Discussiegroep

Onderwerp: Op zoek naar mensen die Vader gekend hebben

Totaal berichten: 2
5.757 keer gelezen
10 reacties
Categorie: Gezocht... / Familie- en veteranenzaken
Mijn Vader,Gerhard olminkhof, diende in het 20e regiment Infantrie.
Deze gegevens heb ik uit zijn Oorlogszakboekje.
Hij heeft de oorlog overleeft maar hij is in het jaar 1972 overleden op 52 Jarige leeftijd.
ik wil graag in kontakt treden met mensen die met hem hebben gedient of die hun kinderen.

» Dit bericht is geplaatst op 23 december 2009 14:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Uit het feit dat uw vader in 1940 20 jaar oud was mag je afleiden dat hij ook in de oorlogsdagen inderdaad was ingedeeld bij 20 RI en niet - wat ook mogelijk zou zijn geweest - bij 44 RI, waarin de oudere lichtingen van 20 RI waren ondergebracht.

Uit de opgestuurde gegevens blijkt niet tot welk bataljon van 20 RI uw vader behoorde en dat is voor het eventueel terugvinden van dienstkameraden van destijds niet onbelangrijk. Al is de kans daarop natuurlijk intussen - na bijna 70 jaar - niet meer zo groot.
Ik zal daarom kort vertellen waar deze bataljons zijn ingezet.
Misschien herkent u dan iets uit een mogelijk verhaal van uw vader.

I - 20 RI diende als verbindingsbataljon tussen hetIIe en IVe Legerkorps en was gelegerd bij Woudenberg. Dit bataljon is later naar de Grebbeberg gestuurd om daar mee te doen aan een ( achteraf mislukte ) tegenaanval.

II - 20 RI behoorde tot de Legerkorps-reserve van het IVe Legerkorps en was gelegerd in de Dumoulinkazerne te Soesterberg.
Dit bataljon is op de 10e mei naar de Vesting Holland verplaatst en daar ingezet in de strijd rond Den Haag. Ook de ondersteunende onderdelen van 20 RI, zoals de mortieren en het pantserafweergeschut zijn meegegaan naar Den Haag.

III - 20 RI fungeerde als bewaking van het vliegveld Soesterberg.
Later is het nog naar Doorn gestuurd i.v.m de ontwikkelingen op de Grebbeberg ( maar niet ingezet en teruggestuurd ) en uiteindelijk kwam het terecht in Huizen en Blaricum met bewakingsopdrachten langs het IJsselmeer.

IV - 20 RI ( dit regiment telde - evenals enkele andere regimenten - bij wijze van uitzondering 4 in plaats van 3 bataljons ) is ingezet bij allerlei bewakingsdiensten op verschillende punten.
O.a bij Wijk bij Duurstede, Zeist en Bilhoven.
» Deze reactie is geplaatst op 23 december 2009 16:18
Totaal berichten: 2
Geachte heer Groenman,
Ik ben noch altijd bezich in welk onderdeel mijn Vader gelegerd was het is moeilijk dit te vinden.Maar u schrijft iets
over dit leger onderdeel.

"I - 20 RI diende als verbindingsbataljon tussen hetIIe en IVe Legerkorps en was gelegerd bij Woudenberg. Dit bataljon is later naar de Grebbeberg gestuurd om daar mee te doen aan een ( achteraf mislukte ) tegenaanval".

Weet u misschien onder welke leiding dit was of wie heeft het bevel gegeven dat dit onderdeel naar de Grebbeberg moest.
Hier moet toch iets meer over beschrevenworden want over die andere onder delen van het "20 RI " heb ik veel onder delen gekregen maar dei gaan hoofdzakelijk over het verdeigen van het vliegveld Soesterberg.
Ik neem aan dat U sneller iets vinden zult dan ik als leek met weinig ervaring op dit gebied.
Ook wanner het u niet gelukt is kunt U mij dan als nog een berichtje mailen.

Met vriendelijke groeten Helmut Olminkhof.

