Discussiegroep

Onderwerp: Curtiss jagers

Totaal berichten: 8
2.400 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Hallo,

In zijn boek 'Neutraal' (deel 2 van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog) schrijft Lou de Jong op bladzijde 340 dat "generaal Best begin '40 van de vertegenwoordiger van de Amerikaanse vliegtuigfabriek Curtiss 36 'ultra-moderne' jagers aangeboden" kreeg. Daarbij kwam het verslag van Best voor de enquetecommisie, waarin de generaal zich ergerde aan de besluiteloosheid om deze jagers te kopen. Uiteindelijk zijn er dan 20 gekocht, maar De Jong wilde hiermee aangeven dat de besluiteloosheid en traagheid van de Nederlandse regering, samen met de zuinigheid, funest was voor de bewapening.

Ik vraag mij af over welk type toestel van Curtiss De Jong het hierover heeft, want hij geeft er (zoals wel vaker) geen type- en/of serienummer bij.

Verder ben ik ook benieuwd wanneer de vertegenwoordiger met dit voorstel kwam, want zo zei Best achteraf: "eer dat dat naar Amerika is gegaan en eer dat er gecorrespondeerd was over de mogelijkheid, in plaats van 36 vliegtuigen 20 te leveren, waren we zover"

In mei 1940 vochten er geen Curtiss-toestellen. Zijn ze dan later naar Suriname of Nederlands-Indie gegaan of is er nooit meer van een levering gekomen?
» Dit bericht is geplaatst op 7 mei 2009 17:50
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Het betrof Curtiss CW-21B Interceptors, die uiteindelijk in Nederlands Indië zijn geleverd én ingezet.

Er werden er 35 aangeboden. Overigens werden er geen 20 maar 24 aangekocht.

Over deze aankoop is in Illusies en Incidenten hoofdstuk 2.4.2.4. geschreven. Aan te bevelen boek, hoewel slechts tweedehands te krijgen.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2009 18:01
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Overigens was de aanbieding pas in 1940 gedaan. Best zijn oordeel was wat curieus. Want in december geconfisqeerde kant en klare G-1 Waps, die slechts naar Nederlandse maatstaven moesten worden omgebouwd, waren in mei 1940 nog niet eens klaar. De opdracht voor Koolhoven FK-58 die in de zomer van 1939 was gedaan, was nog niet eens gevorderd. Kortom, de opmerkingen van Best waren in deze zeer curieus.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2009 18:05
Totaal berichten: 8
Allert,

Bedankt voor de snelle reactie.

Is het wellicht ook bekend wanneer de vertegenwoordiger kwam. De Jong zegt begin '40, maar dat kan dus januari, februari, maart of april zijn. Generaal Best vertelde dat die 35 toestellen kant en klaar met munitievoorraden en radio geleverd konden worden. Dat zou kunnen impliceren, dat ze binnen een zeer korte tijd afgeleverd konden worden.

Daarom vind ik het interessant om te weten wanneer de vertegenwoordiger langs kwam, want als hij in bijvoorbeeld januari of februari kwam dan hadden die toestellen, mits we ze allemaal hadden gekocht, misschien wel vóór de inval geleverd kunnen zijn. Het is natuurlijk allemaal hypothetisch, maar ik vind het toch interessant.

Als hij vlak voor het uitbreken van de oorlog kwam, dan had het, achteraf gezien, dus niets uitgemaakt, zelfs al zouden we de hele lading gekocht hebben.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2009 18:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
De toestellen werden pas in april 1940 aangeschaft.

Overigens stellen de auteurs van Illusies en Incidenten dat er geen sprake van was dat de toestellen gereed waren. Er zouden er slechts enkele gereed zijn geweest. Die conclusie van die auteurs deel ik niet. Het is vrijwel onmogelijk, daar pas medio april besteld werd en al eind april kapitein Kok ter afname afreisde naar de VS. De toestellen zullen dus inderdaad gereed zijn geweest, zoals de vertegenwoordiger van Curtiss beweerde. De conclusie in deze van de auteurs (van een overigens voortreffelijk stuk werk dat dit boek weergeeft) volg ik dan ook niet. Naar verluid was de aflevering (af fabriek) begin of medio mei al rond.

Het had sowieso niet uitgemaakt of de toestellen eerder waren gekocht. Vliegers waren niet opgeleid, de toestellen waren onbewapend en dienden in Nederland nog te worden geassembleerd. Dat alles kostte maanden tijd. Dus zelfs als men in januari tot aankoop was overgegaan, dan waren de CW-21's niet operationeel geweest in mei 40.
» Deze reactie is geplaatst op 7 mei 2009 18:25

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554