Discussiegroep

Onderwerp: VIII Divisie

Totaal berichten: 50
4.653 keer gelezen
12 reacties
Categorie: Overig Mei 1940
Goedendag,

ik zoek informatie over de VIII Divisie.
Deze was volgens mij achter de Grebbelinie gelegerd.
Verder ben ik benieuwd wat het Stafkwartier van de VIII divisie deed.
Ik heb niet zoveel verstand van leger zaken.

Met vriendelijke groet,
» Dit bericht is geplaatst op 24 april 2010 20:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Onder een Staf wordt verstaan het personeel dat een commandant ( b.v een divisie-commandant ) of bevelhebber tot zijn directe beschikking heeft en dat in zijn omgeving werkt. De Staf is niet direct betrokken bij de gevechtshandelingen en bevindt zich een eind achter de eenheid waarvan het de Staf vormt.
De 8e Divisie lag inderdaad in de Grebbelinie en wel in de sector direct ten zuiden van Amersfoort.
Het Stafkwartier was gevestigd in KAMP, op anderhalve kilometer ten zuid-oosten van Soesterberg. Bevelhebber van de 8e Divisie ( op zichzelf weer onderdeel van het IVe Legerkorps ) was kolonel A de Vries. Zijn commandopost was gevestigd in en bij de school voor wijsbegeerte ten oosten van Oud Leusden.

Door de 8e Divisie is in de meidagen niet veel gevochten.
Strijd van enige importantie is eigenlijk alleen geleverd door de voorposten bij Asschat en Stoutenburg. De belangrijkste oorzaak was dat de Duitsers ( de 227e Infanterie Divisie ) uiteindelijk kozen voor een doorbraakpoging in de buurt van Scherpenzeel en niet zoals eerst in de bedoeling lag bij Amersfoort. Scherpenzeel lag in het " vak " van de 2e Divisie ( behorend tot het IIe Legerkorps ).
» Deze reactie is geplaatst op 25 april 2010 10:52
Totaal berichten: 50
Bedankt voor de informatie.
Ik heb hier nu het complete verslag van C.-VIII Div. voor mij liggen
en ik zie dat Kolonel A. de Vries de verrichtingen van het C.-VIII Div. heeft ondertekend. Echter heeft kolonel D. Brouwer de gevechtberichten ondertekend, hoorde deze ook bij de staf van A. de Vries?

En nu las ik dat op 12 mei om 10:00 het bevel werd ontvangen dat 5 G.B.
aan de divisie word ontrokken.

Nu kan ik nergens de afkorting G.B. vinden, weet U dat misschien.

Met vriendelijke groet
» Deze reactie is geplaatst op 26 april 2010 20:00
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
GB staat voor Grensbataljon. 5.GB was een grensbataljon dat voortkwam uit 5.RI, dat onderdeel was van 8.Div. En 5.GB werd onder de Territoriaal Bevelhebber Overijssel geplaatst en kwam in Twente aan de grens te liggen.

8.Div bestond op 10 mei uit 5.RI [Regiment Infanterie], 16.RI en 21.RI ondersteund door 5.RA [Regiment Artillerie]. Toegevoegd was voorts de 3e Afdeling van 18.RA alsmede enige kleinere ondersteunende onderdelen, zoals een luchtdoelbatterij met modern 4 cm geschut en een luchtdoelcompagnie met modern licht afweergeschut 2 cm en zware mitrailleurs.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2010 01:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Majoor der Infanterie ( dus niet kolonel ) D Brouwer was Chef Staf van de 8e Divisie.
Vrijwel alle ( ook Brouwer ) chefs van staven van LK en Div waren tevens hoofd Sectie I.
Sectie I was operatiën. Met afstand de belangrijkste stafsectie en ook de
kern van de gevechtsstaf.
» Deze reactie is geplaatst op 27 april 2010 10:39
Totaal berichten: 50
Goedendag,

ik heb even gegoogeld naar KAMP maar ik kan daar nergens wat over vinden. Weten jullie misschien of ik daar ergens wat informatie over kan vinden?

