Discussiegroep

Onderwerp: Nieuws van het Stichting front

(redactie)
Totaal berichten: 2.110
2.184 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Overig Mei 1940
Frequente bezoekers van onze website zal het zijn opgevallen dat op de Greb en Zuidfront de laatste tijd weinig tot geen nieuwe content werd gelanceerd, wat ongebruikelijk is voor onze websites. De reden daarvoor is een uitgebreide re-styling van de websites in 'the back office'. Zaken die u niet waarneemt, maar die veel van onze tijd en aandacht vragen.

Op de achtergrond werkt Rutger Bol aan prachtige nieuwe style sheets. Nieuwe teksten of content worden door ondergetekende geschreven in de proefomgeving. Zodoende lijkt het 'front office' erg statisch momenteel en ziet de bezoeker weinig nieuws. Dat is binnenkort afgelopen.

Onze site War Over Holland is al in de nieuwe stijl gelanceerd enige tijd geleden. Binnenkort volgt Zuidfront en daarna de Greb met een vooral uitgebreide sectie over de Betuwestelling.

Onze nieuwste website is bovendien in voorbereiding en zal straks onder http://www.maaslinie-mei1940.nl het levenslicht zien. Subtitel 'Van Maastricht tot Mook'. Het zal in de stijl van Zuidfront een beschrijving geven van de gebeurtenissen aan de Maaslinie, met haast vanzelfsprekend de bespreking van de gevechten ten oosten daarvan, met name in Zuid Limburg. Die site zal vooral door Hugo van Dijk worden gedragen, uiteraard met ondersteuning van ons team.

Tenslotte is de frontpage van onze nieuwe centrale website http://www.kennispuntmei1940.nl al te zien. Onze centrale website zal niet alleen over Stichting Kennispunt Mei 1940 nieuws en informatie brengen, maar ter zijner tijd voor algemene informatie zoals bewapening, legerzaken en overige centrale informatie worden gebruikt. Onze themasites zullen dan van enige 'ballast' worden ontdaan doordat algemene informatie op de stichting site zal worden geplaast. Het voorkomt dubbelingen, maar maakt het vooral voor bezoekers eenvoudiger om algemene informatie te vinden.

Kortom, we zijn al enige tijd bezig het informatie aanbod nader te professionaliseren. Binnen afzienbare tijd zult u daarvan getuige zijn. De stilte die de frequente bezoeker ervaart is dus een stilte voor de storm ...
» Dit bericht is geplaatst op 16 mei 2009 14:28
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Inmiddels is de website http://www.zuidfront-holland1940.nl niet alleen op de eigen URL (dus niet langer een subdirectory van War Over Holland) bereikbaar, maar tevens in de nieuwe stijl gelanceerd.

Rest ons nu de Greb om te zetten, niet verrassend de zwaarste klus ...
» Deze reactie is geplaatst op 17 mei 2009 21:26

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554