Discussiegroep

Onderwerp: dagboek van een soldaat aan de Grebbelinie

Totaal berichten: 2
2.747 keer gelezen
2 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Overige relevante onderwerpen
Ik ben in het bezit gekomen van een mooi geschreven dagboek van mijn overleden oom Piet Oorsprong die gevochten heeft op de Grebbeberg, daar krijgsgevangen is genomen en vervolgens op transport werd gezet - na een kort kampverblijf in Bochholt - naar Neu Brandenburg.
Het gaat over de zware beschietingen, de angst om dood te gaan, het sneuvelen van soldaten om je heen, de lichamelijke ontberingen, het gebrek aan water, voedsel en slaap. De opluchting om als krijgsgevangene uit de vuurlinie te zijn, het eentonig leven in het krijgsgevangenkamp waar 20.000 soldaten verbleven.

Het verhaal begint: op "donderdagavond 9 mei op ons compagniebureau 3-2- 8 R.J. gelegen aan de Veenendaalse weg 122 te Rhenen voor het betrekken van de telefoonwacht gedurende dien nacht. In verband met de scherpere internationale toestand, sedert dinsdag waren alle verloven ingetrokken, zitten we met twee man op wacht .....en eindigt in juni 1940: toen bereikte ons het heugleuke nieuws van onze terugkeer naar Holland. Dien avond om 7 uur verlieten we Wismar en kwamen s'nachts om half een in Neu Brandenburg aan. Nog éénmaal sliepen we enkele uren in het kamp en vrijdagmiddag om 12.00 uur zette de trein zich in beweging naar Holland. Voordat we het kamp verlieten moesten we nog voor de kampcommandant defileeren, deze wenschte ons een goede reis. Wat duurde die 21 uren der terugreis ons lang, de deuren der wagons waren nu geopend, zodat we nog wat konden zien, overal wuifde de deutsche bevolking ons toe.

Wellicht is dit dagboek de moeite waarde om in digitale vorm voor geïntereseerden toegankelijk te maken?
» Dit bericht is geplaatst op 23 januari 2010 10:58
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Natuurlijk zijn wij zeer geinteresseerd in dit soort egodocumenten.
Wij hebben u inmiddels persoonlijk bericht gestuurd.
» Deze reactie is geplaatst op 23 januari 2010 11:29
Totaal berichten: 29
meneer Oorsprong,

wordt er in het dagboek ook gesproken over een zekere Willem Dietz?

Ik weet dat het ver gezocht is maar ik grijp alle mogelijke bronnen aan om iets over mijn opa te weten te komen.

ook hij is via Bocholt naar Neu Brandenburg afgevoerd nadat hij op de Grebbeberg gevangen is genomen.

mvg Gerald tebes
» Deze reactie is geplaatst op 29 juni 2010 16:07

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554