PS ik heb een ander Mailadres:
oud: susan.helmut@leunet.ch
Nieuw: helsu@leunet.ch
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2011 05:49
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het bevel tot de tegenaanval waaraan I - 20 RI zou moeten deelnemen is gegeven door de Commandant van het Veldleger, luitenant - generaal J.J.G Van Voorst tot Voorst, als gevolg van het feit dat de Duitsers rond het middaguur van de 12e mei de frontlijn bij de Grebbeberg hadden doorbroken en waren doorgedrongen op de Grebbeberg zelf.
Door tussenkomst van generaal - majoor J Harberts ( Commandant van het IIe Legerkorps, dat het zuidelijk deel van de Grebbelinie verdedigde ) is deze tegenaanval uiteindelijk in een ietwat gewijzigde vorm uitgevoerd. Het doel ervan bleef daarbij om de Duitsers weer van de Grebbeberg te werpen en de oorspronkelijke frontlijn te herstellen. Voor de rol van I - 20 RI maakten deze wijzigingen overigens weinig uit. Zij hadden vanuit het noorden moeten aanvallen en in de nieuwe opzet is dat gewoon zo gebleven.
Dat men I - 20 RI uit heeft gekozen voor deelname aan de tegenaanval is in zoverre logisch dat het een van de weinige op dat moment direct beschikbare bataljons was.
Zo dik zaten we niet in de reserves.
» Deze reactie is geplaatst op 26 februari 2011 11:50
Totaal berichten: 50
Dag meneer Groenman,

ik had een vraag over het III - 20 RI.
deze bewaakte het vliegveld van Soesterberg.
Bewaakte deze dan ook de Dumoulin Kazerne en kamp Zeist en omliggende omgeving?

Toen het III - 20 ste op zijn missie naar Doorn ging werd de bewaking van Soesterberg overgenomen door het III - 40 R.I. Was deze zijn taak hiervoor gewoon reserve of had dit regiment ook een bewakingsfunctie m.b.t. de omgeving?

Groet Sybe
» Deze reactie is geplaatst op 10 augustus 2013 21:24
Totaal berichten: 2.106
Hajo Groenman is afwezig vandaag en verzocht me in zijn plaats uw vraag te beantwoorden.

20.RI was een reserve regiment van het 4e Legerkorps. Het had naast het 3e Bataljon, dat vlv Soesterberg diende te beveiligen, een 1e, 2e en 4e Bataljon. Het 1e Bataljon was een reserve in het vak Woudenberg en was ingezet om de vakgrens tussen het 2e en 4e Legerkorps te bewaken. Het 2e Bataljon was op de Du Moulin ondergebracht en werd op de 10e mei aangewezen om naar Vesting Holland te worden gezonden om de strijd tegen de luchtlandingstroepen te steunen. Het 4e Bataljon (bestaande uit drie tirailleurcompagnieën zonder MC, gevormd uit grenstroepen) bevond zich deels in Zeist. 1-IV-20.RI was in Wijk bij Duurstede voor o.m. het beveiligen van de sluis. 2-IV bevond zich te Zeist als kantonnementsbewaking, 3-IV was als bewaking aangewezen van het stafkwartier te Bilthoven en de gevechtscommandopost te Huis ter Heide.

Voordat het 2e Bataljon zich naar het westen begaf, had het kwartier gehad op de Dumoulin kazerne, samen met alle regimentstroepen van 20.RI alsmede 20.MC. Dat geheel dat zich op de Du Moulin bevond – dus de staf van 20.RI met regimentstroepen en 2e Bataljon – zou op 10 mei 1940 opdracht krijgen om zich naar Leiden te verplaatsen.

De Du Moulin kazerne was een geniekazerne, in die dagen. Ongetwijfeld zal de basisbewaking er door genisten en/of domeinbeheerders zijn overgenomen. De kazerne zou op de eerste oorlogsdag bovendien opvang worden voor uit de IJssellinie teruggetrokken militairen, die aldaar zouden worden gehergroepeerd. Op 11 mei kwamen er bovendien – als voorbode van latere jaren toen de Du Moulin een cavaleriekazerne werd (w.o.m. ondergetekende bij 101 Tankbat diende) – huzaren bij de kazerne te liggen. Drie eskadrons van 1.RH, terwijl aanleunend eskadrons van 5.RH werden opgesteld. Een deel hunner zou enige tijd blijven.

Op 12 mei werd III-20.RI, een eenheid van jongere reservisten, door de C-IV.LK ingezet om met huzaren een veiligheidsbezetting te gaan innemen in de lijn Achterveld – Nijkerk. Voor dat dit tot uitvoering kwam, werd het bataljon echter door gedirigeerd (met 20.MC) naar het vak van de 4e Divisie. Het bataljon meldde zich daarop te Doorn. Enige tijd later werd ook I-20.RI richting vak 4e Divisie gedirigeerd en zou op 13 mei aan de grote tegenaanval bij Achterberg deelnemen. Het bataljon zou daarbij 14 gesneuvelden te betreuren hebben.

