Discussiegroep

Onderwerp: 1 III 35 R.I.

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 2
5.513 keer gelezen
12 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Mijn vader, soldaat Wilhelmus Johannes Bovenlander, geboren op 19 september 1919, vocht in de meidagen van 1940 in Westervoort. Volgens zijn gegevens is hij met luitenant Potjes richting Veluwe gelopen, samen met een groep militairen die overgebleven zijn uit het gevecht in Westervoort. Lt. Potjes kwam uit "het niets". Hedentendage is niet bekend hoe de rit precies verlopen is. Uiteindelijk kwam de groep in Waarden, van waaruit zij op 15 mei naar de Grebbe vervoerd zouden worden. Omdat de oorlog toen afgelopen was, is dit niet doorgegaan. Uiteindelijk is de groep krijgsgevangen gemaakt en naar Doesburg, de Mauritskazerne gebracht. Wie herkent dit verhaal?
Oorspronkelijk is mijn vader in oktober 1939 opgeroepen bij het 22.R.I., bij de Menno van Coehoornkazerne in Arnhem. Zijn bijnaam was "broodje". Ik zou het leuk vinden reacties te krijgen.
» Dit bericht is geplaatst op 15 juli 2003 19:04
Totaal berichten: 698
beste marja
als het goed is trof je vader de duitsers alop de 10mei,je vader is krijgsgevangen gemaakt het grootste gedeelte werdt richting duitsland afgevoerd en overhet algemeen goed behandeld ,naeen maand alweer vrij gelaten andere mensen op deze site kunnen je het nog beter vertellen dus wacht rustig af ,groeten ROBL
» Deze reactie is geplaatst op 15 juli 2003 22:58
Totaal berichten: 698
marja
nog even dit er zijn aardige boeken die veel op je vaders verhaal lijken
dat zijn ,zingende soldaten m.nijhof.en relaas van een soldaat ,van b vinke gegroet !!
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2003 12:42
(redactie)
Totaal berichten: 629
Mevrouw Bovelander

Ik weet allen dat 20 man van 35 RI ( onder leiding van de adjudant-onderofficier Klinkspoor en een SMI ( sergeant-majoor-instructeur ), die in de verslagen wordt aangeduid als SMI " Westervoort " ) op 10 mei uit Westervoort zijn ontkomen en nog op dezelfde datum zijn gearriveerd in Leersum.Zij weren ingedeeld bij het z.g detachement-Dewez, dat behoorde bij 3 - 11 RI. Dit bataljon heeft op 12 en 13 mei deelgenomen aan de strijd op de Grebbeberg, waarbij Klinkspoor is gesneuveld. Gezien de aard van uw verhaal schiet U hiermee natuurlijk niet echt op.
Misschien dat Rutger Bol of overste Brongers meer weten. Verder kunt U altijd ( e-mail ) een vraag indienen bij het Instituut voor militaire geschiedenis in Den Haag. Ze weten daar weliswaar ook niet alles, maar zullen zeker proberen u te helpen.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2003 20:24
Totaal berichten: 5
Mevrouw Bovelander,

Ook ik kan slechts nog wat extra achtergrond informatie geven.

Het 3e Bataljon van het 35 Regiment Infanterie werd in 1940 belast met de verdedinging van (een deel van) de Yssellinie Deze linie zou de opmars uit het oosten moeten vertragen met enkele dagen waarna de vijandelijke opmars tot stilstand zou worden gebracht aan de Grebbelinie.

De indeling van zuid naar noord langs de Yssel was 4e compagnie, 1e compagnie, 2e en 3e compagnie. De 4e compagnie werd bij de herindeling van april 1940 gevormd door de 1e compagnie van het 22e grensbataljon

De geschiedenis van de 4e compagnie is mij wel enigszins bekend maar die van de 1e compagnie niet, behalve dan de luitenant vaandrager, commandant van de eerste sectie van de eerste compagnie van het 3e Bataljon 35 RI (afgekort 1-III-35 RI) Deze commandant had de leiding over de bezetting van 3 kazematten nrs. 10-13 en de PAG (pantserafweergeschut) en het 8 staal (kanon) die zeer veel voltreffers plaatste op de panzertrein no. 7 die doordrong voor de vernielde bruggen bij Westervoort.

