Discussiegroep

Onderwerp: gezocht nabestaanden Jacob Sellies

Totaal berichten: 2
2.622 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Gezocht...
Jacob Sellies maakte in mei 1940 de "bekende" Rapporten van Sellies in deze rapporten werden zorgvuldig de vindplaats, eventuele verwondingen en andere belangrijke zaken vermeld omtrent de gevonden gesneuvelden. De originele rapporten zijn op mysterieuze wijze verdwenen en niet te traceren door verschillende instanties zoals o.a het Rode Kruis en de OGS. Een verslag van Verheij MC 16 III-11 RI die als bron wordt genoemd bij de gesneuvelden van het III-11 RI is ook onvindbaar. Een oproep aan één ieder die mij hierbij kan helpen en daarnaast ben ik op zoek naar de nabestaanden van Jacob Sellies, hij is begraven op de Algemene begraafplaats Noord te Oosterbeek.
Peter W. Nieuwenhuis
Lees ook het verhaal van C.B.J. Nieuwenhuis op deze website via de link ereveld
» Dit bericht is geplaatst op 19 januari 2010 21:15
Totaal berichten: 170
Beste Peter,

N.a.v. mijn eigen onderzoek (terugtocht stellingen 2-II-8RI) ben ik uiteindelijk terecht gekomen bij de Rapporten van Sellies. Door de notities van de gesneuvelden welke op deze website worden vermeld, naast elkaar te leggen en gedetailleerd te vergelijken, kom ik tot dezelfde conclusie als die van jou Peter. Hetgeen jij citeert in je artikel dat het een zoekopdracht achteraf betreft, deel ik voor 100%.

Jij zegt: "We hebben vastgesteld dat bij vrijwel alle gesneuvelden van III-11 RI het verslag van sergeant Verheij als bron wordt genoemd. Ook al lagen ze soms honderden meters uit elkaar. Dit wijst haast op een soort zoekopdracht achteraf, niet op waarnemingen op 12 mei zelf. Hij moet ook specifiek gericht zijn geweest op zijn eigen bataljon, want bij anderen (die behorend tot III - 11 RI) wordt hij NIET als bron genoemd, hoewel ze ook in deze omgeving (zeg maar ergens tussen stoplijn en Hotel de Grebbeberg) zijn gesneuveld."

Er zijn mijn inziens op de Grebbeberg en omstreken dingen gebeurd, die de Nederlandse legerleiding in een zeer kwaad daglicht stellen.
Namelijk dat veel Nederlandse soldaten door eigen vuur (lees: geweervuur / artillerievuur) en verkeerd genomen krijgshandelingen ten onrechte zijn gesneuveld. Door de hogere instanties van het leger is alles gedaan om dit te verzwijgen of in een of andere doofpot te stoppen.


Dit wordt duidelijk bevestigd door het mysterieuze verdwijnen van de originele rapporten van Sellies en het mysterieuze verdwijnen van andere bronnen (waaronder dat van Verheij MC 16III-11 RI).

In de rapporten van Sellies is de waarheid te vinden.
Echter de waarheid mag niet bekend worden. Men heeft gezorgd dat de originele rapporten van Sellies onvindbaar zijn en zodat de leugen kan blijven regeren.
Onafhankelijke commissies waren er in die tijd ook niet. Ja, wat heet onafhankelijk?

Een gouden regel in een onderzoek is:

"Hoe meer tegenstand je van instanties ondervindt in het raadplegen c.q. verkrijgen van je bronnen, des te dichter ben jij bij de bron van waarheid".

Peter, veel succes toegewenst in je zoektocht.


Vr.gr. Jack Huntjens
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2010 00:55
(redactie)
Totaal berichten: 2.109
Eigen vuur is een onderwerp dat niet specifiek gold (en geldt) voor het Nederlandse leger maar voor ieder leger. Het is ook nooit helemaal te voorkomen. Wellicht weet de heer Huntjes dat tijdens Desert Storm het gros van de Geallieerde doden door eigen vuur werd veroorzaakt. In een zeer modern leger dat uitstekend geoefend is, gebeurt het dus ook nog steeds.

Er zijn allerlei aanleidingen denkbaar waarom eigen vuur verzwegen wordt, waarbij de voornaamste vaak is dat het voor nabestaanden meestal buitengewoon bitter is te weten dat de geliefde of dierbare door die oorzaak het leven liet. Wat mij betreft is er alleen al om die reden best aanleiding dat soort specifieke zaken niet te melden. Anders wordt het in vredestijd, als zaken voorkombaar dienen te zijn.

Wij hebben al een tijdje geleden onderzoek gedaan naar eigen vuur slachtoffers. Dat zijn er op de Grebbeberg tientallen geweest. Een aanzienlijk deel door het verraderlijk optreden van de Duitsers, waarbij gevangen militairen werden gebruikt als schild, slaaf op op kwetsbare plekken zich moesten opstellen voor afvoer, maar een ander deel ook door de verwarring in de strijd. Ook Duitsers zijn overigens gesneuveld door eigen vuur, zoals artillerievuur dat tekort viel op de noordhelling van de Grebbeberg en bij de entree van de Holle Weg. Het is van alle tijden en alle legers.

Wij denken trouwens ook dat er heel wat rapporten 'for convenience' zoek zijn geraakt. Er zijn wat ons betreft veel meer gevallen waarbij zaken kennelijk niet voor het publieke domein geschikt geacht werden. Zo zijn er de mysteries rond de sluiswacht, het geval luitenant Verberne, de verslagen rond de PAG sectie van Meijer, enzovoort, enzovoort. Ook op andere fronten zijn zaken aan het publieke domein onttrokken. Van Dordrecht zijn alle verslagen van de staf van het kantonnement foetsie, het dagboek van kolonel Van Andel [C-Gr Kil] zit in een afgesloten sectie van de archieven. Van talloze cruciale episodes zijn rapporten, verslagen, analyses van onderzoekscommissies, etc. zoek of in afgescheiden secties van de talloze archieven die dit kleine landje 'rijk' is. Het hoeft ons niet te weerhouden verder te zoeken, maar mag ook niet automatisch leiden tot uitgesproken beschuldigingen vind ik. Daarmee moet je altijd voorzichtig zijn tot de aanwijzingen wel heel erg sterk zijn geworden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2010 01:24

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Vragen over personeel beneden de rang van onderofficier zijn over het algemeen bijzonder lastig te beantwoorden omdat het Nederlandse leger geen registratie bewaard heeft gelaten van de onderdelen en hun exacte indeling. Zeker als vragen niet gepaard gaan met exacte onderdeel-nummers en/of legeringplaats is het vaak uiterst moeilijk om exacte feiten en omstandigheden terug te vinden die verwijzen naar een specifieke soldaat. Wij geven u deze boodschap bij voorbaat om teleurstelling te voorkomen. Plaats in ieder geval uw bericht, in alle gevallen doen wij ons best om informatie voor u te achterhalen. Zie ook het stappenplan.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554