Discussiegroep

Onderwerp: Aanval op Dordrecht - 24 oktober 1944

» Dit onderwerp is gesloten
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
8.085 keer gelezen
20 reacties
Categorie: Zuidfront Vesting-Holland en Rotterdam / Mediazaken en internet
We maken een uniek uitstapje door van ons strikte thema af te wijken, maar onze verbondenheid met de Dordtse geschiedenis is hecht en daarom deze off-topic verwijzing.

Gert van Bemmel van het Dortse Platform Stedelijke Herdenking heeft een themawebsite opgezet http://www.bombardementenopdordrecht.nl dat met name de herinnering rond de aanval op Park Merwestein door Hawker Typhoon jachtbommenwerpers [146.Wing] op 24 oktober 1944 levend moet houden. Naast de aanval op het Duitse hoofdkwartier werden door andere Typhoons FLAK stellingen aangevallen alsmede de bruggen over de Oude Maas.

Vandaag is het exact 65 jaar geleden dat de aanval op de stad plaatsvond, waarbij tussen de 57-69 burgerdoden vielen. De claim van 69 burgerdoden werd door het verzet indertijd neergelegd. De brandweer hield het op 52 doden en 27 zwaar gewonden. Van Bemmel heeft na onderzoek 57 overleden burgers getraceerd.

Naar verluid sneuvelden zo'n 250 Duitsers, onder wie 2 generaals en zo'n 50 officieren. Onder hen de Generalstabsoffizier [1a] 15.Armee Oberstleutnant i.G. Werner Wolff.

Doel van de aanval was het stafkwartier van 15.Armee [General Gustav von Zangen], dat in Merwestein was ondergebracht. Die staf [15.Armee ressorteerde toen onder Heeresgruppe B] commandeerde 67.AK, 88.AK en 99.AK. Commandant van 67.AK General Otto Sponheimer was één van de gewond geraakte slachtoffers bij de luchtaanval. De beide omgekomen generaals zijn de redactie onbekend.
» Dit bericht is geplaatst op 24 oktober 2009 14:07
Totaal berichten: 23
Naar verluid......

....en dat terwijl toch al 65 jaar bekend is dat de luchtaanval door 49 Typhoons van 24 oktober 1944 NEGEN Duitse slachtoffers vergde.

Volgens WAST waren dat:
Walter Brennicke (Hauptmann)
Rudolf Buecking (Ufz)
Richard Haensel (Wachtmeister)
Bruno Kemski (Ufz)
Alfred Koecher (Oberfeldwebel)
Heinz Mueller (Ufz)
Paul Oertel (Obergefreiter)
Paul Pentrup (Obergebfreiter)
Horst Wagner (Ufz)

De heren liggen te Ysselstein sinds 1947.
Omdat deze regels worden gelezen door velen die zich in de feiten van de oorlog verdiepen, benut ik de kans om deze hoax-van-Dordt te mogen belichten. Dat gebeurde al eerder, in oktober 1994, met een onderzoeksrapport aan de hand van vader zaliger.

Van 20 september tot 31 oktober 1944 was een deel van de Fuhrungsstab van het 15.AK gevestigd in de bunkerbivak in park Merwestein; datzelfde park bood in de meidagen van 1940 beschutting aan de korpstrein van de LD.
Op 24 oktober 1944 was de telefooncentrale ten geovlge van de luchtaanval even buiten gebruik; de villa werd verwoest, de bunkers van de 719e ID liepen geen noemenswaardige schade op. Die 5 bunkers waren de Gefechtsstand van het 719e ID; Een tekening en een beschrijving van het bunkercomplex staat op pagina 57 van het tijdschrift oud-Dordrecht, uitgave 2005, nummer 1.
In Oud-Dordrecht 2004, nummer 3, staat een uitgebreide publicatie (pag 40-53)over deze luchtaanval. De slachtofferslijst telt 23 namen van Duitse militairen met als overlijdensdata 24 en 25 oktober 1944. Bedacht moet worden dat veel gewonden van de strijd in Brabant in Dordrecht werden aangevoerd over de Moerdijkbrug; die brug werd twee weken later opgeblazen. De bedoelde publicatie van Cees Weltevrede was bedoeld om de eerdere bevindingen van vader zaliger te verifieren en te verdiepen.
Het dossier 24 oktober is daarmee in feite compleet. Iedereen die andere gegevens heeft, mag die komen aantonen.

