Discussiegroep

Onderwerp: General Wachter of Zickwolff als C-227.ID

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
4.292 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
In http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=forum_discussiegroep&item=10055&group=1&view=3 bespraken wij jaren geleden de mogelijkheid dat Zickwolff eventueel door ziekte vervangen was tijdens de meidagen. Die suggestie ontstond indertijd omdat General Wachter ook bij sommige media vermeld stond als de commandant van 227.ID tijdens de meidagen.

Inmiddels hebben wij uit onderzoek bij het BA/MA zelf kunnen vaststellen dat Zickwolff gewoon C-227.ID was tijdens de meidagen.
» Dit bericht is geplaatst op 3 mei 2009 02:07
Totaal berichten: 70
Wachter heette Von Wachter: WACHTER, Friedrich-Karl von. Generalleutnant des Heeres, Kommandeur 267. Infanterie-Division, Amtsgruppenchef im OKH (1891-1975).

zie b.v.
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/267ID.htm
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2009 13:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Heer Jansen,

Niet voor niets verwees ik naar een ander topic en de beschrijving van de kwestie elders op deze website. Het is bekend dat diverse bronnen Wachter als commandant van 227.ID aanduiden tijdens de strijd, anderen houden het bij Zickwolff. Op de Lexicon site kunt u onder http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/Gliederungen/Infanteriedivisionen/227ID.htm zien wat ik bedoel.

Inmiddels kunnen wij aan diverse in bezit zijnde documenten duiden dat Zickwolff gewoon de 227e ID leidde tijdens de invasie van ons land en direct nadien militaire autoriteit in een deel van ons land werd.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2009 13:08
Totaal berichten: 103
Om nog eens kort terug te komen op dit onderwerp:
Eén van de door Allert genoemde bronnen betreft de "Stellenbesetzung" van de Staf van het 227. Infanterie-Division over de periode van oprichting van de divisie tot einde juni 1940(BaMa Freiburg RH26-227-3). Daarin wordt netjes vermeld dat Friedrich Zickwolff in de rang van Oberst Kommandeur van de divisie werd, waarna op 1 oktober 1939 hij bevorderd werd tot Generalmajor. Tevens staat daarin vermeld, en dat is belangrijk, dat hem op 16.5.1940 toegekend werd de "Spange zum E.K. II. Kl." Vermeldingen mbt ziekte of hospitaal-opnamen lezen we niet terug. Dit terwijl er bij dverse andere Stafofficieren netjes zaken vermeld staan als: "18.5 - 20.6.40 - Blinddarmoperation" en "vom 2.11.39 - 31.1.40 Krank". Hieruit valt dus minimaal te concluderen dat ziek-zijn netjes werd geregistreerd en daar in het geval van Zickwolff geen sprake van was. Tevens is het zeer onwaarschijnlijk dat hij voor het ziek-zijn de "Spange zum E.K. II. Kl." uitgereikt kreeg.

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2010 18:37
Totaal berichten: 29
Goedendag,

Denk dat daar ook de verwarring vandaan komt. Zickwolff werd aan het Oostfront in 1941 enige tijd uit zijn functie gezet vanwege een appendicitis. Misschien dat de andere bronnen dat verward hebben.

Groetjes
» Deze reactie is geplaatst op 18 mei 2014 09:29

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554