III-40.RI, dat u noemde, behoorde toe aan de TBZl (Walcheren) en was dus niet in beeld om Soesterberg te gaan bezetten. U bent denk ik in de war met troepen van 43.RI, die van de IJsseldefensie waren en op de Du Moulin kazerne en in Amersfoort waren opgevangen. Aldaar werden zij opnieuw in de organisatie gebracht. Een deel van I-43.RI is vervolgens ingezet om III-20.RI af te lossen (12 mei) op en rond het vliegveld Soesterberg.
» Deze reactie is geplaatst op 11 augustus 2013 11:42
Totaal berichten: 50
Goedendag,

Harstikke bedankt voor de uitgebreide beantwoording. Ik heb nog een paar vragen over het gebied Soesterberg.
Zoals ik al eens eerder had gevraagd naar de ligging van het stafkwartier van de VIIIste divisie.
Als antwoord kreeg ik:

Dat het stafkwartier ten Zuid-oosten van Soesterberg gelegen was in het “kamp”. Kamp duidde op kamp “Zeist”.

Na een mail wisseling met iemand van de internet site Soesterberg 1939-1945 kwamen we op de volgende vraagstelling. Kamp Zeist ligt ten zuiden van Soesterberg en niet ten zuid-oosten van Soesterberg. Ten zuid-oosten van Soesterberg ligt echter wel Kamp hoogte 50. Wordt dit kamp er niet mee bedoeld? Verder is wel met zekerheid te zeggen dat de politie troepen van de VIIIste divisie in kamp Zeist zaten. Als het stafkwartier van de VIIIste divisie in kamp Zeist zat deelde deze dan het kamp met de politietroepen? Of waren deze eventueel nog verdeeld over kamp Zeist en Kamp hoogte 50?

Bij het stafkwartier van de VIIIste divisie waren 121 soldaten en 2 mitrailleurs m.20 ingedeeld. Dit ter bewaking neem ik aan van het stafkwartier (correct me if Iam wrong). Bewaakten deze alleen het stafkwartier of waren deze juist aangewezen om de Staf op het stafkwartier aan de doodenweg te Leusden te bewaken/beschermen (de zogenoemde Cp (commandopost?)). Of werd dit gebied beschermd door soldaten van een 5 R.I.?

Ik bedoelde idd het I-43ste R.I.

Met vriendelijke groet
» Deze reactie is geplaatst op 19 augustus 2013 18:58
Totaal berichten: 50
Goedendag,

zelf nog enige informatie gevonden m.b.t. de bewaking van de Dumoulin-kazerne.

20-ste Mitrailleur compagnie verzameld zich op 10 mei in de Bernhard kazerne te Amersfoort en is afgemarscheerd naar de Dumoulain-Kazerne te Soesterberg. Aldaar gemeld bij Commandant 20RI om 8.30. Na vertrek van 20RI, bewaking van de kazerne en omliggend terrein.

12 mei 16:15 Bevel van Commandant IV L.K.om te vertrekken naar IIe L.K. te Doorn op IV Sectie Aut.Bat.

Groet
» Deze reactie is geplaatst op 11 oktober 2013 03:00
Totaal berichten: 1
Mijn vader diende bij de eerste compagnie van het derde bataljon van het 20e Regiment infanterie.
Wie weet waar deze compagnie is ingezet gedurende mei dagen?
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2019 15:06
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
III - 20 RI was op de 10e mei ingedeeld als bewakingsbataljon op Vliegveld Soesterberg. Op 12 mei werd het, na eerder te zijn afgelost, verplaatst naar Doorn met het oog op eventuele inzet op de Grebbeberg waartoe het niet is gekomen. Na de terugtocht op 13 mei uit de Grebbelinie op het Oostfront van de vesting Holland ( de Nieuwe Hollandse Waterlinie ) vinden we III - 20 RI tenslotte terug in de omgeving van Vleuten. Daar stond men ten tijde van de capitulatie op de 14e mei.
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2019 16:38
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat geldt voor III - 20 RI geldt ook voor 1 - III- 20 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2019 16:43

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554