Hoe ontstond de hoax?
Er is een krantebericht uit 1945 van de Daily Telegraph; daarin staan Duitse verliezen gemeld, die reppen over twee generaals. De bron is niet aangegeven.
Er zijn getuigenverklaringen van ""broeken met rode streep"" van geborgen slachtoffers uit de villa. Die worden verklaard door een andere getuige, die aangeeft dat het Duitse militaire muziekkorps (gelegerd in school Muhring aan de Vrieseweg)uniformbroeken droeg met rode strepen. Dat kunnen ook muzikanten van de Kriegsmarine zijn geweest; in Dordt lag een deel van het Maasflottielje.
De schrijver K. van Loon van Verzet in en om Dordt publiceerde in 1947 op blz 208 zijn lezing, waarin de vraag om de luchtaanval verbonden wordt aan activiteiten van Dordtse verzetsgroepen. Overigens is daar sprake van waarnemingen uit september; de aanval kwam op 24 oktober.
Zegslieden van, door of in naam van verzetgroepen hebben in museum 40-45 tientallen jaren lang deze versie gehuldigd; in 1994 bestreed voormalig redacteur van het plaatselijke dagblad elke wetenschappelijke poging tot waarheidsvinding; betrokkene was destijds secretaris van....het museum...
Het is welhaast absurdistisch dat in tal van vluchtige verhalen over de Dordtse oorlog, deze hardnekkige hoax stand kon houden.
Er zijn er ongetwijfeld nog meer...!
Wordt gevolgd:
Jens van der Vorm-de Rijke, Dordrecht
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2009 13:14
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Zo zie je maar, Jens. Ik geloof het onmiddellijk dat deze flinke correctie op zijn plaats is.

Gelukig houd ik me in hoofdzaak met de meidagen (en aanloop) bezig. Dat is al ruim voldoende om je auto-bio te graven in alle verslagen, rapporten en belevenissen. Ik laat het chapiter nadien dan ook gaarne over aan de daarin gespecialiseerde onderzoekers.

Maar duidelijk is dat er nog een overdaad aan spookverhalen over WO2 te corrigeren valt.
» Deze reactie is geplaatst op 26 oktober 2009 16:35
Totaal berichten: 19
Wat goed dat er een website is die de herinnering levend houdt.
Het wordt tijd voor een wetenschappelijk onderzoek naar deze zaken.

Het was de Abwehr die het aantal slachtoffers uiteraard wilden verdoezelen.
Van het bombardement moeten damage assesments gemaakt zijn door de inlichtingendiensten.
Deze zullen zich o.a. in de UK bevinden (war archives).

Ook blijkt dat de politie journalen uit de oorlog nooit zijn ingezien door de onderzoekers. Deze heb ik na 65 jaar voor het eerst geopend volgens het archief.

De heren onderzoekers hebben nog een hele lange weg te gaan tot zij kunnen beweren dat het dossier gesloten is.

Wat betreft de rol van Kors van Loon in en na de oorlog ? De rol van deze persoon wordt sinds enige tijd nog eens onder de loep gehouden. Hij heeft tegen beter weten in en opzettelijk samengewerkt met SD en politieagent Harry Evers (Herman).
Na de oorlog deed van Loon er alles aan om zijn straatje schoon te vegen in het boek "verzet in en om Dordt"

Harry Evers is medeverantwoordelijk voor de dood van minstens 250 Dordtenaren. De grootste Dordtse oorlogsmisdadiger dus.
Redenen genoeg om de woorden van van Loon zorgvuldig af te wegen dus.
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2010 18:32
Totaal berichten: 103
En daar gaan we weer met het hardnekkig in stand houden van een hoax. Het nut hiertoe ontgaat mij geheel, maar laten we de uitdaging aangaan:

"Het was de Abwehr die het aantal slachtoffers uiteraard wilden verdoezelen."

Dit kunt u natuurlijk overtuigend aantonen met bronmateriaal. Graag even vermelden, mailen mag ook.

"Ook blijkt dat de politie journalen uit de oorlog nooit zijn ingezien door de onderzoekers. Deze heb ik na 65 jaar voor het eerst geopend volgens het archief."

Mogelijk kunt u dan meteen even citeren uit die stukken met betrekking tot het bombardement en de duitse slachtoffers. Mailen ook toegestaan.

"De heren onderzoekers hebben nog een hele lange weg te gaan tot zij kunnen beweren dat het dossier gesloten is."