De sergeant majoor die de heer Groenman noemt, is smi van Battum commandant van de 5e reservesectie van de 4-III-35 RI.

Hij bevond zich met Klinkspoor en zijn sectie in en om de stekelvarkens nrs. 14,15 en 16 achter het Fort Westervoort. Zij werden al om 10.00 uur vanuit het Fort door de Duitsers beschoten. Met een gevorderde vrachtwagen bereikten ze de Grebbelinie.de rest isop deze site terug te vinden.

Over het lot van de bezetting van het Fort is minder bekend. In het boek Doodenwacht bij onze gevallenen van G.H. Hoek is wel iets vermeld, maar mij zijn geen verdere bronnen bekend.
“En spreken we van heldendood, laten we dan ook gedenken de mannen die het leven lieten in de Nude. Daar vertelden Van Lienden en Kapelle nog van: "Er moeten er daar veel gevallen zijn en een wachtmeester, die er bij tegenwoordig was geweest, zei ons, dat daarbij ook waren Nederlandsche gevangenen uit de IJssel-linie. Als vrijwilligers hadden zij zich opgegeven om gewonden uit het voorterrein op te halen en daar zijn ze toen zèlf gevallen.... drie en veertig van de zestig.

Men vond ze bij de Grenshoeve.” (zie eerder posting)

Veel succes met uw zoektocht en als u meer informatie krijgt horen wij dat natuurlijk graag, ondergetekende in ieder geval wel.

Groeten, Joost Bruinsma
» Deze reactie is geplaatst op 31 juli 2003 16:18
Totaal berichten: 2
Hartelijk bedankt voor uw reacties. Inmiddels ben ik een aardig eind verder met mijn zoektocht. Van iemand kreeg ik het gevechtsbericht van res.kpt. B.Th.Tjabbes, die commandant was van het I-III-35 R.I. Dit geheime gevechtsbericht is gedateerd op 19 september 1940 en beschrijft gedetailleerd hoe de opbouw was van dit onderdeel. Het 1e kwam inderdaad van het 22e G.B.
Lt. Potjes is geen luitenant geweest, maar een res. kpt. met de voorletters L.F.C., C-3-III-35 R.I., die als oudste in rang bij de terugtocht het bevel heeft overgenomen. Mocht iemand hier nog informatie over hebben dan graag, misschien is er nog een gevechtsbericht van kpt Potjes?
Inmiddels zijn mij ook een groot aantal namen van kameraden bekend. In het boekje "Gelre Vereeniging van Geldersche Geschiedenis" uit 1980 staat vanaf pagina 159 door de heer G.B. Janssen beschreven hoe het bij de halte Westervoort in 1939 en 1940 aan toe ging.
U ziet, inmiddels gaat de speurtocht verder en word ik steeds iets wijzer.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2004 13:47
(redactie)
Totaal berichten: 1.340
Tja - en die 43 waar Bruisma het over heeft die bij de Grenshoeve waren gevallen zijn vermoedelijk de ge-executeerde krijgsgevangenen waar menig ooggetuige het over heeft. Dat deze mannen krijgsgevangenen van Westerfoort zijn is nieuws voor mij.
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2004 18:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Misschien ten overvloede, maar hier het verloop van de terugtocht van 1- III - 35RI.
Bij afmars ( vanaf Nederhagen ) telde de compagnie nog zo'n 150 man, plus de goederentrein. Niet aanwezig was o.m een groep, die zich in Velp in de nacht van 10 op 11 door de vijand omsingeld zag, maar zich aan krijgsgevangenschap wist te onttrekken door zich van burgerkleding te voorzien.
Van Nederhagen werd langs de W.rand van de Imbosch gemarcheerd naar de ZOpunt van het Deelerwoud. Daar sloot zich 3 - III - 35 RI ( dat door omstandigheden slechts 37 man telde ) met een detachment van 19 GB bij de colonne aan. O.l.v ( inderdaad ) kapitein Potjes van 3 - III - 35 RI ( een energiek commandant ) werd doorgemarcheerd langs de Z. en W.rand van het Deelerwoud, Z. langs Hoenderlo ( al door de vijand bezet ) , via de Hoge veluwe en het Harskampse Zand tot een bosperceel N. van Harskamp, waar men overnachtte.
Tijdens deze mars langs landwegen en dwars door het terrein moest bij het oversteken van de (kunst)weg Arnhem-Hoenderlo de goederentrein worden achtergelaten en bleef de PAG steken in het Harskampse Zand.
In de ochtend van de 12e mei zette men de tocht voort via Stroe naar een punt 5 km O. van Nijkerk, waar vrachtauto's werden gevorderd. Hierop werd het detachement naar Amersfoort vervoerd, waar men in de Prins Bernardkazerne werd ondergebracht.
Vervolgens ging men op de 13e per vrachtauto naar Zeist.
( Bron: Stafwerk verdediging O. van de Ijssel plus en de Ijssellinie ).
» Deze reactie is geplaatst op 5 juni 2004 20:17
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Mevrouw Bovelander

