Discussiegroep

Onderwerp: Vrijdag 17.11.2000 22:24 uur Ten Zuiden van de Grebbelinie was er in d...

» Dit onderwerp is gesloten
Totaal berichten: 1
4.022 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Vrijdag 17.11.2000 22:24 uur
Ten Zuiden van de Grebbelinie was er in de Betuwe een stelling. Naar deze stelling werden onderdelen van het Nederlandse leger verplaatst vanuit de Peel-Raam stelling. Onder andere batterijen van 7e Regiment Veldartillerie (oorsspronkelijk in Bergen op Zoom gelegerd). Dit onderdeel is in de Mei dagen onder vuur geweest. Zijn er van de ervaringen van dit onderdeel rapporten bekend, of ooggetuigen verslagen. Alvast dank voor een bericht. Huberts.
» Dit bericht is geplaatst op 17 november 2000 22:36
Totaal berichten: 19
Hallo,

Daar dit onderdeel buiten ons project valt zou ik u willen verwijzen naar de Sectie Militaire Geschiedenis in Den Haag. Deze beschikt over een groot archief met verslagen uit 1940 en 1946-1950. Dit archief is voor iedereen toegankelijk. Zie voor meer informatie: .">http://www.landmacht.nl/cultuur_en_historie/militaire_geschiedenis/.

Met vriendelijke groet,
Rutger Bol
» Deze reactie is geplaatst op 20 november 2000 22:14
Totaal berichten: 2
Meneer Huberts,
Omdat mijn vader wachtmeester is geweest in de meidagen '40 bij 3-III-7 RA, inderdaad uit Bergen op Zoom, heb ik onderzoek gedaan naar de terugtochtroute uit Brabant (Geffen)en naar de stellingen in de Betuwe.De stellingen zijn aangetekend op verschillende kaarten uit het boek "De Strijd op Nederlands Grondgebied", deel III.3. I-7 RA lag in stelling bij Ommerenveld, II-7 RA bij Ommeren, III-7 RA bij Zoelen.
Gebeurtenissen worden kort beschreven in J. Klingens "Het paardenvolk in mei 1940". Dat is erg summier. Ook de gevechtsverslagen bij het Instituut Militaire Geschiedenis geven voor sommige afdelingen weinig informatie. Ik ben benieuwd of u inmiddels meer te weten bent gekomen.
» Deze reactie is geplaatst op 5 maart 2004 17:14
(redactie)
Totaal berichten: 629
7 RA behoorde tot de 6e divisie (3e LK ). 1 en 2 - 7RA waren uitgerust met 7 veld, 3- 7RA met 12 cm. hw.
De in de morgen van 10 mei ( vanaf 09.00 uur ) ingezette verplaatsing van het 3e Lk bracht ook de 6e divisie in beweging. De eerste fase van deze verplaatsing voerde de 6e divisie via Oss naar de Maas, die via de pontonbrugen bij Oyen ( 1 - 7RA ) en Lith ( 2 en 3 - 7RA ) werd overgestoken. Om 22.00 uur op 10 mei begon de 2e fase, die de 6e divisie 0m 03.00 uur op 11 mei over de Waal bracht.Aldaar kwamen 4 regimentsvakken: 6 RI, 32 RI, 3 RI en 14 RI.
De taak van 1 - 7RA was daarbij het leveren van artilleriesteun aan 6 RI en 32 RI ( Oost van Zoelen ), 2 - 7RA steunde 32 RI ( Wadenoyen ), na een tijdje te zijn uitgeleend aan Brigade B, terwijl 3 - 7RA werd toegewezen aan 14 RI ( West van Zoelen ).
Op 12 mei zag de opstelling er als volgt uit: 1 - 7RA ( Zuid van Ommeren ) gaf rechtstreekse steun aan 6 RI en ( voornamelijk ) 32 RI, 2 - 7RA ( ZW van Kerkavezaath ) gaf deze aan 32 RI en 3 - 7RA ( Zuid van Zoelen ) aan 14 RI.
Op 13 mei ( 15.00 uur ) kreeg 2 - 7RA bevel naar Ommeren te gaan en zich ter beschikking te stellen van Brigade A. Dit om vuursteun te verlenen aan 22 RA, dat zich dan meer naar het Westen zou kunnen verplaatsen.
Als gevolg van het Algemene Terugtochtsbevel kwamen op dezelfde dag 1 en 2 - 7RA in Everdingen terecht ( de 6e divisie moest de groep Merwede ten Noorden van Leerdam en het vak - Everdingen ( Zuidelijk Lek acces ) bezetten ) en 3 - 7RA in Boeicop.

Verslagen van 7 RA bevinden zich bij het IMG in Den Haag.

Persoonlijke noot: deze afdeling is niet eens in direct contact met de Duitsers geweest, maar wat een vermoeiende en stresserige toestanden met al die voortdurende verplaatsingen! En steeds weer over die open wegen en dijken.
» Deze reactie is geplaatst op 6 maart 2004 00:59
» Dit onderwerp is gesloten
2554