Dan ligt er vooralsnog voor u de uitdaging om nu dan aan te tonen dat zij dat inderdaad te gaan hebben. Bijvoorbeeld door aan te tonen dat het genoemde aantal duitse gesneuvelden klopt. Vooralsnog zijn het sneuvelen van 2 generaals en 50 officieren nimmer bewezen. De namen van de Generaals lijkt mij vooralsnog al genoeg uitdaging.

Van het gewond raken van General Otto Sponheimer heb ik tot heden ook geen bewijs gezien. Alleen dat hij per 25.10.1944 in de Führerreserve geplaatst werd. Voor zover bekend is hem ook niet het Verwundetenabzeichen toegekend, hetgeen hij indien hij echt gewond was geraakt minimaal in zwart uitgereikt gekregen zou hebben.

Het sneuvelen van Generalstabsoffizier [1a] 15.Armee Oberstleutnant i.G. Werner Wolff is ook al een hoax aangezien de beste man per 24.10.1943 vervangen werd, dus ruim een jaar voor het bombardement, door Oberst i.G. Georg Metzke (Ia 15. Armee van 24.10.1943 - 10.01.1945).

En aangezien deze topic het bombardement van Dordrecht betreft zullen we de rest maar buiten beschouwing laten.

Overigens kunt u de door mij genoemde data en namen verifieren bij Lexikon der Wehrmacht http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/). De aldaar gegeven "Gliederungen" en "Stellenbesetzungen" zijn overgenomen uit de KTB's der betrokken duitse eenheden.

Met vriendelijke groet,
» Deze reactie is geplaatst op 22 juli 2010 23:13
Totaal berichten: 19
@hugo

Het lijkt mij aannemelijk dat het verhaal behoorlijk is opgeklopt.

Echter blijf ik bij het standpunt dat een onderzoeker nooit kan beweren dat een dossier als dit met al zijn tegenstrijdige bronnen gesloten is.

Ik ga het niet bestuderen omdat ik daar aan het eind van mijn leven nog niet klaar mee zou zijn. Een serieuze onderzoeker trekt alles na waar eventueel iets in zou kunnen staan. De politie journalen is een logische plek waar iets in kan staan. Ik vind het alleen raar dat niet elke mogelijkheid wordt aangegrepen om meer informatie te verzamelen en dat er naar mijn weten nooit iemand naar Londen is geweest.

Je verwijst alleen maar naar Duitse bronnen.
Welke geallieerde bronnen zijn er geraadpleegd ?

Er moet een damage assesment gemaakt zijn a.d.h.v. observaties van inlichtingendiensten van de ondergrondse. De inlichtingen activiteit in Dordrecht was bovengemiddeld in 44/45.
Meerdere inlichtingendiensten hebben het bombardement geclaimd.

Zo lang er nog bronnen zijn te raadplegen is het dossier nog niet gesloten.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2010 01:25
Totaal berichten: 19
Ik was vergeten ook nog even te vermelden dat ik ben opgegroeid precies naast het park. Aan de kant van de Hallincqlaan gingen we vaak graven naar pijpenkopjes etc.
Naast ontzettend veel scherpe munitie zoals patronen en een scherpe 20mm granaat vonden wij een aantal malen botfragmenten waaronder een stukje schedeldak. Wij zijn toen meteen naar de vader van een van de jongens gegaan die politiearts was.
Mijn broertje heeft de stukjes bot jaren als trofee bewaard en we maakten vaak geintjes over de betrokken aan stukken gereten mof.

Wellicht zijn er veel van die soldaten nooit geidentificeerd omdat ze in duizend stukjes lagen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2010 11:50
Totaal berichten: 103
Beste Maarten,

Dan zijn we natuurlijk snel klaar. Je reageert hier op een topic, wekt de indruk met een onderzoek bezig te zijn en daartoe al de politie-registers ingezien te hebben, doet vervolgens een aantal uitspraken en als er om bronmateriaal gevraagd wordt die jouw betoog onderbouwen blijkt dat je de lust niet hebt of de moeite niet wilt nemen tot onderzoek.

Op de rest van de vragen over bronmateriaal ga ik niet meer in, daar ontstaat mijns inziens alleen nog een welles-nietes discussie uit die geen meerwaarde heeft.

Dit lijkt mij een mooi moment om de topic over deze "duitse-slachtoffers-en-Abwehr-verdoezel-hoax" te beeindigen.
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2010 12:05
Totaal berichten: 19
Als de Abwehr geen pogingen had gedaan om het aantal slachtoffers en hun identiteit te verdoezelen, dan hadden ze zich schuldig gemaakt aan plichtsverzuim !
» Deze reactie is geplaatst op 21 augustus 2010 13:11
Totaal berichten: 103
Soms moet je even tot 10 tellen voor je op "verstuur" drukt en je tekst aanpassen.

