Discussiegroep

Onderwerp: Achterberg

Totaal berichten: 3
2.200 keer gelezen
1 reactie
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Slachtoffers en erevelden
Op de lijst van gesneuvelden tel ik een tiental gesneuvelden die op 17 mei door boeren zijn gevonden in Achterberg op de kruising Achterbergsestraatweg en de Molenweg. Via de zoekfunctie kan ik niet achterhalen wat hier is gebeurd, is het wellicht via een andere bron bekend wat de achtergrond is van het aantal en de vindplaats van de gesneuvelden?
» Dit bericht is geplaatst op 6 januari 2010 14:19
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het zou kunnen gaan om militairen van 2-I-29 RI die zijn gesneuveld tijdens de tegenaanval op de 13e mei.
De aanval van die compagnie ( aldus de door mij geraadpleegde lijst ) "liep dood in hevig mitrailleurvuur ( uit westelijke richting ) en artillerievuur op het complex molen, maalderij en school."

Overigens wordt in totaal van 24 militairen de plaats van sneuvelen aangegeven met Achterbergse Straatweg - Molenweg ( bij de molen ).
Daarbij ook enkelen van I - 20 RI.
» Deze reactie is geplaatst op 6 januari 2010 17:16

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554