Discussiegroep

Onderwerp: Fort Everdingen en Werk aan het Spoel

Totaal berichten: 2
3.380 keer gelezen
3 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Gevechten en gevechtsomstandigheden
Heeft iemand toevallig gegevens over de bezetting van Fort Everdingen in de meidagen 1940. Zover mij bekend werd op 14 mei 1940 het Fort en de linie langs de Diefdijk bezet door I-2 R.I.
Werk aan het Spoel werd, zover mij bekend, bezet door eenheden van 44 R.I.

Waar zijn de Nederlandse eenheden van het Fort en het Werk na de capitulatue naar toe gevoerd, en wat is er met hun wapens en uitrusting gebeurd?

Is het toevallig ook bekend welke Duitse eenheid c.q. eenheden tijdens de bezetting 1940-1945 op Fort Everdingen en Werk aan het spoel gelegerd zijn geweest?
» Dit bericht is geplaatst op 23 juli 2009 17:05
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Op 10 mei waren het Fort Everdingen en de Diefdijk bezet door de 3e compagnie van II - 32 RI en de MC van II - 32 RI. Hoe die verdeling precies was kan ik op dit moment niet nagaan. In de loop van de morgen kwam het bevel om ( dat gold voor het hele bataljon ) naar Gouda te gaan. Uiteindelijk is men naar Rotterdam gestuurd. Vanaf 18.00 uur op de 10e mei was het Oostfront van de Vesting Holland practisch ontbloot van troepen, inclusief dus Everdingen.
Voor Het werk aan de Spoel zal dat laatste natuurlijk ook hebben gegolden, wie daar op 10 mei 's morgens eventueel gelegen hebben zou ik moeten nagaan.
Mijn eerste indruk is dat dit Werk op die 10e mei wel eens geen bezetting (meer ) gehad zou kunnen hebben. Vanaf maart 1940 is het Oostfront van de VH ( afgezien van de Groep Merwede ) in verband met de nieuwe plannen van Winkelman immers al sterk in mankracht teruggelopen.

Fort Everdingen en de Diefdijk ( tot de weg naar Beesd ) zijn inderdaad op de 14e mei bezet door I - 2 RI. Het Werk aan de Spoel werd op die datum bezet door 2 - III - 44 RI.

2- III - 44 RI is terechtgekomen in het verzamelgebied Vianen, dat ( o.a ) was toegewezen aan Brigade A ( waartoe 44 RI behoorde ).
Hierbij een gedeelte van het verslag van de commandant:

"14 Mei 1940
circa 11.00 Waar bij aankomst te Everdingen gemeld werd, dat het fort Spoel aan de Lekdijk aldaar onbezet was en de omstandigheden het noodzakelijk maakten, dat dit fort bezet moest worden, heb ik de compagnie de aldaar gemaakte stellingen laten bezetten en de tankversperringen in de Lekdijk, voor het fort gelegen laten aanbrengen. Hiervan bericht gezonden aan Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie. De compagnie heeft deze stellingen bezet gehouden tot ongeveer 17.00 uur, het tijdstip, waarop zij door afdeelingen van het 32e Regiment Infanterie werd afgelost.
14 Mei 1940
circa 17.00 Bericht van Commandant 3e Bataljon 44e Regiment Infanterie (mondeling): afmarcheeren naar het voor dien nacht aangewezen legeringsgebied (terrein in de omgeving van de Auternasche Kade bij de Biezemolenbrug, Vianen). De Compagnie is te circa 18.00 uur afgemarscheerd naar het aangewezen legeringsgebied; het terrein is verkend geworden; de compagnie is deels gelegerd in eenige kleine boerderijen en heeft deels gebivakkeerd. De volgende dag zijn maatregelen getroffen de legering van de compagnie uit te breiden; behalve de reed getroffen boerderijen zijn nog in gebruik eenige gebouwen aan het Zederikkanaal te Vianen (Biezemolenbrug).

---------------- ----------------
Commandant 2e Compagnie IIIe Bataljon 44e Regiment Infanterie
De Kapitein,
P.H. Zuurendonk"

Deze compagnie is hoogstwaarschijnlijk nog een paar weken geconsigneerd geweest (waar precies weet ik niet, mogelijk bij Vianen of eventueel in de omgeving van Ochten / het kwam namelijk nogal eens voor dat de consignering plaats had op de plek waar men had gelegen tijdens de mobilisatie ) en zeker niet afgevoerd naar Duitsland.
Dat laatste geldt zeker ook voor 1 - 2 RI.
Ook hier is mij onbekend waar die consignering plaats had.
Mogelijk geldt hier wat ik ook al bij 2 - III - 44 RI als mogelijkheid noemde.
Misschien geven verslagen en/of rapporten van het bataljon uitkomst daarover.

De wapens zullen als regel zijn overgedragen aan de Duitsers.
» Deze reactie is geplaatst op 23 juli 2009 19:53
Totaal berichten: 2
Hieronder een citaat uit een intervieuw met dhr. C. Tanis, die was ingedeeld bij 44 R.I. Dit intervieuw staat in de Nieuwsbrief Nr. 18 (maart 2007)van het Nationaal Project Nieuwe Hollandse Waterlinie. Zie : http://www.hollandsewaterlinie.nl/uploads/File/waterlijn18.pdf

We hadden een lange tocht achter de rug, die ons door de
hele Betuwe had gevoerd, van IJzendoorn naar Echteld, daarna
naar Tiel, Culemborg en Hagenstein, en van daaruit naar
Fort Everdingen, waar we een schuilplaats hadden moeten
vinden. Maar toen we bij het fort aankwamen, vlogen de
kogels ons al om het hoofd. Daarom gingen we verder, tot
we bij de brug van Vianen aankwamen.

In de aanhef van het artikel staat BIJ FORT EVERDINGEN VLOGEN ONS DE GRANATEN OM DE OREN, maar in het intervieuw zelf staat dat de kogels hun om de oren vlogen. Dit om het even, een aardig artikel om te lezen.
» Deze reactie is geplaatst op 24 juli 2009 17:28
Totaal berichten: 1
Fort Everdingen werd bezet door 1-32RI, onder bevel gesteld van 6RI. Zie gevechtsverslagen van 6 RI en 32 RI. Mijn overgrootvader, commandant 1-32RI kreeg hiertoe opdracht op 12 mei.
» Deze reactie is geplaatst op 23 maart 2021 21:12

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554