Beste Maarten,

Eigenwijsheid is niet erg, zolang er een onderbouwing a.d.h.v. bronmateriaal aan ten grondslag ligt. In dit geval is het de eerste stap in een welles-nietes spelletje, en daar hebben we er al teveel van gehad op dit forum.
Ook je laatste uitspraak kun je niet onderbouwen met een bronverwijzing.

ad politie-journalen:
Ik kan mij herinneren dat ene Maarten naar ik meen hier op het forum ooit eens betoogd heeft dat de Dordtse politie één en al pro-Nazi was. Als de Abwehr zonodig wilde verdoezelen, hoeveel info zal er dan in deze journalen staan, voor zover de Dordtse politie die dan zelf al niet "verdoezeld heeft". Alsof de Duitser trouwens de Dordtse politie netjes zouden voorzien van hoeveelheid, naam en rang van de slachtoffers.

ad Duitse bronnen:
1)Op alle niveau's werden er offizierslijsten bijgehouden (de zogenaamde Stellenbesetzung, Kriegsrangliste etc), waarin duidelijk werd bijgehouden welke officier welke functie van wanneer tot wanneer vervulde, alsmede bevordering/onderscheiding/ziekte/verplaatsing etc.
De hoeveelheid slachtoffer dan wel identiteit moeten dus in die lijsten terug te vinden zijn.

2) Alle Stafeenheden hielden een KTB met Tagesberichten bij. Alsmede een Anlage met verzonden en ontvangen berichten. Tevens noteerde men netjes de verliezen op Verlustliste, en ga zo maar door. Ook hier moet je dus e.e.a. terug kunnen vinden.

3)Alle verliezen en doden werden geregistreerd. Dit kwam in de persoonsdossiers van betrokkene te staan, de nabestaanden werden aangeschreven etc.

4)Gewonden die werden opgenomen in Feldlazaretten werden aldaar geregistreerd.

5)Zonder verliesmelding GEEN aanvulling vanuit de Ersatz-Abteilungen (lager personeel) of Führerreserve(Offizieren) dan wel aanvulling vanuit andere eenheden.

Je hele stellingname dat de Abwehr de zaak verdoezelde is pure spekulatie en daarnaast totale onzin. Als alles verdoezeld werd, hoe weet het WAST dan te melden welke soldaten er destijds omgekomen zijn(zie posting Jens vdV-dR). Als alles verdoezeld werd, hoe verkreeg men dan überhaupt nieuwe stafofficieren en ander personeel??
Als alle gesneuvelde en geexecuteerde duitse generaals tegenwoordig algemeen bekend zijn, waarom dan deze 2 "Dordtse"onbekenden??

Als er inderdaad zulke verliezen waren is dat gewoon in de Duitse bronnen terug te vinden. Of ga je me nu ook vertellen dat de Abwehr (die overigens hele andere en veel belangrijkere taken had) ook massaal de verliezen aan het oostfront verdoezeld heeft. Nou dan zullen ze behoorlijk wat overwerk gedeclareerd hebben en zich verschrikkelijk genomen hebben gevoeld aangezien elke gesneuvelde generaal als "heldendood-propaganda" gebruikt werd.

Feit blijft gewoon dat het verzet om een bombardement gevraagd heeft, dit bombardement meer Dordtse burgers het leven gekost heeft dan Duitse soldaten, en meer Dordtse huizen verwoest werden dan schade bij de Duitsers veroorzaakte. Gelet op de herkomst van het verhaal (Engelse krant zonder bronvermelding)kan menigeen zich wel een beeld vormen van de herkomst, het welk hier in Dordt algemeen bekend is trouwens naar ik me door, helaas overleden, oud verzet heb laten vertellen.

En hoeveel postings met niet onderbouwde stellingsnames, aannames, verzinsels, hoaxen etc. je daar aan gaat wijden om wat voor reden dan ook: het is aan jou om aan te tonen dat het tegendeel waar is. Die moeite wil je niet nemen, zo belangrijk is het kennelijk dus niet voor je.

Last but not least:
"Mijn broertje heeft de stukjes bot jaren als trofee bewaard en we maakten vaak geintjes over de betrokken aan stukken gereten mof."