Nu lees ik in het verslag dat volgens mij komt uit eind mei 1940 dat er gesproken word over lichte schermutselingen in de voorhoude van de VIII divisie. Dit moet gaan om de slag om Scherpenzeel. Ik lees nu het boek van E.H. Brongers en het lijken mij nou niet echt lichte schermutselingen. Kan het wezen dat het verslag gecensureerd is omdat het tijdens de Duitse bezetting is gemaakt? Om zo de Duitse aanval toch wat op te hemelen?

Mvg. S. F. de Vries
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2010 16:51
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
De gevechten te Scherpenzeel (en ten zuiden daarvan) betrokken niet de 8e divisie. Die lag noordelijker. De 8e Divisie had slechts te maken met aftastende verkenners van de SS Leibstandarte, wat men inderdaad als schermutselingen zou kunnen sorteren. Meer was het ook niet.

Het gevecht met de 227e Infanterie Division bij Scherpenzeel speelde zich echter geheel af in het noordelijke deel van het vak van II.LK, bij het 15e en 22e Regiment Infanterie. De 8e Divisie behoorde tot het vak IV.LK en lag dus op aanzienlijke afstand van die gebeurtenis.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2010 16:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Met die lichte schermutselingen van de 8e divisie worden bedoeld de voorpostengevechten bij Asschat en Stoutenburg, even zuidoost van Amersfoort. Hier lag het 16e regiment infanterie.
Bij Scherpenzeel trad vooral het 15e regiment infanterie op de voorgrond en dat behoorde niet tot de 8e divisie, maar tot de 2e.
Dit zijn dus 2 volkomen verschillende situaties.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2010 16:59
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Wat betreft KAMP, daarmee wordt bedoeld Kamp Zeist.
Op, zoals ik al eerder zei, anderhalve kilometer van Soesterberg.
Officiële naam is Soesterberg – Kamp Zeist. Nog steeds. En dat lijkt me het enige voor de hand liggende.
Kijk je bovendien op een oude kaart, dan hebben we daar ook de Kampdwarsweg en de Kamp van Zeist weg. Lijkt me helder dat dit bedoeld wordt, Kamp Zeist.
» Deze reactie is geplaatst op 3 mei 2010 21:01
Totaal berichten: 7
Ook mijn vader heeft brieven geschreven vanuit Kamp van Zeist. Mijn vader zat bij de 20e R.I., en die kom ik in bovenstaande berichten helemaal niet tegen.
» Deze reactie is geplaatst op 26 januari 2014 17:54
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
20 RI behoorde niet tot de 8e Divisie ( en dat was het onderwerp hier ), maar was Legerkorpsreserve (IVe Legerkorps ) en niet gelegerd in de eigenlijke Grebbelinie. De onderdelen van 20 RI waren belast met allerlei taken, zo vervulde het bij Woudenberg gelegen 1 - 20 RI de rol van verbindingsdetachement tussen het IIe en het IVe Legerkorps en was aan III - 20 RI de taak opgedragen om vliegpark Soesterberg te bewaken.
II - 20 RI was gelegerd in de Dumoulinkazerne bij Soesterberg (tijdens de meidagen verplaatst naar de Vesting Holland ), terwijl de diverse onderdelen van IV - 20 RI allerlei bewakingsdiensten in de omgeving van o.m Zeist, Bilthoven en Wijk - bij - Duurstede. uitvoerden.
» Deze reactie is geplaatst op 28 januari 2014 12:00
Totaal berichten: 13
in de post van mijn vader kwam ik een bericht tegen van 21 juni 1940, toen soldaten met de dokter van Raadten/Straadten van 20e R I nog verbleven in Zonnehoeve in Blaricum. Weet iemand daar iets van? Was dit deternering of iets dergelijks. Ik dacht eerst dat alle soldaten op 26 mei naar huis mochten
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2014 17:30
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
Het antwoord zit m.i in het volgende stukje:

"Op 28 mei keurde Winkelman goed dat de helft van het reserve en dienstplichtig personeel naar huis zou terugkeren, mits aan de genoemde voorwaarden voldaan was ; op 4 juni 1940 kreeg de rest verlof om te vertrekken. Dat verlof werd evenwel slechts verleend als de betrokkenen een verklaring van hun werkgever of van hun familie konden overleggen waaruit bleek dat zij door eigen arbeid of anderszins in hun onderhoud konden voorzien".

Militairen die dat niet konden zijn dus langer vastgehouden.
» Deze reactie is geplaatst op 11 mei 2014 18:47

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554