Discussiegroep

Onderwerp: Hulshof

(redactie)
Totaal berichten: 219
1.992 keer gelezen
4 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Bij het bestuderen van de rapporten betreffende P10 kwam ik het verslag van Hulshof tegen:

“Het was toen tegen 4 uur 's middags (dinsdag 14 mei 1940). Ik heb nog aan de brug gewerkt en bovendien 3 Nederlandse militairen begraven. Woensdagmorgen ben ik naar Arnhem vervoerd.”

Bron: Verklaring afgelegd door den Dpl. Sergeant D. Hulshof van M.C.-I-8 R.I. in de vergadering van de Commissie Militaire Onderscheidingen op 27 Januari 1947.

Voor zover mij bekend zijn in de buurt van Hotel de Grebbe geen veldgraven geleegd. In sector 2, waaronder oa Hotel de Grebbe werden op 16 mei 1940 de gesneuvelden verzameld en naar het ereveld overgebracht. Hulshof heeft dus op 14 mei 1940 3 militairen begraven mogelijk in de buurt van de Grebbesluis, maar in ieder geval niet op het ereveld.

Een veldgraf met precies 3 gesneuvelden is mij niet bekend. Natuurlijk sluit het niet uit dat het bij het door Hulshof genoemde graf gaat om een veldgraf waar meerdere gesneuvelden reeds waren begraven of later nog zijn begraven of dat hij Duitse militairen heeft begraven, echter de locatie en het feit dat Hulshof spreekt over 3 gesneuvelden en dat hij die zelf heeft begraven frappeerde me.

Theoretisch zou het veldgraf waarin Hulshof 3 gesneuvelden begroef bij het ophalen van de gesneuvelden en/of in een latere fase over het hoofd kunnen zijn gezien waardoor de lichamen van Van Hal, Van der Wal en de Man nog immer ergens bij de Grebbesluis in de buurt in de aarde liggen.
» Dit bericht is geplaatst op 23 september 2009 14:49
Totaal berichten: 9
Joost, genoemde drie personen liggen weliswaar in memoriam naast elkaar op de MEG. Van de beheerder hoorde ik vorig jaar dat De Man elders, dus niet aan het Grebbefront is gesneuveld.
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2009 21:37
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Volgens de Lijst - De Leeuw zijn er 3 militairen met de naam De Man gesneuveld in de meidagen, 2 in het westen van het land en een bij de Grebbeberg. Misschien is dit de reden voor de vergissing ( zo zie ik het ) van de beheerder.
» Deze reactie is geplaatst op 25 september 2009 22:39
Totaal berichten: 70
Op de site van de Oorlogsgravenstichting blijkt dat er inderdaad drie militairen met de naam De Man in de meidagen van 1940 zijn gesneuveld.

Het betreft G.J. de Man, soldaat 2-I-8 R.I. overleden Rhenen/op de Grebbeberg, met een in memoriam-steen op de Grebbeberg, alsmede H. de Man, soldaat 5-3 Dep.Bat., overleden te Delft en J. de Man Stoker-olieman K.M. overleden Noordzeekanaal, a/b Hr. Ms. M2, beiden begraven op de Gem. begraafplaats te Zwijndrecht. (Beide laatsten ook geboren te Zwijndrecht.)
» Deze reactie is geplaatst op 27 september 2009 22:47
(redactie)
Totaal berichten: 2.106
Inderdaad heer Jansen. Op de lijst van de Leeuw staat dit bevestigd. De beheerder moet abuis zijn geweest. G.J. de Man was ingedeeld bij de 3e sie 1-I-8.RI.
» Deze reactie is geplaatst op 28 september 2009 00:08

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554