Tja, na de oorlog zaten we allemaal in het verzet, net als opa en oma toch???
Overigens vind ik het knap dat de Dordtse politiearts de stukjes bot heeft weten te identificeren als zijnde van een in 1944 "aan stukken gereten mof". Het zal toch maar eens van een in 1940 gesneuvelde Nederlandse soldaat of achteloze Dordtse burger zijn geweest ...
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 12:22
Totaal berichten: 19
@Hugo,

Wederom alleen bronmateriaal en informatie van de Duitse kant die je noemt. De kant van de vijand dus. Over eventuele geallieerde bronnen zie ik weer niets van je.

Wat betreft het verdoezelen door de Abwehr, daar heb ik geen bewijs voor maar het lijkt mij een logische gedachtegang.
Ik vind dat er tevens in die richting gezocht moet worden.

Maar goed als jij denkt dat de Duitsers niets verborgen wilden houden voor de tegenstander, terwijl het een hoofdkwartier betreft en namen en rangen zeer belangrijk zijn voor de tegenstander ?

Mijn doel om de journalen in te zien had niets met het bombardement te maken. Wat dit betreft kan ik je argumentatie goed volgen.
Toch blijf ik bij het standpunt "niet geschoten is altijd mis".
Van de duizenden documenten die ik jaarlijks doorspit zijn er slechts enkele van direct belang gebleken en deze papieren vindt je vaak op een plaats waar je ze niet verwacht.

Wat betreft opa en oma die "na de oorlog in het verzet hebben gezeten". Dat slaat echt nergens op!

Mijn grootvader heeft nooit gesproken over zijn verzetswerk met onderduikers(vanaf 1942) en ik hoorde dit pas jaren na zijn dood van een andere oud verzetsman.
Mijn oma is bij de zoveelste huiszoeking zwaar mishandeld door de Dordtse politie omdat ze van niets wist m.b.t. de activiteiten van mijn grootvader. Mijn oom vertelde mij dit pas vorig jaar.

En inderdaad, mijn grootvader zat vanaf 1944 ook bij de inlichtingendienst in de regio Dordrecht en Rotterdam.

Ik geloof niet dat dit forum is bedoeld om ruzie te gaan zoeken.
Het feit dat je nu mijn grootouders waar ik veel van hield en die al jaren dood zijn gaat beledigen zegt mij genoeg.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 15:15
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Maarten,

Ik ben ervan overtuigd dat Hugo wees op willekeurig ieders opa en oma en niet specifiek die van jou. Dus die soep niet zo heet eten, want dan ontaardt een op zich interessant debat in emotie. En wat betreft zo'n statement over de willekeur waarmee mensen tot verzet werden gerekend na de oorlog, heeft Hugo natuurlijk volkomen gelijk. Het werkelijke verzet is niet alleen in te delen in categorieën, maar tevens in era. Bijvoorbeeld voor juli 1944 of september 1944 en daarna. Maar laten we dat pad niet bewandelen.

Ik ben er ook (met Maarten) van overtuigd dat de Abwehr en Propaganda Ministerium er voor zorgde dat de effecten van Geallieerde aanvallen op Duitse doelen maximaal werden afgeschermd voor het publieke domein. Dat wil echter niet zeggen dat de interne verantwoording in het Personalsamt evenzo werd gecensureerd. Zoals Hugo terecht opmerkt werden de dienststaten en KTB's minutieus bijgewerkt met personeelsmutaties (zeker de verliezen aan officieren), hoewel het aan het eind van de oorlog ook wel eens vergeten werd wegens de andere prioriteiten of de massale mutaties. Desondanks werden beroepsofficieren en opperofficieren tot op de laatste dagen uitstekend geadministreerd. In die zin zijn de Duitse archieven, voor zover bewaard, zeer betrouwbaar.

Geallieerde verslagen van hun aanvallen zijn natuurlijk alleraardigst als bron, maar pure slagen in de lucht (letterlijk en figuurlijk). Zelfs als een actie middels fotostudies werd geëvalueerd bleek de assessment vaak 'way off' van de werkelijke schade. Daarbij kan geen Brits dossier ons betrouwbaar melden wie er in Dordrecht wegens de aanval omkwam. Als men er al een document op wist te baseren, dan kwam de informatie van elders (verzet of Duitse bron). Kortom, ik vind je aantekening omtrent Britse bronnen die niet bestudeerd zouden zijn t.a.v. slachtoffers eerlijk gezegd pover en weinig realistisch.

Wat we vooral weten van WOII is dat de resultaten van acties vrijwel stelselmatig werden overdreven. Door alle belligerenten. Dat zal niet anders zijn geweest voor Dordrecht.

