Discussiegroep

Onderwerp: Unieke filmopnamen 8ste Regiment Infanterie

(redactie)
Totaal berichten: 849
2.665 keer gelezen
5 reacties
Categorie: Slag om de Grebbeberg en Betuwestelling / Stichting De Greb
Via de Historische Vereniging Oudheidkamer Rhenen en Omstreken hebben wij de beschikking gekregen over een uniek stukje film over het 8ste Regiment Infanterie. Het is gemaakt aan het begin van de mobilisatieperiode in Rhenen, vermoedelijk in de periode oktober-november 1939. Gezien de omvang kan het laden enige tijd in beslag nemen!

Klik op de link hieronder om het fragment te bekijken:
http://www.grebbeberg.nl/index.php?page=filmfragment-8e-regiment-infanterie

Mocht u in het filmfragment personen herkennen, dan zouden wij het bijzonder op prijs stellen wanneer u ons dit meldt op het e-mailadres info@grebbeberg.nl.
» Dit bericht is geplaatst op 26 mei 2010 08:05
Totaal berichten: 34
Wat een schitterende film over een ontwapenend regiment. Je zou er commentaar bij willen horen. Welke afdelingen zijn er te zien. Welke bijzondere (?) gelegenheid is hier gefilmd. De beginscène met gemotoriseerd geschut lijkt op een oefening, maar allengs blijkt de film over een ceremoniële tijdsbesteding te gaan die de vraag naar de paraatheid van de troep niet beantwoord. Is die man met dame in lange mantel de regimentscommandant? Welke voertuigen zijn er te zien. Welke plekken bij Rhenen zijn er herkend? Wat zeggen al die scènes met vlaggen en trompetten over een gemobiliseerd regiment op een cruciale plaats in de landsverdediging. Was de Nederlandse officier echt zo'n stoere jongen te paard zoals hier. Prachtpaarden overigens. Is er iets bekend over het lot der militaire paarden op de Grebbeberg?
» Deze reactie is geplaatst op 26 mei 2010 23:22
(redactie)
Totaal berichten: 2.294
De gefilmde aangelegenheid is het afscheid van overste Viehoff, de voorganger van Hennink. Wat betreft de gefilmde plaatsen, hierbij springt vooral de bekende roggeakker in het oog met daarop het voetbalveld, waarvan de doelpalen duidelijk te zien zijn. Aan de westkant van de roggeakker lag de stoplijn, een van de brandpunten of misschien wel HET brandpunt van de in mei 1940 geleverde strijd. Het is beklemmend om tegen die achtergrond al die opgewekte gezichten te zien in de wetenschap van wat hen of een aantal van hen daar op diezelfde plek nog boven het hoofd hangt.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2010 00:08
(redactie)
Totaal berichten: 2.107
Mag ik de niet aanmatigend bedoelde opmerking maken dat wij - wat mij betreft te vaak - constateren dat geboden informatie niet tot de bezoeker wordt genomen? Het betreffende filmbeeld wordt met een uitgebreide uitleg aangeboden. Bezoekt u de pagina nu nog eens en kijkt u dan 1 cm lager dan de filmspeler ...
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2010 00:46
Totaal berichten: 34
Die informatie zag ik inderdaad niet. Geen idee dat die beschikbaar was na de vraag van de heer Bol naar herkende personen waardoor de suggestie ontstond dat men nog weinig wist over de film. Misschien kunt u wat duidelijker zijn over de aanwezigheid en de plaats van uw informatie in een geval als dit. Niet iedereen kent uw website zo goed als u.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2010 01:16
(redactie)
Totaal berichten: 849
Klaarblijkelijk heeft de video bijzonder afleidend gewerkt ;-) In feite geldt er (voor iedere website overigens) een eenvoudige regel: de scrollbar rechts (indien aanwezig) geeft de 'lengte' van de huidige pagina weer. In dat geval altijd even naar beneden scrollen.
» Deze reactie is geplaatst op 27 mei 2010 08:01

Plaats hier uw reactie

Opgelet: We behouden ons nadrukkelijk het recht voor om nieuwe berichten of reacties die voor de thematiek van onze websites en de discussiegroep irrelevant zijn, onbetamelijk of onbegrijpelijk geformuleerd zijn, ongewenste politieke of commerciële lading hebben of inbreuk maken op de privacy van nog levende personen niet te plaatsen. Uw reactie zal pas na goedkeuring door de beheerders zichtbaar zijn in de discussiegroep.

De inhoud van berichten - en daarin vermeldde gegevens en personalia - wordt na publicatie niet gewijzigd en/of verwijderd, tenzij daarvoor een dwingende aanleiding is. Berichtenschrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het toetsen van de inhoud van hun berichten voordat deze worden gepost.

Zie voor meer informatie de Gebruiksvoorwaarden. Tevens verzoeken wij u om kennis te nemen van de FAQ (veelgestelde vragen), wellicht dat uw vraag daar al beantwoord wordt.

Wenst u een gescande foto of ander beeldmateriaal op te nemen bij uw bericht, e-mail deze naar info@grebbeberg.nl en wij verzorgen de plaatsing (meestal nog dezelfde dag).

Bericht:   * 
Uw naam:   * 
 
E-mailadres:     * 
Om ongewenste (spam)berichten op onze website te beperken vragen wij u hieronder een eenvoudige controlevraag te beantwoorden. Berichten worden alleen geaccepteerd indien deze vraag correct is beantwoord.
1 + 1 =     * 
*) = verplicht veld  

2554