Wij ( Allert Goossens, ikzelf en enkele ander vaste "kernleden "van de discussiegroep van "De Greb " helpen u graag verder met uw onderzoek.
Wij brengen de nodige ( ook parate ) kennis mee en zo niet, dan kennen we in veel gevallen de weg. Zo is het b.v vrij makkelijk om te achterhalen of er zo'n gevechtsbericht van kapitein Potjes bestaat.

Het zou daarbij wel prettig zijn wanneer u wat directer bereikbaar bent.B.v door uw e-mailadres bekend te maken of, als u dat liever niet doet, u met enige regelmaat even op de site te melden.
Wij weten dan zeker dat eventuele informatie ook is overgekomen en kunnen van daar uit verder gaan.
Ik ben bereikbaar onder H.Groenman@hccnet.nl of E.Warmelink@hccnet.nl
» Deze reactie is geplaatst op 8 juni 2004 13:59
Totaal berichten: 15
Ik werd naar aanleiding van dit forum benaderd door iemand uit Arnhem. Vanwege een mega crash van mijn computer en een verhuizing ben ik de gegevens kwijt.

Dit is de enige manier waarop ik u eventueel kan bereiken. Ik verneem graag van u.

MVG , Joost Bruinsma

PS Rutger vergeef mij deze misbruik van het forum, bij voorbaat dank
» Deze reactie is geplaatst op 20 augustus 2004 11:52
Totaal berichten: 1
Geachte Marja Bovenlander
Als amateur genealoog maak ik een archief op van de familie Potjes, waarin Leonardus Franciscus Carolus Potjes, volle neef van mijn vader, een prominente plaats in neemt. Hij was inderdaad een hele bijzondere persoonlijkheid. Na zijn demobilisatie als vaandrig in 1919 ging hij zich bekwamen als juwelier. In 1920 werd hij nog bevorderd tot 2e luitenant, maar hij vertrok in 1928 voor 6 jaar naar Indonesië, waar hij werkte als rijks landbouw controleur. Tijdens de oorlogsjaren was hij actief in het verzet onder de schuilnaam “ketel”. Rond 1948 keerde hij terug naar Indonesië, warschijnlijk als luitenant , vanwaar hij enkele jaren later terugkeerde als reserve kolonel der infanterie. Hij werd aangesteld als kommandant van het depot genietroepen in de kazerne te ‘s Hertogenbosch. Hij overleed op 26 september 1958 aan een hartaanval tijdens een afscheidsrede, die hij hield voor diverse autoriteiten en zijn manschappen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2004 20:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Er bestaat inderdaad een vrij lang ( handgeschreven ) verslag/rapport van kapitein POTJES.
Ik heb het inmiddels ( kopie ) in mijn bezit.
Als mevrouw Bovelander zich meldt, ben ik graag bereid het op te sturen.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2004 16:39
Allert Goossens
Tja, hij zal overigens vast niet als luitenant naar Indie zijn gegaan en als overste terug zijn gekomen. Maar dat is een detail.
» Deze reactie is geplaatst op 13 oktober 2004 16:45
» Dit onderwerp is gesloten
2554