Daarbij ben ik sterk geneigd het onderzoekswerk van wijlen Jan van der Vorm erg serieus te nemen. Ik kan uit eerste hand verklappen dat deze ondergewaardeerde lokale historicus niet alleen monsterlijk veel onderzoek deed, maar tevens ongekend veel informatie verzamelde en daarnaast in veel opzichten slaagde in het onbevooroordeeld analyseren van zaken. Daarbij merk ik gevoelsmatig op dat de dood van 300 mensen door een aanval van de Typhoons me onwerkelijk hoog lijkt. Dergelijke cijfers werden slechts hoogzelden gehaald, en dan meestal doordat een hele vloot oppervlaktebommenwerpers per abuis een stad bombardeerde. Hoewel er niets valt uit te sluiten op gevoel alleen, is die kanttekening toch niet onbelangrijk.

Vooralsnog lijkt dit dossier vooral te worden beheerst door quasi patriotistische gevoelens en de drang 'body counts' van de tegenstander op te leuken. In die zin is het evenwicht niet zoals door Maarten gesuggereerd zoek ten faveure van de Duitsers, maar vooral ten faveure van de Geallieerden c.q. het verzet. In elk geval is de zaak in geen enkel opzicht geholpen door een 'clash of characters'. Dus ik hoop dat we elkaar op de inhoud blijven 'bestrijden' en niet de emotie.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 15:41
Totaal berichten: 19
@Dhr.Goossens

Ik denk dat je gelijk hebt in het beeld dat je schetst.
Blijf ook van mening dat het aantal slachtoffers aan Duitse zijde behoorlijk is opgeklopt door de geallieerden.

Wel beweerden mensen in museum 40-45 dat er geruchten waren dat de Duitsers vrachtwagens vorderden om lijken buiten Dordrecht te brengen.

Is het niet mogelijk dat ze op een andere datum in een ander ziekenhuis ver buiten Dordrecht zijn geregistreerd om zo verwarring te zaaien? Zo'n gekke gedachte lijkt het mij niet. Zijn hier andere voorbeelden van ?

Hoe zit het met eventuele vermisten ? Is daar iets van bekend ?
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 16:11
(redactie)
Totaal berichten: 2.110
Maarten, ik kan met geen mogelijkheid antwoord geven op je vragen, omdat ik er simpelweg de kennis en dossiers niet toe heb. Ik wil me dan ook niet wagen aan antwoorden die meer zijn dan mijn suggestie. Overigens tegelijkertijd wel de kanttekening dat uit de hoek van het museum - waar natuurlijk goedbedoeld wordt gewerkt - wel vaker zaken de wereld in worden geholpen die ik nu niet echt toejuich. Ik wil er niet dieper op in gaan omdat tegelijkertijd de inspanningen van het museum slechts te prijzen zijn. Maar ten aanzien van bijvoorbeeld mei 1940 heb ik ook desinformatie geconstateerd.

Wat betreft lijken in vrachtwagens kennen we ook dergelijke fantasieverhalen uit de meidagen. Het was mede aanleiding tot de hoax rond de Afsluitdijk, waar honderden Duitsers zouden zijn gesneuveld. Het bleken er (ruim gesteld) vijf te zijn geweest. Bij Wageningen eenzelfde kwestie, welke evenzo vals was. Wel was het gewoonte, bij alle legers trouwens, pieken in gewondenaanvoer op te vangen met massatransporten. Dat zij die dat observeerden direct tot overdreven beeldvorming kwamen, werd vermoedelijk tot mild patriottisme gerekend. Geen idee, maar er zijn veel voorbeelden van.

Als ik kijk naar de registers van de Essenhof, jou vast bekend, dan zie ik een aanzienlijk aantal Duitse begravenen eind oktober 1944, waarvan ook enige op 24 oktober 1944. De optelling daarvan gaat verder dan de negen die WASt volgens Jens produceerde. Er zijn er acht op 24 oktober begraven, één op 25 oktober, twaalf op 26 oktober en zes op 27 oktober. Nu zullen er voldoende uit de hospitalen zijn voortgekomen of wegens de strijd in het zuiden tegen de Geallieerden, maar het geeft een indicatie dat begrafenissen gewoon op de Essenhof plaatsvonden. Alleen hoofd- en opperofficieren zullen vermoedelijk naar Duitsland zijn vervoerd. Dordrecht had veel ziekenhuizen, maar het is beslist niet uit te sluiten dat er vervoer heeft plaatsgevonden naar Rotterdam, met name het Zuider Ziekenhuis. Goed mogelijk dat de gevallen die daar overleden in Rotterdam werden begraven. Al deze mensen kwamen natuurlijk uiteindelijk te IJsselsteyn terecht.

