Discussiegroep

Onderwerp: Zoektocht naar de P10

(redactie)
Totaal berichten: 219
2.101 keer gelezen
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Stichting De Greb
Gisteren zochten we met een grondradar (www.grondradar.nl) naar de restanten van de P10 kazemat bij de Grebbesluis. Vorig jaar strandde de zoektocht omdat de PAG kazemat blijkbaar dieper lag dan we op dat moment met dat materiaal konden graven.

Met een grondradar kan de grond worden onderzocht terwijl die niet verstoord wordt tot een diepte van wel 15 meter. In gunstige gevallen kan ook de omtrek en mogelijk zelfs de staat van de kazemat komen vast te staan. De omstandigheid dat het talud waarin de P10 moest liggen bestaat uit dikke rivierklei is bepaald ongunstig voor de zuiverheid van de metingen van de radar. Ook het struweel maakte een helder beeld onmogelijk.

Het uitgangspunt was dus weinig hoopvol, maar uiteindelijk vonden we na enige tijd de omtrekken van de P10. Enige zuivere lijnen waren zichtbaar. Hoewel een heel zuiver beeld onmogelijk bleek te geven, geven de beelden alleszins hoop voor een succesvol lichting van de tweede PAG kazemat bij de Grebbesluis.

www.gelderlander.nl/voorpagina/devallei
» Dit bericht is geplaatst op 11 september 2009 12:35

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554