Discussiegroep

Onderwerp: Namenlijst Algemeen Hoofdkwartier

Totaal berichten: 5
2.046 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Ik ben op zoek naar de opbouw van het Algemeen Hoofdkwartier qua organisatie en een namenlijst.
Weet iemand waar ik die kan vinden?
» Dit bericht is geplaatst op 16 juli 2009 12:29
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
In het stafwerk (Groene Serie) van Nierstrasz deel staat in de Bijlage VIII pg 276-281 de officieren namenlijst van het AHK. Die lijst is zo goed als compleet met uitzondering van de sectie III (Genie) die ontbreekt en alle minderen die niet worden genoemd.

De opbouw qua organisatie staat er niet in. Ik weet ook niet zo goed wat u daarmee bedoelt.
» Deze reactie is geplaatst op 16 juli 2009 17:37
Totaal berichten: 191
De Sectie 3 was de Sectie Inlichtingendienst, met als hoofd luitenant-generaal H.A.C. Fabius, vermeld in de door dhr Goossens genoemde bijlage van het Stafwerk "Inleiding en algemeen overzicht van de gevechtsdagen 10-19 mei 1940".'Wapensecties' telde het Algemeen Hoofdkwartier niet. In de secties vond men officieren van verschilende wapens. Genieofficieren waren b.v. bij meerdere secties ingedeeld.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2009 09:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Het gaat inderdaad om de Afdeling V (Genie), MinDef, en niet de sectie III.

Er was in mei 1940 een bijzonder merkwaardige organisatie rond de AHK en de MinDef staf. Eén die niet duidelijk wordt uit de voorhanden bronnen en waardoor vele namen onontsloten blijven. Merkwaardig is namelijk dat tijdens de strijd diverse officieren van het MinDef autoriteit bleken te hebben over eenheden te velde.

Wapensecties hadden ook andere staven trouwens niet.

Hoofd van de bewuste afdeling was generaal-majoor F. Vaillant. Vaillant was tevens IdG.

Ik heb u (Weeder) de scans inmiddels toegemaild.
» Deze reactie is geplaatst op 17 juli 2009 11:12
Totaal berichten: 177
Tijdens de mobilisatie en de meidagen van 1940 had je het Algemeen Hoofdkwartier dat onder leiding stond van de Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht, de generaal H.G. Winkelman en het Ministerie of Departement van Defensie onder leiding van minister A.Q.H. Dijxhoorn. Bij het afkondigen van de Algemene Mobilisatie in augustus 1939 bleven namelijk bepaalde onderdelen en autoriteiten van de Koninklijke Landmacht onder bevel staan van de minister van Defensie en weer andere onderdelen en autoriteiten kwamen onder bevel te staan van de Opperbevelhebber. Voor het afkondigen van de Algemene Mobilisatie was er namelijk geen Opperbevelhebber van Land- en Zeemacht. De Koninklijke Landmacht stond onder leiding van de Generale Staf, wat weer een afdeling van het Departement van Defensie was. Omdat het teveel is om de organisatie van dit alles in dit bericht te vermelden kan men evt. contact met mij opnemen voor nadere informatie.
» Deze reactie is geplaatst op 18 juli 2009 17:28

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554