Discussiegroep

Onderwerp: Boektip: Biografie Peter Tazelaar

(redactie)
Totaal berichten: 2.107
4.137 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Een aanbeveling kan worden gegeven voor het recent verschenen boek 'De grote Tazelaar', een pakkende en uiterst boeiende biografie over de verzetsheld Peter Tazelaar.

Tazelaar was een van de karakters waarop de cult film 'Soldaat van Oranje' was gebaseerd. Niet toevallig was Tazelaar in gezelschap van Erik Hazelhof Roelfzema en Bram (Bob) van der Stok toen hij Engelandvaarder werd aan boord van de St Cerque. Hazelhof Roelfzema is al bekend als de Soldaat van Oranje, Van der Stok als Vlieger van Oranje. Tazelaar stond alleen publicitair in hun schaduw, wars van aandacht en 'opschmuck' als Tazelaar was, zoals Bram van der Stok dat ook altijd was overigens.

Peter Tazelaar was een vechter in het heimelijke leger zoals er niet veel waren. En met de enorme risico's verbonden aan zijn levensgevaarlijke operaties is het een wonder dat hij de oorlog overleefde. En zoals vrijwel alle oorlogshelden, had hij de grootste moeite te aarden in het naoorlogse leven.

Het uitgegeven werkstuk is een product van Victor Laurentius en Soon Otto. Het is te bekomen via de website van Stichting Peter Tazelaar, http://www.petertazelaar.nl. U steunt met de aankoop niet alleen uw interesse, maar eveneens de Stichting Peter Tazelaar.
» Dit bericht is geplaatst op 16 mei 2009 17:10
Totaal berichten: 29
Allert bedankt voor de tip.
Heb het boek besteld en vrijwel in 1 keer uitgelezen, boeiend van het begin tot het einde.
Het blijkt maar dat moed en angst dicht bij elkaar liggen.
Ook onthutsend om te lezen wat een zooitje de NL regering (op een enkeling na) er van maakte in Londen.
En terloops vermeld het boek de executie door de fransen van 2 NL soldaten in mei 1940.
Kortom een aanrader.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2009 06:36
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Leuk dat u het zegt. Ik heb al lezende eens wat naspeuringen gedaan naar die twee vermeend pardoes neergeschoten Nederlanders. Die zijn niet te traceren in de verlieslijst van ons leger in die dagen. En aangezien de verliezen na 14 mei begrijpelijk zeer beperkt waren, is de kans niet onaannemelijk dat Peter het zich niet geheel juist herinnerde. In elk geval zijn er noch twee soldaten met die omschrijving uit het boek omgekomen in die dagen (ik heb expres breed gezocht), noch in die omgeving. Wel klopt zijn weergave dat er een doorgedraaide Franse officier enkele burgers en twee Nederlandse militairen (w.o. kapitein Coerengel uit Amsterdam) voordien in Terneuzen neerschoot. Dat was op 17 mei. Die datum sneuvelden er verder geen Nederlanders ten zuiden van de Westerschelde. Op de dag nadien ééntje (relevant) in het Belgische Blankenberge (afkomstig uit Leiden) en de 19e geen één (in het relevante gebied). Op de 20e natuurlijk de ramp met de SS Pavon alsmede twee man in Frankrijk (beiden afkomstig uit de zuidelijke provincies). Kortom, geen spoor van Drentenaren en Noord-Hollanders die in Zeeuws- of Belgisch Vlaanderen sneuvelden die dagen, laat staan gezamelijk.

Een ander opmerkelijk gegeven is dat Peter in opdracht van de Koningin verzocht wordt de kapitein der GS Tielens op te halen en zich bij hem meldt in het bezette Nederland. In de context wordt gemeld dat deze Tielens - hoewel de boot afhoudend - zich desondanks moedig bij de Grebbeberg zou hebben getoond tijdens de oorlog. Ik heb de auteurs gevraagd mij te duiden hoe die informatie tot stand kwam, want van deze kapitein Tielens geen spoor. Hoe een officier van de GS buiten de staf van de 4e Divisie, Veldlegerstaf of Legerkorpsstaf zich aan de Grebbeberg zou hebben kunnen onderscheiden ontgaat mij namelijk. Tot geen enkele ingezette eenheid bij de Grebbeberg behoorde hij volgens onze informatie. Maar omdat we iedere kans willen uitsluiten hebben we de auteurs gevraagd de bron te geven. Mij is beloofd dat ik die deze week krijg.

Laatste punt dat me opviel was de nogal overtrokken reactie van generaal Reynders op Peter zijn verschijning. Je zou haast zeggen, compleet in lijn met de rest van de beroepsofficieren die voorbij komen (en dat zijn er nogal wat) met uitzondering van de door mij persoonlijk zeer bewonderde Roëll. De rol van de Bruyne en Furstner is ook fnuikend, hoewel vermoedelijk in WO2 geinteresseerden wel bekend.

Ja we zijn het beslist eens dat wat er in Londen zat - zowel qua militair als bestuurder - een dramatisch geheel vormde. Ik denk ook dat het niet voor niets was dat heel veel Engelandvaarders na de oorlog niet of nog slechts kortstondig naar ons land terugkeerden. Er waren er veel die een kant van Nederland hadden gezien die hen niet aanstond. Toen men de weerzinwekkende spasmen van het nieuwe beleid direct naoorlogs aanschouwde, wist menigeen genoeg. Gelukkig is er veel veranderd nadien, maar wat kan ik me goed voorstellen dat veel van de verzetstrijders met ons leger en onze bestuurders niets, maar dan ook niets ophadden. De stuk voor stuk prachtige biografiën van Hazelhoff Roelfzema, van der Stok en Tazelaar zijn wat dat betreft volkomen eensluidend. En niet alleen die van hen ...

Maar het respect voor deze mensen is bij mij groot. Niet vanwege de sensatie in hun oorlogsbelevenissen, maar de grenzeloze moed en zelfopoffering die deze mensen uit zichzelf aan de dag legden. Ik kan me niet voorstellen dat ikzelf ook maar een fractie van hun moed in die tijden zou hebben gehad. Ik maak een diepe buiging voor dergelijke mensen.
» Deze reactie is geplaatst op 25 mei 2009 08:09
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Inmiddels hebben we de kapitein der GS Tielen gevonden. Hij was chef-staf van de 2e Divisie en had dus hoegenaamd met de Grebbeberg niets uit te staan. Wel zal hij een rol gespeeld hebben bij de aanval van 227.ID te Scherpenzeel. Overigens zal de rol van de chef-staf daar beperkt zijn gebleven, dus om te spreken van een heldhaftige inzet (zoals in het boek) gaat me sowieso te ver.

De passage uit het boek kwam van Jan Schulten heb ik inmiddels van de auteurs begrepen. De auteurs hebben vermoedelijk gemeend dat ze daarmee een bron met enige autoriteit te pakken hadden, wat ik me vanuit hun positie volledig kan voorstellen. Bekend mag zijn dat ik anders over deze historicus denk (overigens niet te verwarren met zijn broer Cees Schulten, waarover geen kwaad woord!), die het niet zo nauw neemt met grondig onderzoeken van zaken en op de juiste wijze de feiten publiceren. Maar daarover is in het verleden (vooral inzake het beruchte HP de Tijd artikel) voldoende gezegd.

Het boek over Tazelaar wordt er overigens geen fractie minder door. Een absolute aanrader voor een ieder! Dit soort discussies is immers slechts voor de feiten-fetisjisten weggelegd.
» Deze reactie is geplaatst op 1 juni 2009 00:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554