingedeeld bij 1.RH en twee bij 4.RH (2e sectie). De 3e sectie bestond meen ik alleen uit twee wielpaw van de Morris types. Ik meen echter dat die in Haarlem waren ten tijde van de invasie, maar zou ik moeten uitzoeken.

De namen van de paw in de secties weet ik niet. Heb het ooit wel ergens opgeschreven, maar vind het zo weinig boeiend dat ik het niet eens meer weet waar.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 18:03
Totaal berichten: 23
Kees,

Hierbij de door jou gevraagde info.

1 Sie.Paw. van I Verk.Afd. (op 1 mei 1940 tijdelijk ingedeeld bij 3 R.H. maar eerder reeds gedetacheerd op Waalhaven) rupspantserwagens Poema en Luipaard.

2 Sie.Paw. van II Verk.Afd. (op 1 mei 1940 tijdelijk ingedeeld bij 4 R.H. en op 11 mei 1940 naar A.H.K. te Den Haag gezonden)rupspantserwagens Lynx en Jaguar.

John
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 18:08
Totaal berichten: 430
Dank. Hiernaar was ik al lang op jacht. Mooi.
» Deze reactie is geplaatst op 12 april 2009 19:06

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554