Vermisten werden in KTB's vermeld. Er zullen zeker vermisten zijn geweest. Het Rode Kruis (Deutsche Rote Kreuz) heeft hiervan nog steeds archieven, die ik wel eens na bemiddeling heb nageplozen wegens de door Brongers geclaimede vermisten van 207.ID en SSDF voor mei 1940 (die er niet meer bleken te zijn, c.q. die allen waren geidentificeerd volgens het Duitse RK). Als je een inspanning daartoe wil plegen mag ik je vast waarschuwen voor stroperigheid en langdurige processen.
» Deze reactie is geplaatst op 22 augustus 2010 17:02
Totaal berichten: 13
Een van de doden was mijn overgrootvader die destijds parkwachter was in Merwesteijn. Hij woonde op dat moment niet in het witte huisje in het park maar op de hoek van de Stooplaan. Zijn naam van Van Keppel. Het huis werd vernield en ook een inwonende nicht werd gedood.
» Deze reactie is geplaatst op 6 september 2010 21:56
Totaal berichten: 2
Mijne heren,

Persoonlijk denk ik dat Jens v.d. Vorm het aantal Duitse slachtoffers van het bombardement het duidelijkst omschrijft.
In principe was het "aanvragen " van het bombardement van park Merwesteyn en villa Simpang, een uiterst risicovolle onderneming.
Immers, het park ligt midden tussen de stadswijken en Simpang aan het station.
Het bombardement van park Merwesteyn is door het voormalig verzet geclaimd en daar zijn ze altijd prat opgegaan.
Piet Kooiman heeft zich altijd voor laten staan op het feit dat hij het is geweest die via de spionage-groep Albrecht het bombardement bij de geallieerden heeft aangevraagd.
Het feit dat het voormalig verzet altijd heeft volgehouden dat het aantal geseuvelden Duitsers zo hoog was, is zeer bedenkelijk te noemen.
Mijns inziens heeft dat te maken met het feit, dat na de oorlog de principiele verzetsmensen van de groep Beinema, onder aanvoering van Bob de Vries, zich afzette tegen de groep Van Loon/Kooiman, omdat deze een SD-agent van de Dordtse Politieke Politie hadden gerehabiliteerd en in de top van het verzet hadden opgenomen.
Deze agent was Harry Evers, een fanatiek jager op onderduikers en verzetsmensen, voor dat hij in 1944 - na de invasie - bij het verzet betrokken raakte.
Ook heeft Evers een cruciale rol gespeeld bij de arrestatie van Beinema.
Dit is (waarschijnlijk) de reden dat het boek van Kors van Loon, "Verzet in en om Dordrecht" bij de heruitgave in 1981, ongewijzigd is uitgegeven.
Dus geen correctie op de rol van Evers en geen correctie op het bombardement.
De Wilhelminakerk en museum 40-45, hebben altijd de de versie van Van Loon volgehouden, al realiseren zij zich nu dat de geschiedsschrijving van Van Loon een preek voor eigen parochie is geweest.
Over de gevraagde bronvermelding: Maarten en ik hebben inderdaad honderden dossiers ingezien over het verzet in Dordrecht, zowel in het Dordts archief, het archief in Gorinchem, het Nationaal Archief in Den Haag en honderden krantenartikelen bekeken.
Ik denk dat hij wel weet waarover hij praat.
Ook de heren v.d. Vorm sr. en jr. hebben het bij het rechte eind.
Dat er veel onderzocht moet worden als we de na-oorlogse generatie een goed stuk oorlogsgeschiedenis willen voorschotelen is een feit.
Dat zullen dan wel onderzoekers moeten zijn die al die jaren het evangelie van Van Loon/Kooiman hebben aangehangen.
» Deze reactie is geplaatst op 6 oktober 2010 12:23
Totaal berichten: 4
"The first casualty of war is the truth"
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2010 10:47
Totaal berichten: 1
Reactie op Maarten:

"Hij heeft tegen beter weten in en opzettelijk samengewerkt met SD en politieagent Harry Evers (Herman).
Na de oorlog deed van Loon er alles aan om zijn straatje schoon te vegen in het boek "verzet in en om Dordt" Harry Evers is medeverantwoordelijk voor de dood van minstens 250 Dordtenaren. De grootste Dordtse oorlogsmisdadiger dus. Redenen genoeg om de woorden van van Loon zorgvuldig af te wegen dus."

"En inderdaad, mijn grootvader zat vanaf 1944 ook bij de inlichtingendienst in de regio Dordrecht en Rotterdam. Ik geloof niet dat dit forum is bedoeld om ruzie te gaan zoeken.
Het feit dat je nu mijn grootouders waar ik veel van hield en die al jaren dood zijn gaat beledigen zegt mij genoeg."

Hoe wordt de heer Evers aangeduidt in "Het Verzet in en om Dordt"? Wellicht onder een andere naam? Ik heb het vermoeden dat de bovenstaande beschreven heer - Harry Evers - mijn grootvader was. Als dit het geval is, dan het volgende:

Affiliaties met de SD bestaan, maar enkel om het feit dat deze man aan de kant van de verzetstrijders stond en hielp door middel van (dubbel)spionage. Hij is later verdacht van het meewerken met de SD en gevangen gezet, maar dit was onterecht. Een persoonlijk bericht van K. van Loon aan mijn grootvader (in een kopie van het boek in bezit van onze familie) geeft aan hoeveel leed dit heeft veroorzaakt. Gaarne dan ook zich aan de eigen regels te houden: "Het feit dat je nu mijn grootouders waar ik veel van hield en die al jaren dood zijn gaat beledigen.... "Ik geloof niet dat dit forum is bedoeld om ruzie te gaan zoeken."
» Deze reactie is geplaatst op 20 februari 2011 01:23
Totaal berichten: 19
@ S Evers

Wat goed dat u reageert.
Harry speelt al jaren een belangrijke rol in mijn bestaan.
Jarenlang was "Verzet in en om Dordt" mijn belangrijkste boek.
"Herman"(Harry Evers)was mijn grootste held.

Toen ik onderzoek deed naar mijn eigen grootvader heb ik papieren gezien over de rechtzaken m.b.t.jouw opa. Ik wist geen raad met de zaak en het was voor mij niet van direct belang.

Totdat ik het boekje van verzetsman GJ de Vries ging lezen. De Vries verteld een ander verhaal. Ik ben dit gaan natrekken in de archieven en ik heb vele getuigen gehoord. Helaas klopt het wat de Vries schrijft.

Vorig jaar is er een hoofdstuk geschreven over je grootvader in het boek "Vogelvrij, de jacht op de joodse onderduiker" van Sytze van der Zee. Hier staan dingen in die mijn voorstellingsvermogen te boven gaan.Als gevolg hiervan verscheen er een krantenartikel in het AD over je grootvader.

De hele kwestie vindt ik echt verschrikkelijk, ook voor jullie als nabestaanden van Harry.

Ik ben bang dat mijn opa zijn leven te danken heeft aan Harry, maar die 250 andere slachtoffers zijn wel opgeofferd.

Het strafdossier (CABR) van Harry is bijna 1.5 meter hoog en is in te zien in het NA te Den Haag.
Hier zijn de gegevens:

Evers, Hendricus (Harry) Maria
geb. 20-5-1918 te Tilburg
CABR: BRvC 735/48 inv.nr. 748 I-VI
PolZuiv: inv.nr. 1906

Het spijt mij voor de familie, maar het verhaal van van Loon is een grote leugen en een preek voor eigen parochie.

Uiteraard ben ik bereid om je alle informatie te verstrekken als je daar behoefte aan hebt. Hiervoor is bureau JOT opgericht.
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2011 23:48
Totaal berichten: 5
Don't kill the messenger
» Deze reactie is geplaatst op 22 februari 2011 23:50
Totaal berichten: 5
Ik wil nog even opmerken dat ik niemand beledig. Ik refereer alleen maar aan mijn eigen onderzoek en het deskundige onderzoek van Sytze van der Zee en verzetsleider G.J. de Vries. Dit heeft niets met beledigen of ruziezoeken te maken. Wellicht is het wijs om toch even zijn dossier te lichten en de verschenen literatuur na te lezen. Van Loon liegt dat het gedrukt staat en heeft ons al die jaren opzettelijk vals voorgelicht. Harry ging in '42 voor de SD werken als jodenjager. Pas in juni '44 ging hij "tips" geven aan de groep paul en de BS.

Door Harry's toedoen is er geen joodse gemeenschap meer in Dordrecht.
Meer dan 250 joden en verzetsstrijders werden opgeofferd.
» Deze reactie is geplaatst op 23 februari 2011 01:09
» Dit onderwerp is gesloten
2554